Arvonlisävero

tuotteen tai palvelun kulutusvero

Arvonlisävero (lyhenne alv., alv tai ALV[1]) on tuotteen tai palveluksen arvonlisää verottava vero, joka lisätään tuotteen myyntihintaan. Arvonlisävero on käytössä yli 150 maassa, muun muassa Suomessa ja muissa EU-maissa.[2] Eri maissa käytetään erisuuruisia veroprosentteja.

Suomessa arvonlisävero otettiin käyttöön kesällä 1994 seuraavan vuoden alusta alkaneen EU-jäsenyyden vuoksi, jolloin se korvasi liikevaihtoveron, mitä ei peritty palveluista. Suomen yleinen arvonlisäveroprosentti on vuoden 2013 alusta 24 %, mutta joillakin hyödykkeillä on alennettu verokanta kuten 14 % (ruoat ja rehut) tai 10 % (lääkkeet, kulttuuripalvelut sekä tilatut lehdet).[3][4]

Arvonlisävero EU:ssa muokkaa

Arvonlisävero on otettu käyttöön Euroopan unionin sisämarkkinoiden edistämiseksi. Arvonlisävero kannetaan tuotteen hinnasta vain kerran, joten se ei kertaudu. Tämän ansiosta tuotantoketjut voi olla hyvinkin monimutkaisia ja monikansallisia. Koska arvonlisäveroa ei peritä tavaraviennistä, se ei vääristä vientihintoja eikä siten aiheuta paineita verokilpailuun.lähde?

Arvonlisävero kannetaan tuotteen loppuhinnasta vain kerran seuraavalla tavalla: Tuotteen myyvä yritys lisää tuotteen myyntihintaan arvonlisäveron, Suomessa tavallisesti 24 %. Yritys saa vähentää omien ostojensa sisältämän arvonlisäveron verotuksessaan. Jos yritys ostaa raaka-aineita, koneita tai muita arvonlisäveroa sisältäviä tuotteita 248 eurolla (arvonlisäveroton hinta 200 euroa, arvonlisäveroa 48 euroa) ja myy valmiin tuotteen 620 eurolla (arvonlisäveroton hinta 500 euroa, arvonlisäveroa 120 euroa), sen maksettavaksi jää 120 euroa;−48 euroa eli 72 euroa vero. Se on 24 prosenttia 300 euron arvonlisäyksestä. Arvonlisäveron lopullinen maksaja on kuluttaja, sillä koko verosumma 120 € sisältyy tämän maksamaan ostohintaan. Kuluttaja joutuu maksamaan arvonlisäveron kokonaisuudessaan, sillä hänellä ei Suomen verolakien mukaan ole arvonlisäveron vähennysoikeutta omassa verotuksessaan.lähde?

Euroopan unionissa ulkomaankaupassa noudatetaan arvonlisäveron kohdemaaperiaatetta. Tavarakaupassa arvonlisäveroa ei peritä vientimaassa vaan kohdemaassa. Siellä tuonnin arvonlisävero on verovähennyskelpoinen edellä mainitulla tavalla. Tällainen järjestelmä ei vaikuta vientiyritysten kilpailukykyyn toisin kuin monet muut verot, minkä takia se on yhä käytössä EU:ssa, vaikka alun perin tarkoitus oli soveltaa alkuperämaaperiaatetta. Verotuksen muuttaminen vaatisi kuitenkin yksimielisyyttä.lähde?

On olemassa yrityksiä, jotka autta muita yrityksiä arvonlisäveron palautushakemuksissa EU-maista.[5]

Verona arvonlisävero on niin sanottu tasavero eli sen summa on sama riippumatta maksajan tuloista tai varallisuudesta. Lisäksi se on käytännössä tuotteen loppukäyttäjiin (erityisesti kuluttajiin) kohdistuvaa verotusta, koska loppukäyttäjä maksaa omissa ostoksissaan kyseiselle tuotteelle kaupintaketjun eri vaiheissa lisätyn arvonlisäveron kokonaisuudessaan tuotteen ostohinnassa ilman verovähennysoikeutta.lähde?

Arvonlisävero EU-maittain muokkaa

Maa[2] Vakiosumma (nykyinen)[2] Alennettu summa (nykyinen)[2]
  Alankomaat 21% 9 % tai erikoiskategoriat tuotteista ja palveluista, kuten ruoka, lääkeet ja taide.

