Tämä artikkeli käsittelee väitöstilaisuutta yleisesti. Tohtorin tutkintoon liittyvää väitöskirjan väitöstilaisuutta käsittelee erillinen artikkeli.

Disputaatio (lat. disputatio, mon. disputationes) viittasi keskiajan skolastiikassa formaaliseen väittelymenetelmään, jonka tarkoituksena oli teologisten ja tieteellisten totuuksien löytäminen ja todentaminen. Disputaatioilla oli eri muotoja, joita kaikkia ohjasivat tietyt säännöt. Väittely perustui kirjallisiin auktoriteetteihin ja jokaisen argumentin kaikkien eri puolien läpikäyntiin. Disputaatiot olivat keskiaikaisten yliopistojen keskeisin opetusmenetelmä luentojen eli lectioiden ohella.[1]

Disputaatio juutalaisten ja kristittyjen oppineiden välillä (1483).

Keskiaikaiset disputaatiot

muokkaa

Skolastiset disputaatiot

muokkaa

Disputaatiot olivat alun perin dialektisessa muodossa järjestettyjä suullisia väittelyitä, joihin osallistui useita osapuolia. Ne pidettiin yleensä julkisesti yleisön edessä (disputatio publica). Disputaatioihin osallistuivat tiedekunnasta valmistuneet sekä disputaation esittävän opettajan (maisterin) oppilaat. Disputaatiota, johon osallistuivat kaikki tiedekunnan maisterit ja oppilaat, kutsuttiin nimellä disputatio magistrorum. Päivänä, jolloin disputaatio järjestettiin, ei ollut oppitunteja.

Merkittävimpiä disputaatiomuotoja oli kaksi, disputatio ordinaria ja disputatio de quolibet.[2][3] Vähemmän tunnettuja disputaatioiden muotoja ovat obligationes-väittelyt (disputatio de obligationibus) ja sophisma-väittelyt (disputatio de sophismatibus).

Disputatio ordinaria

muokkaa

Tavallinen disputaatio (disputatio ordinaria, disputatio solemnis) eteni määrätyssä järjestyksessä:[2] Ensin opettaja muotoili ennalta ilmoitetun tekstin perusteella kysymyksen (kvestio, quaestio). Tämän jälkeen opponentti (opponens), joka oli opiskelija, esitti vastaväitteensä. Sitten vastaaja (respondens), joka oli opiskelija tai tiedekunnasta jo valmistunut, esitti vastaukset vastaväitteisiin. Lopuksi opettaja ehdotti ratkaisua (determinatio), joka sisälsi yleensä yhteenvedon disputaation etenemisestä. Tätä seurasi muutaman päivän päästä esitetty lopullinen vastaus (determinatio magistralis), joka kirjoitettiin myös ylös (questio disputatio).

Disputaatioita järjestettiin kerran viikossa tai harvemmin.[2] Juhlallisempia disputaatioita järjestettiin silloin, kun oppilas eteni maisteriksi.

Disputatio de quolibet

muokkaa

Juhlallisin disputaatioiden muoto oli disputatio de quolibet (tai disputatio de quodlibet, latinan sanoista quod, "mikä", ja libet, “vapaasti”). Niitä pidettiin vain poikkeuksellisesti kerran vuodessa tai harvemmin. Tämä disputaatioiden muoto vaikuttaa saaneen alkunsa Pariisin yliopistossa noin vuonna 1230, yliopistossa olleen lakon aikana.[2]

Disputatio de quolibet eteni muuten samoin kuin disputatio ordinaria, mutta siinä aihe ei ollut samalla tavalla rajoitettu. Yliopiston opettajat, maisterit, lupasivat vastata mihin tahansa esitettyihin kysymyksiin (quaestiones quodlibetales). Kysymyksiä voivat esittää kaikki paikalla olevat, myös yliopiston ulkopuoliset henkilöt; ei ainoastaan disputaatiota johtava maisteri. Usein disputaatioissa käsiteltiin useita toisiinsa kytkeytyviä kysymyksiä.[2]

Tällaisten disputaatioiden suuremman monimuotoisuuden ansiosta vastaukselta vaadittiin enemmän: sen tuli olla hienostuneempi ja vakuuttavampi, sekä paremmin muotoiltu.[2]

