Biologian filosofia

Biologian filosofia (joskus myös biofilosofia) on tieteenfilosofian osa-alue, joka käsittelee tietoteoreettisia, metafyysisiä ja eettisiä kysymyksiä biologisissa ja biomedikaalisissa tieteissä.

Vaikka filosofit ovat kauan olleet kiinnostuneet biologiasta (esimerkiksi Aristoteles, Descartes ja jopa Kant), biologian filosofia on noussut itsenäisenä filosofian osa-alueena vasta 1960- ja 1970-luvuilla. Tällöin tieteenfilosofit alkoivat kiinnittää entistä enemmän huomiota biologiassa tapahtuneeseen kehitykseen, kuten uusdarwinismiin (1920- ja 1930-luvut), DNA:n keksimiseen (1953) ja myöhemmin geenitekniikan kehitykseen, ja niiden filosofisiin seurauksiin. Näiden lisäksi biologian filosofiaan ovat vaikuttaneet muun muassa kaiken elämän redusoiminen biokemiallisiksi prosesseiksi sekä biologisten ja psykologisten menetelmien yhdistäminen neurotieteiksi. Biologian filosofian kannalta on Charles Darwinin esittämä evoluutioteoria on ollut merkityksellinen. Myöskin 1900-luvun alussa alkunsa saanut populaatiogenetiikka, joka selitti geenien periytymistä sekä yksilöiden ympäristöön sopeutumista selvittänyt adaptionismi olivat merkityksellisiä seikkoja biologien filosofiassa. Geenien ja ympäristön vaikutukset on usein asetettu vastakkain tieteellisissä tutkimuksissa.[1] Evoluutioteorian ohella biologiassa on tarkasteltu lajien syntyyn liittyviä seikkoja.[2]

Biofilosofeja muokkaa

Filosofeja, jotka ovat käyttäneet biologisia ajatuksia töissään muokkaa

Biologeja, jotka ovat pyrkineet kuvaamaan biologista ajattelua filosofisesti muokkaa

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa

  1. Tero Ijäs: Biologian filosofia Filosofia. 17.8.2022. Viitattu 13.10.2022.
  2. Matti Sintonen: Biologian filosofiasta Gaudeamus. Viitattu 13.10.2022. [vanhentunut linkki]

Kirjallisuutta muokkaa

Aiheesta muualla muokkaa