0% tai tuotteet ja palvelut, jotka on jo verotetut muissa maissa tai järjestelmät, tai valmisteverotuotteet ja tai kala.

  Belgia 21% 12 % tai 6 % (elintarvikkeiden tai elävien tarvikkeiden osalta) tai 0 % joissakin tapauksissa
  Bulgaria 20% 9% (hotellit) tai 0%
  Espanja 21%
7 % Kanariansaarilla (ei kuulu EU:n alv-alueeseen)
10 % (10 % 1.9.2012 alkaen ) tai 4%
3% tai 0% Kanariansaarilla
  Irlanti 23% 13,5 % tai 9,0 % tai 4,8 % tai 0 %
  Italia 22% (Livignossa 0%) 10 % (hotellit, baarit, ravintolat ja muut matkailutuotteet, tietyt elintarvikkeet, kasvinsuojeluaineet ja erityiset rakennusten kunnostustyöt, kotitalouspalvelut: sähkö, ruoanlaitossa käytetty kaasu ja vesi) tai 4 % (esim. päivittäistavarat, päivittäin tai aikakauslehdet ja kirjat, arkkitehtonisten esteiden poistotyöt, tietynlaiset siemenet, lannoitteet)
  Itävalta 20% 10% vuokraamisesta asumiseen, ruokaan, roskien keräämiseen, useimpiin kuljetuksiin.

13 % kasveille, eläville eläimille ja eläinruoalle, taiteelle, viinille (jos ostettu suoraan viininvalmistajalta) jne.

  Kreikka 24%[6]
(16 % Egeanmeren saarilla)
13 % (6,5 % hotelleista, kirjoista ja lääketuotteista)

(8 % ja 4 % Egeanmeren saarilla)

  Kroatia 25% 13 % (1.1.2014 alkaen) tai 5 % (1.1.2013 alkaen)
  Kypros 19% 5 % (9 % taksi- ja bussikuljetuksesta)
  Latvia 21% 12% tai 0%
  Liettua 21% 9% tai 5%
  Luxemburg 17% 14 % tietyistä viineistä, 8 % yleishyödyllisistä palveluista tai 3 % kirjoista ja lehdistä, ruoasta (mukaan lukien ravintola-ateriat), lasten vaatteista, hotellimajoituksesta ja julkisesta liikenteestä
  Malta 18% 7% tai 5% tai 0%
  Portugali 23%
22 % Madeiralla ja 18 % Azoreilla
13 % tai jalostettuja elintarvikkeita, palvelujen tarjoamista ja muita, kuten öljyä ja dieseliä, ilmastotoimiin keskittyviä tuotteita ja soittimia ja 6 % elintarvikkeille, maatalouspalveluille ja muita välttämättömiksi katsottuille tuotteille, kuten maataloustuotteita ja julkista liikennettä.
12% tai 5% Madeiralla ja 9% tai 4% Azoreilla
  Puola 23% 8% tai 5% tai 0%
  Ranska 20% 10 % tai 5,5 % tai 2,1 %
  Romania 19% 9% (ruoka ja alkoholittomat juomat) tai 5% (uusien asuntojen ostajat erityisolosuhteissa)
  Ruotsi 25% 12 % (esim. ruoka, hotellit ja ravintolat), 6 % (esim. kirjat, matkustajakuljetukset, kulttuuritapahtumat ja -toiminta), 0 % (esim. vakuutukset, rahoituspalvelut, terveydenhuolto, hammashoito, reseptilääkkeet, kiinteä omaisuus)
  Saksa 19% (Helgolandissä 0%) 7% elintarvikkeista (paitsi luksus-), kirjoista, kukista jne., 0% postimerkeistä. (Heligolandissä 0%)
  Slovakia 20% 10%
  Slovenia 22% 9,5%
  Suomi 24% 14 % (elintarvikkeet, ravintolat) tai 10 % (lääkkeet, kulttuuripalvelut ja tapahtumat, matkustajaliikenne, hotellit, kirjat ja lehdet)
  Tanska 25% 0%
  Tšekki 21% 15 % (ruoka, julkinen liikenne) tai 10 % (lääkkeet, lääkkeet, kirjat ja lastenruoat)
  Unkari 27% 18 % (maito ja maitotuotteet, viljatuotteet, hotellit, liput ulkomusiikkitapahtumiin) tai 5 % (farmaseuttiset tuotteet, lääketieteelliset laitteet, kirjat ja aikakauslehdet, jotkut lihatuotteet, kaukolämpö, uusiutuviin lähteisiin perustuva lämmitys, elävä musiikkiesitys alle tietyissä olosuhteissa) tai 0 % (postipalvelut, sairaanhoitopalvelut, äidinmaito jne.)
  Viro 20% 9%