Uskontojen väliset disputaatiot

muokkaa

Keskiajalla käytiin merkittäviä disputaatioita myös kristittyjen ja juutalaisten teologien välillä. Tällöin tavoitteena oli saada juutalaiset omaksumaan kristillinen usko. Kristillistä puolta edusti usein aiemmin juutalaisuudesta kristinuskoon kääntynyt oppinut. Väittelyt eivät kuitenkaan olleet sikäli tasapuolisia, että väittelyn ”voittaminen” saattoi heikentää juutalaisten asemaa yhteisössä. Myöskään väittelyistä säilyneet muistiinpanot eivät välttämättä kuvaa tapahtumia, vaan saattavat olla kristityn osapuolen myöhemmin kirjoittama poleeminen versio.[4]

Eräitä merkittäviä kristittyjen ja juutalaisten välillä käytyjä disputaatioita:

Uskonpuhdistusajan disputaatiot

muokkaa

Heidelbergin disputaatio (1518)

muokkaa

Martti Luther käynnisti protestanttisen uskonpuhdistuksen julkaisemalla 95 teesiään 31. lokakuuta 1517. Vaikka teesit oli tarkoitettu puolustettaviksi skolastisessa disputaatiossa, tällaista suullista väittelyä itse teeseistä ei koskaan tapahtunut.

Luther sai puolustaa teologiaansa ensimmäisen kerran laajaa keskustelua herättäneiden aneteesiensä jälkeen Heidelbergissä 26. huhtikuuta 1518 järjestetyssä disputaatiossa. Heidelbergissä Luther esitti disputaation 28 teologisesta ja 12 filosofisesta teesistä. Niissä hän käsitteli mm. tahdonvapautta sekä uskon ja rakkauden, lain ja evankeliumin sekä teologian ja filosofian välisiä suhteita.[7]

Luther voitti disputaatiossa Johannes Brenzin ja dominikaani Martin Bucerin, jotka kummatkin liittyivät myöhemmin protestantteihin. Väittely johti siihen, että Johann Eck pyrki haastamaan Lutherin uudelleen Leipzigissa.

Leipzigin disputaatio (1519)

muokkaa

Eck päätyi kirjalliseen sanasotaan Andreas Karlstadtin kanssa, ja haastoi tämän julkiseen väittelyyn. Väittely käytiin Leipzigissa kesä-heinäkuussa 1519 herttua Georg Saksilaisen edessä. Eck ja Karlstadt väittelivät tahdonvapaudesta ja ihmisen osallisuudesta vanhurskauteen. Myös Luther osallistui väittelyyn, jossa käsiteltiin myös mm. paavin asemaa sekä oppeja kiirastulesta, aneista ja katumusharjoituksista. Myöhemmin Karlstadt jatkoi edelleen tahdonvapaudesta ja hyvistä teoista.

Lopullinen ratkaisu annettiin kahden yliopiston, Erfurtin ja Pariisin yliopistojen, käsiin. Erfurt kieltäytyi ja palautti asiakirjat; Pariisissa Lutherin näkemykset tuomittiin ja sensuroitiin.

Leipzigin disputaatio oli viimeinen katolisten ja protestanttien välinen väittely, jonka alussa kumpikin osapuoli lupasi pidättäytyä esittämästä katolisen opin vastaisia opinkappaleita. Myöhemmissä väittelyissä protestantit hyväksyivät ainoastaan Raamatun auktoriteetiksi ottaen siten uuden, katolisesta opista poikkeavan, lähtökohdan.

Regensburgin valtiopäivät (1541)

muokkaa

Kaarle V pyrki lopettamaan Saksan uskonnolliset erimielisyydet järjestämällä kokouksen katolisten ja protestanttisten uskonoppineiden välille. Kokous järjestettiin Hagenaussa. Protestantteja edustivat Bucer, Brenz, Oswald Myconius, Ambrosius Blarer ja Urbanus Rhegius, katolisen puolen merkittävimpiä edustajia olivat puolestaan Eck sekä Wienin piispa Johann Faber. Myös Jean Calvin oli läsnä.

Keskustelu jatkui Wormsissa 25. marraskuuta. Eck valittiin katolisten ja Philipp Melanchthon protestanttien puhemieheksi. Eck ja Melanchthon väittelivät perisynnistä ja sen seuraamuksista neljä päivää. Lopputuloksena oli muotoilu, jonka kummatkin pystyivät hyväksymään, protestantit tosin varauksella.

