August Ramsay

suomalainen poliitikko

August Ramsay (15. maaliskuuta 1859 Taalintehdas, Dragsfjärd23. heinäkuuta 1943 Espoo) oli suomalainen matemaatikko, vakuutus- ja pankkimies sekä yhteiskunnallinen vaikuttaja.[1][2]

August Ramsay
Suomen valtiovarainministeri
K. Castrénin hallitus
17.4.1919–15.8.1919
Edeltäjä Kaarlo Castrén
Seuraaja Johannes Lundson
Henkilötiedot
Syntynyt15. maaliskuuta 1859
Taalintehdas, Dragsfjärd
Kuollut23. heinäkuuta 1943 (84 vuotta)
Espoo
ArvonimiTodellinen valtioneuvos
Tiedot
Puolue RKP

August Ramsayn vanhemmat olivat ruukinpatruuna Alexander Wolter Ramsay ja Emmy Beata Katarina Tham.[3] Hän pääsi ylioppilaaksi 1876 Helsingin ruotsalaisesta normaalilyseosta ja valmistui filosofian kandidaatiksi 1880 sekä filosofian maisteriksi ja lisensiaatiksi 1882. Ramsay promovoitiin filosofian tohtoriksi Aleksanterin yliopistosta vuonna 1882. Ramsay opiskeli Berliinissä 1880–1882.[1][2]

Ramsay oli matematiikan opettajana ja sittemmin rehtorina Nya svenska läroverket i Helsingfors-koulussa 1882–1895. Hän julkaisi tänä aikana useita matematiikan oppikirjoja. Vuodesta 1891 Ramsay toimi Suomen ensimmäisenä vakuutustarkastelijana vuoteen 1895 asti, jolloin hän siirtyi Suomen Kaupunkien Hypoteekkikassan toimitusjohtajaksi. Vuosina 1897–1899 Ramsay toimi valtiovarainvaliokunnan ja valtion rautatiekomitean jäsenenä. Toukokuusta elokuuhun 1901 Ramsay oli Suomen senaatin jäsenenä ja senaatin kauppa- ja teollisuustoimituskunnan päällikkönä. Marraskuusta 1902 Ramsay toimi Suomen Teollisuudenharjoittajain Keskinäisen Paloapuyhdistyksen ensimmäisenä toimitusjohtajana aina vuoteen 1913 asti. Vuosina 1916–1939 Ramsay oli samaisen yrityksen hallintoneuvoston jäsen ja vuosina 1940–1943 yrityksen hallintoneuvoston puheenjohtaja. Ramsay oli Suomen Yhdyspankin pääjohtajana 1913–1919. Hän myötävaikutti Suomen Yhdyspankin ja Pohjoismaiden Osakepankin yhdistymiseen vuonna 1919 Pohjoismaiden Yhdyspankiksi.[4][5][1][2]

Ramsay oli myös Suomen Hypoteekkiyhdistyksen toimitusjohtajana, J. C. Frenckell & Poikien paperitehtaan, Borgströmin tupakkatehtaan ja Suomen Paperiyhdistyksen johtotehtävissä sekä Suomen Pankin, Suomen Sokeri Oy:n ja useiden vakuutusyhtiöiden johtokuntien ja hallintoneuvostojen jäsenenä. Hän oli Helsingin kauppakamarin ja Keskuskauppakamarin puheenjohtajana sekä Helsingin kaupunginvaltuuston ja Espoon kunnanvaltuuston jäsenenä. Ramsay kirjoitti Espoon pitäjän historian ja laati ensimmäisen Suomen matkaoppaan sekä muutamia matkakirjoja.[2]

Ramsay edusti sukuaan säätyvaltiopäivien aatelissäädyssä 1885, 1888, 1891, 1894, 1897, 1899, 1900, 1904–1905 ja 1905–1906.[3] Valtiovarainministerinä Ramsay toimi 121 päivän ajan toimineessa Kaarlo Castrénin vähemmistöhallituksessa vuonna 1919 RKP:n edustajana.[6] Vuosina 1923–1924 Ramsay toimi Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtajana.[7] Ramsay toimi Uudenmaan vaalipiirin kansanedustajana 1. huhtikuuta 1919 – 4. syyskuuta 1922.[8][1][2]

Ramsaylle myönnettiin todellisen valtioneuvoksen arvonimi vuonna 1906.[4] Ramsay omisti Espoossa Espoon kartanon. August Ramsayn ensimmäinen puoliso 1883-1919 oli sukututkijana tunnettu Julia ”Jully” Ramsay, o.s. Ekström. Ministeri Henrik Ramsay oli heidän poikansa. Vuodesta 1921 August Ramsay oli naimisissa Molly Alfthanin kanssa. August Ramsayn veljiä olivat geologi Wilhelm Ramsay ja vuorineuvos Wolter Ramsay nuorempi.[9][1][2]