Arvonlisävero Suomessa muokkaa

Suomessa arvonlisävero tuli käyttöön 1. kesäkuuta 1994. Samalla lakkautettiin aikaisemmin, vuodesta 1940 saakka peritty liikevaihtovero.[7]

Yleinen arvonlisävero on 24 prosenttia. Eräillä tuotteilla ja palveluilla on alennettu verokanta:[8]

 • 14 %: elintarvikkeet, rehut sekä ravintola- ja ateriapalvelut
 • 10 %: kirjat, tilatut lehdet, lääkkeet, liikuntapalvelut, henkilökuljetukset, majoituspalvelut, televisio- ja yleisradiotoiminnasta saadut ktai vaukset, kulttuuri- ja viihdetilaisuudet, taide-esineen ensimyynti ja maahantuonti sekä tekijänoikeusjärjestöjen saamat tekijänktai vaukset.

Arvonlisäverosta vapaat toiminnat muokkaa

Arvonlisäveroa ei makseta sairaanhoidosta, lääkärinhoidosta, hammashoidosta, sosiaalihuoltoon ja sosiaaliturvaan liittyvistä palveluista, koulu- ja yliopisto-opetuksesta tai ammattikoulutuksesta, rahoitus- ja vakuutuspalveluista, arpajaisista ja rahapeleistä, esiintyvien taiteilijoiden palkkioista ennen 1.4.2019 ostetut[9], kiinteistöjen sekä rakennusmaan myynnistä eikä julkisista hautauspalveluista.[10] Sitä ei myöskään makseta sijoituskullasta tai eräistä postipalveluista.lähde?

Eräissä tapauksissa voi arvonlisäverotuksesta saada vapautuksen. Tämä mahdollisuus koskee muun muassa yleishyödyllisiä yhteisöjä, uskonnollisia yhdyskuntia ja sokeita.

Vakuutukset o erityistapaus. Niistä ei sutai iteta arvonlisäveroa vaan vakuutusmaksuveroa.lähde?

Suomen ALV-kantojen kehitys muokkaa

Kesäkuusta 1994 kesäkuuhun 2010 asti Suomen yleinen arvonlisäverokanta oli 22 %. Alennettuja verokantoja oli alun perin kolme: 5 %, 9 % ja 12 %.[11] Vuoden 1995 alusta EU-jäsenyyden myötä alennetuiksi verokannoiksi tuli 6 %, 12 % ja 17 %, mikä oli EU-lainsäädännön vastaista: vain kaksi alennettua kantaa oli sallittu. 1.1.1998 alkaen alimmat yhdistettiin uudeksi 8 %:n verokannaksi.[12][13]

Elintarvikkeisiin ja rehuihin sovellettiin lokakuusta 2009 lähtien alennettua 12 %:n arvonlisäveroa (aiemmin 17 %). 8 %:n veron alaisia oli lääkkeet, kirjat, henkilökuljetus, majoituspalvelut, yleisradion lupamaksut, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien pääsymaksut, liikuntatilojen vuokrat sekä eräät ohjatut liikuntatunnit.[14]

1. tammikuuta 2003 alkaen on taiteilijoiden myymät taideteokset muutettu arvonlisäverolliseksi myynniksi (aluksi 8 %, nykyisin 10 %).

Sanoma- ja aikakauslehtien tilausmaksuissa vero oli vielä vuoden 2011 loppuun asti 0 %. Tilattujen lehtien vapautus arvonlisäverosta juontui 1960-luvulta; verovapautta perusteltiin lehtien merkityksellä uutisten levittäjänä ja kansansivistyksellisillä seikoilla. Euroopan unioniin liittyessään Suomi sai oikeuden jatkaa tätä menettelyä.[15] Vuoden 2012 veroksi tuli 9 % ja 2013 alusta 10 %.[16]