Kokous jatkui 5. huhtikuuta 1541 Regensburgissa, johon keisari oli määrännyt valtiopäivät. Paavin legaattina paikalla oli kardinaali Contarini, ja häntä avusti nuntius Giovanni Morone. Katolista puolta edustivat nyt Eck, Julius von Pflug ja Johann Gropper, ja protestantteja Melanchthon, Bucer ja Johannes Pistorius vanhempi. Myös Calvin oli jälleen paikalla. Joachim Brandenburgilainen esitti sovinnon pohjaksi tuntematonta alkuperää olevaa Regensburgin kirjaa. Se oli Wormsin kokouksen aikoihin järjestettyjen salaisten kokousten lopputulos, ja koostui 23 luvusta, jotka pyrkivät muotoilemaan kiistanalaiset opit niin, että kumpikin osapuoli voisi löytää muotoilusta jotain omaansa.

Luther ja Melanchthon kuitenkin suhtautuivat kirjaan halveksuen, ja tämä vähensi sen suosiota protestanttien parissa. Katoliset hyväksyivät kirjan osat, jotka käsittelivät ihmisen tilaa ennen syntiinlankeemusta, vapaata tahtoa, synnin alkuperää ja perisyntiä. Vanhurskauttamista käsitellyt osa sen sijaan päätyi kiistan kohteeksi. Lopulta asiasta ehdotettiin kompromissia, joka oli kuitenkin epätyydyttävä kummallekin osapuolelle. Pyhä istuin tuomitsi sen, ja Contarini sai nuhteet sitä, ettei vastustanut ehdotusta tarpeeksi. Muiden kiistanalaisten opinkohtien käsittely ei onnistunut juurikaan paremmin.

Kokous päättyi 22. toukokuuta, ja keisari oli pettynyt sen lopputulokseen.

Lähteet

muokkaa
 1. Nykyisinkin disputaatio voi tarkoittaa tieteellistä väittelyä tai väitöstilaisuutta. Korpela, Jukka: Pienehkö sivistyssanakirja jkorpela.fi. Viitattu 9.4.2010.
 2. a b c d e f Lawn, Brian: Rise and decline of the scholastic Quaestio disputata: with special emphasis on its use in the teaching of medicine and science, s. 13-15. Nide 2 / Education and society in the Middle Ages and Renaissance. Brill, 1993. ISBN 9004097406. Teoksen verkkoversio.
 3. Saebo, Magne: The Middle Ages, s. 171-173. Nide 1: Hebrew Bible, Old Testament: the history of its interpretation. Vandenhoeck & Ruprecht, 2000. ISBN 3525535074. Teoksen verkkoversio.
 4. Cook, Michael J.: "Evolving Jewish Views of Jesus". Teoksessa Bruteau, Beatrice (toim.): Jesus Through Jewish Eyes: Rabbis and Scholars Engage an Ancient Brother in a New Conversation, s. 15-16. NY: Orbis Books, 2001.
 5. Slater, Elinor & Robert: Great Moments in Jewish History, s. 168. Jonathan David Company, 1999. ISBN 0-8246-0408-3. (englanniksi)
 6. Grätz, l.c. vii. 121-124. Jewish Encyclopedia.
 7. Kopperi, Kari: Paradoksien teologia. Lutherin disputaatio Heidelbergissä 1518. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja 208. Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura r.y, 1997. ISBN 952-9791-21-6.

Kirjallisuutta

muokkaa
 • Oliver S. Rankin, ed., Jewish Religious Polemic (Edinburgh: University Press, 1956)
 • Frank E. Talmage, ed., Disputation and Dialogue: Readings in the Jewish-Christian Encounter (New York: Ktav, 1975)
 • Daniel J. Lasker, Jewish Philosophical Polemic against Christianity in the Middle Ages (New York: Ktav, 1977)
 • David Berger, The Jewish-Christian Debate in the High Middle Ages (Philadelphia: Jewish Publication Society, 1979)
 • Hyam Maccoby, ed. and trans., Judaism on Trial: Jewish-Christian Disputations in the Middle Ages (East Brunswick, N.J.: Associated University Presses, 1982)
 • Jeremy Cohen, The Friars and the Jews (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1982)
 • Robert Chazan, Daggers of Faith: Thirteenth Century Christian Missionizing and the Jewish Response (Berkeley: University of California Press, 1989).
 • Martin A. Cohen, Reflections on the Text and Context of the Disputation of Barcelona, Hebrew Union College Annual 35 (1964): pp.157-92

Aiheesta muualla

muokkaa
 • Gottheil, Richard & Kohler, Kaufmann: Disputations Jewish Encyclopedia (englanniksi)
 • Loughlin, James: Religious Discussions Catholic Encyclopedia. 1911. New York: Robert Appleton Company. (englanniksi)
 
Käännös suomeksi
Tämä artikkeli tai sen osa on käännetty tai siihen on haettu tietoja muunkielisen Wikipedian artikkelista.
Alkuperäinen artikkeli: en:Disputation