Julkaisuja muokkaa

 • Diskussion af den analytiska funktion, af hvilken binomialserien utgör ett element samt fullständig undersökning af denna series konvergens, Helsingin yliopiston väitöskirja. Helsingfors 1881
 • Metersystemet belyst af talrika exempel: en handbok för skolan och till själfundervisning. Weilin & Göös, Helsingfors 1886, suomeksi nimellä Metri-järjestelmä esimerkeillä selitettynä: käsikirja kouluja ja itseoppimista varten; suom. toim. R. Forstén. Weilin & Göös, Helsinki 1886, 2. tark. ja parann. painos 1887
 • Lärobok i aritmetik. Söderström, Borgå 1887, 16. painos Söderström 1957, suomeksi nimellä Luvunlaskun oppikirja; suom. Santeri Dahlström. WSOY 1887
 • Lärobok i aritmetik för skolan och hemmet. 1, Småskolans räknelära. Söderström, Borgå 1888
 • Lärobok i aritmetik för skolan och hemmet. 2, Folkskolans aritmetik : talläran och dess användning. Söderström, Borgå 1888
 • Lärobok i aritmetik för skolan och hemmet. 3, Anvisningar för läraren: facit. Söderström, Borgå 1888
 • Lärobok i algebra. Söderström, Borgå 1889
 • La Finlande: manuel du voyageur de S:t Pétersbourg à Stockholm. Wickström, Helsingfors 1890 (Teos digitoituna Doriassa)
 • På sommarfärd i kanot; kuvat Alex Federley. Söderström, Borgå 1890, näköispainos Vasa kanotklubb, Vasa 1998 (Teos digitoituna Doriassa), suomeksi nimellä Kesämatkoilla kanootissa, suom. Aatto S. WSOY 1891, näköispainos Vaasan kanoottikerho, Vaasa 1997 (Teos digitoituna Doriassa)
 • På sommarvandring; kuvat Alex Federley. Söderström, Borgå 1891 (Teos digitoituna Doriassa), suomeksi nimellä Jalkamatkoilta; suom. Aatto S. WSOY 1891 (Teos digitoituna Doriassa)
 • Lärobok i plan trigonometri. Söderström, Helsingfors 1891, 7. painos Söderström 1946, suomeksi nimellä Tasannes-trigonometriian oppikirja, suom. Ivar Wilskman. WSOY 1891
 • Vuoksen: Korta anvisningar för färder på Vuoksen från Imatra till Kexholm jämte Karta. Bilaga till Turistföreningens årsbok 1892, suomeksi nimellä Suomen matkailija-yhdistys: Vuoksi: lyhyitä neuvoja Vuoksen-retkiä varten Imatralta Käkisalmeen ynnä kartta; toim. Aug. Ramsay ; suom. Tekla Hultin. Wasenius'en kirjakauppa, Helsinki 1892
 • Några ord om undervisningen i fysik. Tidskrift utgifven af Pedagogiska föreningen i Finland 1892
 • Försäkringsinspektörens utlåtande öfver arbetareförsäkringskomiténs förslag angående arbetares sjuk-, olycksfalls- och pensionsförsäkring. Helsingfors 1893
 • I arbetareförsäkringsfrågan. Helsingfors 1893
 • Finland, or "the land of a thousand lakes": a short description of a voyage to and sojourn there: with numerous illustrations. The Finnish Tourist Association, Helsingfors 1894
 • Vägvisare i Finland: praktisk resehandbok. Turistföreningen, Helsingfors 1895 (Teos digitoituna Doriassa), suomeksi nimellä Suomen matkailijayhdistys: Suomi: matkaopas: käytännöllinen käsikirja; suom. Otto Manninen. Waseniuksen kirjakauppa, Helsinki 1895, näköispainos Suomen matkailuliitto, Helsinki 1982 , saksaksi nimellä Finnland: Handbuch für Reisende; käännös Max Seiling. Turistföreningen i Finland, Helsingfors 1896
 • Andrées polarexpedition. W. Hagelstam, Helsingfors 1896
 • Reform eller upplösning: ett uttalande i frågan om premieberäkningen i Finska brandstodsbolaget för landet. W. Hagelstam, Helsingfors 1896
 • Työntekijäin apukassoista: johdatus syyskuun 2 p:nä 1897 annetun työntekijäin apukassoja koskevan armollisen asetuksen käyttämiseen. Helsinki 1898
 • Räknebok för folkskolan, handtverks- och folkhögskolan. Söderström, Helsingfors 1899
 • Ehdotus ohjesäännöksi paloapuyhdistyksille maalla. Helsinki 1901
 • I skolan 1867-1876: tjugofem år efter slutad skolgång 1901: ett minnesblad. Helsingfors 1901
 • Huru en andelskassa grundas och förvaltas. 1; tekijät Hannes Gebhard, Aug. Ramsay. Sällskapet Pellervo, Helsingfors 1902
 • Om föreningar för kreatursförsäkring. Sällskapet Pellervo, Helsingfors 1902
 • Ett förslag i frågan om industribrandförsäkringen. Helsingfors 1902
 • Tupakka, sen viljelys, valmistus, kulutus ja verotus: tilastollisessa ja taloudellisessa valossa. Ensimäinen osa, Suomi. Otava 1909
 • Tupakka, sen viljelys, valmistus, kulutus ja verotus: tilastollisessa ja taloudellisessa valossa. Toinen osa, Venäjä, Ruotsi, Norja, Tanska, Saksa, Sveitsi, Iso-Britannia, Yhdysvallat, Ranska, Italia, Espanja, Portugali, Itävalta, Unkari, Rumania, Serbia, Kreikka, Turkki. Otava 1909
 • Tupakka, sen viljelys, valmistus, kulutus ja verotus: tilastollisessa ja taloudellisessa valossa. Kolmas osa, Lisiä Suomen tupakankulutusta koskevaan kysymykseen. Otava 1909
 • The Finland Manufacturers' Mutual Fire Insurance Society. Industriidkarenes i Finland Ömsesidiga Brandförsäkringsbolag, Helsingfors 1912
 • Palosuojelus ja tulensammutus: palovakuutus: kokemuksia ja ohjeita; suom. Väinö Salminen. Suomen Teollisuudenharjoittajain keskinäinen paloapuyhdistys, Helsinki 1913
 • Esbo. I, Esbo socken och Esbogård på 1500-talet. Helsingfors 1924, suomeksi nimellä Espoo, Espoon pitäjä ja Espoon kartano 1500-luvulla. Espoon kaupunki, Espoo 1984
 • Skattmarkstal och åkervidd på 1500-talet. Historiallinen arkisto 31. Suomen historiallinen seura, Helsingfors 1924
 • Gräsa frälse i Esbo. Historiallinen arkisto 32. Suomen historiallinen seura, Helsingfors 1924
 • Om hemmans jordnaturer enligt reduktionstidens jordeböcker. Historiallinen arkisto 42, 5. Suomen historiallinen seura, Helsinki 1935
 • Esbo. II, Esbo socken och Esbogård på 1600-talet. Söderström & Co, Helsingfors 1936, suomeksi nimellä Espoo. 2, Espoon pitäjä ja Espoon kartano 1600-luvulla. Espoon kaupunki, Espoo 1984
 • Tvenne agrara livsgärningar (Anders Henrik och Adolf Henrik Ramsay's). Historiallinen arkisto 49. Suomen historiallinen seura, Helsinki 1943