1.7.2010 nousi yleinen arvonlisävero yhdellä prosenttiyksiköllä 23 prosenttiin ja elintarvikkeiden ja rehujen arvonlisävero vastaavasti 13 prosenttiin. Kirjojen, lääkkeiden, liikunta- ja kulttuuripalveluiden arvonlisävero nousi myös 9 prosenttiin. Ravintola- ja ateriapalveluiden alv laski 22 %:sta 13 %:iin.[17]

1.1.2007–31.12.2011 Suomi oli mukana myös EU:n mahdollistamassa kokeilussa, jossa alennettua arvonlisäverokantaa sovellettiin tiettyihin erityisen työvaltaisiin palveluihin. Suomessa näitä oli parturi- ja kampaamopalvelut sekä eräät pienet ktai jauspalvelut kuten suutarit. Kyseiset palvelut oli kokeilun alussa 8 %:n arvonlisäverokannan alaisia 22 %:n sijaan. Vuoden 2012 alusta ne siirrettiin takaisin yleiseen verokantaan eli 9 prosentista 23 prosenttiin.[18]

Vuoden 2013 alusta veroprosentit nousi prosenttiyksikön verran kaikissa kategtai ioissa:[19] yleinen arvonlisävero 23:sta 24 prosenttiin, ruoan sekä rehujen arvonlisävero 13:sta 14 prosenttiin ja muun muassa lääkkeiden, kulttuuripalveluiden sekä tilattujen lehtien arvonlisävero 9:stä 10 prosenttiin. Muutoksilla valtion verotuoton oletettiin kasvavan noin 830 miljoonaa euroa. Tästä summasta arvioitiin, että noin 140 miljoonaa euroa tulisi ruoan ALV:n nostosta.lähde?

Arvonlisävero Ahvenanmaan ja Suomen välisessä kaupassa muokkaa

Suomen EU-jäsenyyden alkaessa Ahvenanmaalle neuvoteltiin itsehallinnon ja elinkeinojen turvaamiseksi erityisasema verotuksen suhteen. Näin ollen Ahvenanmaan ei katsota kuuluvan EU:n arvonlisäveroalueeseen, vaikka Ahvenanmaa on EU:n jäsen ja perii arvonlisäveroa.[20] Tämän vuoksi Ahvenanmaalta toimitettaviin vähäarvoisiin tuotteisiin sovelletaan tulliasetuksen 2§:n sääntöä, jonka mukaan alle 5 € määräisiä tulleja ei kerätä. Täten alle 22 € hintaisista tuotteista ei peritä ALVia. Ennen vuotta 2013 raja oli 43,48 €, jolloin eräät postimyyntiyritykset varsinkin viihde-elektroniikan alalla hyödynsivät tätä sääntöä myymällä arvonlisäverottomia tuotteita Ahvenanmaan varastoistaan postimyyntinä. Uudella alennetulla rajalla verkkomyynnin odotetaan loppuvan Ahvenanmaalta lähes kokonaan.[21]

Helpotus pienimmille yrityksille muokkaa

Vähäisestä liiketoiminnasta ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa, jos liikevaihto on enintään 15 000 euroa vuodessa (tilikausi alkanut 1.1.2021 tai sen jälkeen).[22] Silloin myyjän ei tarvitse hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi eli myyjä ei lisää lähettämilleen laskuille arvonlisäveroa eikä laskuissa saa mainita ollenkaan arvonlisäveroprosenttia (ei edes alv 0 %).[23] Myyjä voi silti hakeutua vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi, vaikka liikevaihto jäisi alle tuon rajan.lähde?

Jos vuosittainen liikevaihto on 15 000 ja 30 000 euron välillä, rekisteröinti on pakollinen, mutta myyjällä on vuoden 2024 loppuun asti oikeus huojennukseen eli hänelle palautetaan hakemuksesta osuus hänen verottajalle tilittämistään arvonlisäveroista. Huojennus pienenee täydestä palautuksesta (myynti 15 000 euroa tai alle) lineaarisesti nollaan (myynti 30 000 euroa).[24] Vuodesta 2025 alkaen huojennusta ei enää myönnetä, mistä tulee seuraamaan monelle arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityneelle mikroyritykselle vuosittain tuhansien eurojen menetyksiä, jos myynti jää reilusti alle 30 000 euron.[25]tarvitaan parempi lähde

Vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi kannattaa toisinaan hakeutua sen vuoksi, että silloin voi vähentää hankintojen arvonlisäverot. Vuonna 2013 näin oli tehnyt yli 60 000 yrittäjää. Suurimmalla osalla heistä kyse oli "sivubisneksestä", esimerkiksi metsätaloudesta. Kannattaako verovelvolliseksi hakeutua vapaaehtoisesti riippuu siitä, onko yrityksellä arvonlisäveron sisältäviä ostoja kuten tarvikehankintoja.[26]

Arvonlisäverovelvollisuuden alaraja nousi Suomessa 8 500 eurosta 10 000 euroon vuoden 2016 alussa, ja vuoden 2021 alusta alarajaa nostettiin 15 000 euroon.[27] Muissa EU-maissa alaraja vaihtelee nollan ja noin 95 000 euron välillä. Esimerkiksi Ruotsissa alarajaa ei ole, vaan arvonlisävero peritään koko liikevaihdosta.[26][28]

Elintarvikkeet muokkaa

EU:ssa elintarvikkeiden ALV vaihtelee eri maissa välillä 0–25 %. Suomen elintarvikkeiden verokanta on 14 %. Ruotsin vastaava verokanta on 12 %. Useimmissa maissa on käytössä useampi verokanta, siten että ALV voi olla ktai keampi seuraaville tuotteille: alkoholijuomat, teollisuusjuomat, jäätelö, makeiset, suklaa, keksit, jälkiruoat, valmiiksi keitetyt tai pitkälle jalostetut ruoat ja lemmikkieläinten ruoat. Edellä mainituin rajoituksin Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Kyproksella ja Maltalla elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien ALV on nolla.[29]

Elintarviketeollisuusliitto, SEL, AKT, PAM, päivittäistavarakauppa sekä toimihenkilöunioni esittivät vuonna 2002 elintarvikkeiden ja ruokatarjoilun ALV:n alentamista silloisesta 17 %:sta samalle tasolle kuin se oli ennen EU:hun liittymistä eli 12 %:n. Heidän mukaansa kotitalouksien ruokamenot o 19 % kulutusmenoista.[30]

Vuonna 2006 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus ( T), Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos (PTT) ja Turun yliopisto tutki elintarvikkeiden ALV:n muutosten vaikutuksia. Tutkimuksen mukaan suurin osa ALV:n alennuksesta siirtyisi kuluttajahintoihin, mutta työllisyysvaikutus jäisi vähäiseksi. Vuonna 2005 Suomen ALV-tulot oli 13,7 miljardia euroa, josta elintarvikkeiden ja rehuaineiden osuus oli 1,5 miljardia euroa.[31]

Vuonna 2005 Suomen Akatemian ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin kokous lihavuudesta suositteli konsensuslausumassaan, että alennetaan niiden elintarvikkeiden ALV:tä, joiden kulutusta valtion ravitsemuslautakunta suosittelee lisättäväksi, kuten kasvikset, hedelmät, marjat ja vähäsuolaiset täysjyväviljavalmisteet, ja kevennetään henkilöstöravintoloiden terveellisen ruoan ALV:tä.[32] Hedelmien ja vihannesten nauttimisen vähäisyys sisältyy Wtai ld Health Reptai t 2003 mukaan kymmenen vaarallisimman kuolinsyyn listalle. Niiden kulutusta voi lisätä valistuksella, mainostamisella, saatavuudella, laadulla ja hinnalla (vihannesten ja hedelmien ALV:n poisto).[33]

Ruoan alv-alennus lokakuussa 2009 muokkaa

Vuoden 2009 joulukuuhun mennessä Suomen elintarvikkeiden arvonlisäveroton hintataso oli kohonnut noin 7 prosenttia vertailumaita ktai keammaksi, sen sijaan lokakuun arvonlisäveron alentamisen myötä verollinen hintataso oli noussut vain vähän vuoden 2005 hintatasoon verrattuna.[34] Maatalouden ja teollisuuden tuottajahintojen nousun myötä elintarvikkeiden kuluttajahinnat kohosi Suomessa vuoden 2007 tammikuusta vuoden 2009 syyskuuhun 10,9 prosenttia (kuvio 4.11).22 Muissa euromaissa nousu oli keskimäärin 5,9 prosenttia. Suomen kehitys poikkesi vertailumaista siten, että Suomessa elintarvikkeiden kuluttajahintojen nousu jatkui vielä vuoden 2009 alussa. Sen sijaan muissa euromaissa hintojen nousu pysähtyi jo vuoden 2008 aikana. Vuoden 2009 syyskuussa elintarvikkeiden kuluttajahintaindeksi oli Suomessa vielä 5 prosenttia ktai keampi kuin euromaissa keskimäärin, jos lähtökohtana pidetään vuoden 2007 tammikuuta.[35]

