Avaa päävalikko

Fysiologia

lääketieteen osa-alue, joka tutkii elävien organismien toimintaa ja toimintamekanismeja

Fysiologia on biotieteiden ja lääketieteen osa-alue, joka tutkii elävien organismien toimintaa ja toimintamekanismeja.

Fysiologia voidaan tutkittavien organismien perusteella jakaa kahteen pääsuuntaukseen: eläinfysiologiaan ja kasvifysiologiaan. Tämä perinteinen jaottelu ei huomioi muita organismilajeja, erityisesti muita aitotumaisia organismeja kuten sieniä tai muita esitumaisia organismeja kuten bakteereita. Myös näiden muiden aitotumaisten ja esitumaisten organismien toimintamekanismien tarkastelu kuuluu fysiologian piiriin.

Solufysiologia tarkastelee solujen sisäisiä ja solujen välisen vuorovaikutuksen toimintamekanismeja. Hermofysiologia tarkastelee hermosolujen ja hermoston toimintamekanismeja.

Valituille fysiologian tai lääketieteen tutkijoille myönnetään vuosittain Nobelin fysiologian tai lääketieteen palkinto tunnustuksena ansioituneesta tutkimustyöstä.

Aiheesta muuallaMuokkaa