Lähteet muokkaa

 1. a b c d e Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899 : August Ramsay
 2. a b c d e f 80-vuotias. Tod. valtioneuvos August Ramsay, Helsingin Sanomat, 15.03.1939, nro 72, s. 6, Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot
 3. a b Lars-Folke Landgrén: RAMSAY, August (ruotsiksi) Biografiskt lexikon för Finland. Viitattu 12.10.2019.
 4. a b if: Määrätietoinen valtiomies August Ramsay oli vakuutustilastojen ja vahingontorjunnan uranuurtaja if.fi. 2006. Arkistoitu 10.5.2006. Viitattu 12.8.2008.
 5. Vakuutusvalvontavirasto: Vakuutusvalvonnan historiaa vakuutusvalvonta.fi. 12.9.2007. Arkistoitu 17.3.2008. Viitattu 12.8.2008.
 6. August Ramsay Suomen ministerit. Valtioneuvosto. Viitattu 21.9.2011.
 7. Suomen Pankki: Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtajat 1812–2008 bof.fi. Arkistoitu 24.11.2010. Viitattu 12.8.2008.
 8. August Ramsay Suomen kansanedustajat. Eduskunta.
 9. Veli-Matti Autio: Ramsay (1100 - ) Kansallisbiografia-verkkojulkaisu (maksullinen). 9.10.2006. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Aiheesta muualla muokkaa

Edeltäjä:
Otto Stenroth
Suomen Pankin pääjohtaja
19231924
Seuraaja:
Risto Ryti
Edeltäjä:
Kaarlo Castrén
Suomen valtiovarainministeri
1919
Seuraaja:
Johannes Lundson