Ruoan alv-ktai otus tammikuussa 2013 muokkaa

Tammikuun alusta 2013 Suomen arvonlisäverotasoa ktai otettiin ja niin nousi myös ruoan arvonlisävero. Sen taso vuodesta 2013 alkaen on ollut 14 %. Ruoan ALV-taso on Suomessa jopa kaksinkertainen verrattuna EU15-keskiarvoonselvennä.[36]

Arvonlisäveron regressiivisyys muokkaa

Arvonlisäveroa ei lasketa tuloista, vaan kulutuksen määrästä, joten se rasittaa eniten niitä joilla menee tuloista suurin osa kulutukseen. Siksi arvonlisävero luokitellaan regressiiviseksi veroksi, joka verottaa pienituloisilta eniten. Tämä siksi, että pienituloiset kulutta suuremman osan tuloistaan kuin hyvätuloiset ja maksa tulojaan kohti tarkasteltuna suurempaa veroastetta kuin hyvätuloiset.[37][38][39] Esimerkiksi Britanniassa arvonlisäveron ktai otukset on aina tehnyt konser iinen puolue ja työväenpuolue labour on muuttanut veroa ainoastaan alentamalla sitä.[40]

Laskenta muokkaa

Laskentayhtälöissä V on verollinen hinta, I on veroton hinta, a on veroprosentti ja A on veronosuus rahana.lähde?

Veron määrä verottomasta hinnasta muokkaa

 

Esimerkki:

 

Verollinen hinta verottomasta hinnasta muokkaa

 

Esimerkki:

 

Veroton hinta verollisesta hinnasta muokkaa

 

Esimerkki:

 

Veron osuus verollisesta hinnasta muokkaa

 

Esimerkki:

 

Arvonlisäveron laskemista voi helpottaa netistä löytyvillä laskureilla.[41] [42]

Arvonlisävero muissa maissa muokkaa

Arvonlisävero on käytössä yli 150 maassa. Niiden joukossa o Yhdysvaltoja lukuun ottamatta kaikki OECD-maat. Muista suurista maista arvonlisäveroa käytetään muun muassa Kiinassa, Intiassa, Venäjällä ja Brasiliassa.

Joissain maissa on käytössä arvonlisäveron kanssa samantapainen liikevaihtovero. Yhdysvalloissa arvonlisäveron tilalla on osavaltiokohtainen myyntivero (sales tax).lähde?

Arvonlisäveroa ei pidä sekoittaa arvonnousuveroon.lähde?

