Eläinfysiologia

Eläinfysiologia on eläinten elintoimintoja tutkiva tieteenala. Elintoimintoja tutkitaan sekä solu-, kudos-, elin- että eliötasolla. Eläinfysiologiaan kuuluvat elinten, kudosten ja elintoimintojen sopeutuminen erilaisiin oloihin, elintoimintojen säätely ja elintoimintojen muuttuminen evoluution myötä. Eläinfysiologiaan liittyvät useat muut fysiologian alueet, kuten soluja, hermoja, aisteja, aineenvaihduntaa ja lisääntymistä käsittelevät fysiologian alueet. Muita eläinfysiologiaa sivuavia tieteitä ovat eläinekologia, solubiologia, biokemia ja biofysiikka.[1]

LähteetMuokkaa

  1. Eläintiede Biologian laitos, luonnontieteellinen tiedekunta. 17.3.2014. Oulun yliopisto. Viitattu 10.3.2015.