Yritysverotus Suomessa

Tämä artikkeli käsittelee eri yhtiömuotojen verotusta Suomessa.

Käsitteitä

muokkaa

Nettovarallisuus saadaan, kun yrityksen varoista vähennetään yrityksen velat. Vähentämällä yrityksen tuloista yrityksen menot, saadaan yrityksen tulos. Vain voitollisesta tuloksesta maksetaan veroja. Mahdollinen tappio siirtyy vähennettäväksi tulevien tilikausien voitosta.

Eri yhtiömuotojen verotus

muokkaa

Eri yhtiömuotojen verotus toimitetaan pääpiirteittäin seuraavasti.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja

muokkaa

Yksityisen elinkeinonharjoittajan tuloksesta osa verotetaan pääomatulona ja osa ansiotulona. Pääomatulona verotettava osuus riippuu yrityksen nettovarallisuudesta siten, että pääomatuloiksi luetaan määrä, joka on 20 prosenttia yrityksen nettovarallisuudesta. Loppu verotetaan ansiotulona. Nettovarallisuus lasketaan verovuotta edeltävän vuoden nettovarallisuudesta, esimerkiksi vuoden 2007 tulosta verotettaessa käytetään vuoden 2006 nettovarallisuutta.

Verovelvollisen vaatimuksesta pääomatulona voidaan verottaa myös määrä, joka on 10 prosenttia yrityksen nettovarallisuudesta. Tämä on kannattavaa, mikäli yrityksen tulos on pieni ja yrittäjällä ei ole muita ansiotuloja esimerkiksi palkkatyöstä -- pääomatulon veroprosentti on kiinteä 30 %, ansiotulojen veroprosentti voi olla huomattavasti alhaisempi, mikäli ansiotuloja on vähän.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan nettovarallisuuteen luetaan myös 30 prosenttia yrityksen verovuoden aikana maksetuista palkoista.

Esimerkki: Elinkeinonharjoittajalla on pieni painoalan yritys. Yrityksellä oli 31.12.2006 kirjanpidon mukaan varallisuutta 70 000 euroa ja velkaa 20 000 euroa. Yrityksen nettovarallisuus verovuotta edeltävänä vuotena on 70 000 - 20 000 = 50 000 euroa. Yritys ei maksanut palkkoja vuonna 2006. Yritys tuotti vuonna 2007 voittoa 22000 euroa. Voitosta 10 000 euroa verotetaan pääomatulona (veroprosentti vuonna 2007 28 %), koska 20 % 50 000 euron nettovarallisuudesta on 10 000. Loput 12 000 euroa verotetaan ansiotulona.

Kommandiittiyhtiö ja avoin yhtiö

muokkaa
Katso myös: Yhtymä (verotus)

Elinkeinoyhtymien, kuten kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön, tulosta verotetaan niin, että tulos ja nettovarallisuus jaetaan yhtiömiesten kesken. Tämän jälkeen verotetaan kuten yksityistä elinkeinonharjoittajaa.

Kommandiittiyhtiön äänettömälle yhtiömiehelle maksettua korvausta verotetaan pääomatulona.

Osakeyhtiö

muokkaa

Vuonna 2014 osakeyhtiö maksaa tuloksestaan yhteisöveroa 20 prosenttia.[1] Osakeyhtiö on itsenäinen oikeushenkilö, joka voi jakaa voittovarojaan omistajilleen osinkona. Henkilöverotuksessa osinkoa verotetaan eri tavoin riippuen siitä, onko osinko saatu julkisesti noteeratusta osakeyhtiöstä (listatusta yhtiöstä) vai muusta osakeyhtiöstä (listaamattomasta yhtiöstä). Listatusta yhtiöstä saadusta osingosta osa on aina veronalaista pääomatuloa.


Listaamattomasta yhtiöstä saadun osingon verokohtelu riippuu siitä, jaetaanko osinkona enemmän vai vähemmän kuin 8 %:n tuotto laskettuna osakkeen matemaattiselle arvolle. Jos osinkona jaetaan vähemmän kuin 8 %, osinko on 60 000 euroon asti kokonaan verovapaata tuloa ja 60 000 euron ylittävältä osalta osittain veronalaista pääomatuloa. Vuodesta 2014 alkaen jaetusta osingosta 25 % on veronalaista pääomatuloa ja 75 % verotonta tuloa 150 000 euroon saakka, jos jaettu osinko on enintään 8 % osakkeen matemaattisesta arvosta. 150 000 euron ylittävästä osasta 85 % on veronalaista pääomatuloa ja 15 % verotonta tuloa. Tämä 150 000 euron raja on osakaskohtainen, ja kaikki kyseisen henkilön samana vuonna saamat listaamattomien yhtiöiden osingot lasketaan yhteen. [2]

Yleisradiovero

muokkaa

Yhteisöt maksavat tuloveron lisäksi yleisradioveroa, jos ne harjoittavat liike- tai ammattitoimintaa tai maataloutta. Yle-vero ei koske henkilöyhtiöitä.

Ilmoitusvelvollisuus

muokkaa

Yritysverotuksen ilmoitusvelvollisuudet hoidetaan sähköisesti internetissä Verotili -palvelussa[vanhentunut linkki].

Seuraavat tiedot tulee antaa määrätyin väliajoin, kuukausittain, neljä kertaa vuodessa tai kerran vuodessa: [3]lähde tarkemmin?

Edellä mainituista on ilmoitettava myös maksamattomuus eli vaikka ALV-myyntiä ei olisi tullut tai palkkoja ei olisi maksettu.

Muita itse ilmoitettavia harvinaisempia veroja ovat:[3]

Katso myös

muokkaa

Lähteet

muokkaa
  1. Yhteisöverotus veronmaksajat.fi. 7.4.2014. Viitattu 17.4.2014.
  2. Osinkotulojen verotus 2008 Verohallitus. Arkistoitu 23.1.2010. Viitattu 4.10.2009.
  3. a b Vero.fi Verotili-palvelu. Viitattu: 15.5.2014

Aiheesta muualla

muokkaa

Lainsäädäntö

muokkaa

Yritysverotusta säätelevät suoraan ja välillisesti mm.

 

Tämä talouteen, kaupankäyntiin tai taloustieteeseen liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.