Arvonlisävero maittain muokkaa

Maa Vakiohinta (nykyinen) Alennettu hinta (nykyinen)
  Albania[43] 20% 6 % (majoituspalvelut) tai 0 % (posti-, sairaanhoito-, hammaslääkäri- ja sosiaalipalvelut)
  Algeria 19% Algerian arvonlisäverokanta on tällä hetkellä 9 prosenttia. Se koskee perushyödykkeitä ja -palveluita, kuten ruokaa, lääkkeitä ja kuljetuksia.
  Andorra 4,5% 1%
  Angola[44] 7% 5 %, jota sovelletaan tiettyjen tavaroiden maahantuontiin ja luovutuksiin (alv-lain liitteessä I luetellut peruskorin tuotteet ja maatalouden tuotantopanokset)
  Antigua ja Barbuda 15%
  Argentiina 21% 10,5% tai 0%
  Armenia 20% 0%
  Australia 10% 0 % tuoreet ruoat, lääketieteelliset palvelut, lääkkeet ja lääkinnälliset laitteet, koulutuspalvelut, lastenhoito, vesi ja viemäri, valtion verot ja lu sekä monet valtion maksut, jalometallit, käytetyt tavarat ja monet muut tavarat.
  Azerbaidžan 18% 10,5% tai 0%
  Bahama[45] 12% 12 % tai 0 % (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tavaroiden tai palvelujen vienti, palvelut kansainvälisiä kaupallisia palveluja tarjoavalle ulkomaiselle alukselle, kulutustavarat kaupallisesti suunniteltaville ulkomaisille aluksille/lentokoneille, tekijänoikeudet jne.)
  Bahrain 10% 0% (apteekit ja sairaanhoitopalvelut, maantiekuljetus, koulutuspalvelu, öljy- ja kaasujohdannaiset, vihannekset ja hedelmät, kansallinen vienti)
  Bangladesh 15% 4 % toimittajalle, 4,5 % tietotekniikkaa tuke palvelut, 5 % sähkölle, 5,5 % rakennusyritykselle jne.
  Barbados 17.5%
  Valko-Venäjä 20% 10% tai 0,5%
  Belize 12.5%
  Benin 18%
  Bolivia 13%
  Bosnia ja Hertsegovina 17%[46][47]
  Botswana 12%
  Brasilia 20% (Teollisuustuotteiden vero) + 19% (Tuotteet ja palvelut) + 3% (palvelut) 0%
  Burkina Faso 18%
  Burundi 18%
  Kambodža 10%
  Kamerun 19.25%
  Kanada 5 % + 0–9,975 % tai 13–15 % provinsseista riippuen. 0 % palvelut ja tuotteet reseptilääkkeistä, lääkinnällisistä laitteista, peruselintarvikkeista, maatalous-/kalastustuotteista, vienti- tai ulkomaisista tavaroista, palveluista ja matkoista.
  Kap Verde 15%
  Keski-Afrikan tasavalta 19%
  Tšad 18%
  Chile 19%
  Kiina 13% 9 % elintarvikkeille, painotuotteille ja kotitalouksien polttoaineille; 6 % palvelusta; tai 3 % ei-arvonlisäverosta
  Kolumbia 19%
  Costa Rica 13%
  Kongon demokraattinen tasavalta 16%
  Dominica 15%
  Dominikaaninen tasavalta 18% 12% tai 0%
  Ecuador 12% 0%
  Egypti 14 % (15 % televiestintäpalveluista)
  El Salvador 13%
  Päiväntasaajan Guinea 15%
  Etiopia 15%
  Färsaaret 25%
  Fidži 15% 0%
  Gabon 18%
  Gambia[48] 15%
  Georgia 18% 0%
  Ghana 15%
  Grenada 15%
  Guatemala 12%
  Guinea 18%
  Guinea-Bissau 15%
  Guyana 16% 0%
  Haiti 10%
  Honduras 15 % (4 % matkailuvero)[49]
  Islanti 24% 11%[a]
  Intia[b] 5,5% 5,5%
  Indonesia 11% 11 %, 0 % peruselintarvikkeista, sairaanhoitopalveluista, rahoituspalveluista, koulutuksesta ja myös vakuutuksista
  Iran 9%
  Mansaari 20%
  Israel 17% (0% Eilatissa) 0% (hedelmät ja vihannekset, matkailupalvelut ulkomaalaisille, immateriaalioikeudet, timantit, lennot ja asuntojen vuokraus)
  Norsunluurannikko 18%
  Jamaika 12.5%
  Japani 10% 8% (ruoka)
  Jersey 5% 0%
  Jordania 16%
  Kazakstan 12%
  Kenia 16%
  Kirgisia 20%
  Laos 10%
  Libanon 11%
  Lesotho 14%
  Liechtenstein[50] 7,7% 3,8 % (majoituspalvelut) tai 2,5 %
  Madagaskar 20%
  Malawi 16.5%
  Malesia 6%[51] 0 % tuoreruokaan, koulutukseen, terveydenhuoltoon, maajulkiseen liikenteeseen ja lääkkeisiin. Malesian hallitus otti uudelleen myynti- ja palveluveron käyttöön 1. syyskuuta 2018 kor akseen tavara- ja palveluveron, joka oli otettu käyttöön vasta hieman yli kolme vuotta ennen sitä, 1. huhtikuuta 2015.[52]
  Malediivit 6% 0%
  Mali 18%
  Mauritania 14%
  Mauritius 15%
  Meksiko 16% 0 % kirjoista, ruoasta ja lääkkeistä.
  Moldova 20% 8%, 5% tai 0%
  Monaco 19.6% 5,6%[53]
  Mongolia 10% 0%
  Montenegro 21% 7%
  Marokko 20%
  Mosambik 17%
  Namibia 15% 0%
    Nepal 13% 0%
  Uusi-Seelanti 15% 0 % (lahjoitettuja tavaroita ja palveluita, joita järjestöt myyvät, rahoituspalvelut, asuinkiinteistöjen vuokramaksut, hienometallien toimitukset ja viivästyskorot).[54]
  Nicaragua 15%
  Niger 19%
  Nigeria 7,5%
  Niue 5%
  Pohjois-Makedonia 18% 5% tai 0%
  Norja 25% 15 % (ruoka), 12 % (julkinen liikenne, hotelli, eloku eatteri) ja 0 % sähköautot (2018 asti)
  Pakistan 17% 1% tai 0%
  Palau 10%[55]
  Palestiina 16%
  Panama 7% 0%
  Papua-Uusi-Guinea 10%
  Paraguay 10% 5%
  Peru 18%
  Filippiinit 12%[c] 6 % öljytuotteisiin sekä sähkö- ja vesipalveluihin

0 % eläkeläisille (kaikki yli 60-vuotiaat) lääkkeistä, lääkäreiden ammattipalkkioista, sairaanhoito- ja hammashoitopalveluista, kuljetusmaksuista, teattereiden ja huvikeskusten perimistä sisäänpääsymaksuista sekä hautaus- ja hautauspalveluista seniorin kuoleman jälkeen kansalainen

  Kongon tasavalta 16%
  Venäjä 20% 10% (välttämätön ruoka, lasten tuotteet ja lääketuotteet)[57] tai 0%
  Ruanda 18% 0%
  Saint Kitts ja Nevis 17%
  Saint Vincent ja Grenadiinit 15%
  Samoa 15%
  Saudi-Arabia 15%
  Senegal 18%
  Serbia 20% 10% tai 0%[58]
  Seychellit 15%
  Sierra Leone 15%
  Singapore 8% 0 % julkisista terveydenhuoltopalveluista, kuten julkisista sairaaloista ja poliklinikoista ja palvelut ja tuotteet
  Etelä-Afrikka 15% 0 % peruselintarvikkeista, kuten leivästä, lisäksi tavaroista, jotka on lahjoitettu ilman voittoa; koulutustarkoituksiin käytettävät tavarat tai palvelut, kuten koulutietokoneet; työntekijäjärjestön jäsenmaksut (kuten ammattiyhdistysmaksut); ja vuokranantajan vuokranantajalle maksama vuokra talosta.
  Etelä-Korea 10% 0% (välttämättömät elintarvikkeet)
  Sri Lanka 12% 0%
  Sudan 17%
  Sveitsi 7,7%[59] 3,7 % (hotellisektori) ja 2,5 % (välttämättömät elintarvikkeet, kirjat, sanomalehdet, lääkintätarvikkeet)
  Taiwan 5%
  Tadžikistan 20%
  Tansania 18%
  Thaimaa 10% 7%
  Togo 18%
  Tonga 15%
  Trinidad ja Tobago 12,5% 0%
  Tunisia 18%
  Turkki 20% 10% tai 1%
  Turkmenistan 15%
  Uganda 18%
  Ukraina 20% 7% tai 0%
  Yhdistyneet arabiemiraatit 5%
  Yhdistynyt kuningaskunta &&&&&&&&&&&&&020.&&&&0020%[60]
0% Guernseyllä ja Gibraltarilla
5 % asuinrakennusten energia/eristys/remontti, naisten hygieniatuotteet, lasten turvaistuimet ja liikkumisen apuvälineet ja 0 % elämän välttämättömyydet – perusruoka, vesi, reseptilääkkeet, lääketieteelliset laitteet ja sairaanhoitotarvikkeet, joukkoliikenne, lastenvaatteet, kirjat ja aikakauslehdet. Myös 0% uudisrakennusten rakentamiseen (mutta normaalihinta rakennuksen purkamiseen, muutostöihin, peruskorjauksiin jne.)[61]
  Uruguay 22% 18% tai 0%
  Uzbekistan 12%
  Vanuatu 13%
  Vietnam 10% 5% tai 0%
  Venezuela 12% 11%
  Sambia 16%
  Zimbabwe 15%

Arvonlisävero vapaaalueet muokkaa

Maa Huomautuksia Viite
  Akrotiri ja Dhekelia Britannian merentakaiset alueet
  Anguilla [62]
  Bermuda [63]
  Brittiläinen Antarktiksen alue
  Brittiläinen Intian valtameren alue
  Brittiläiset Neitsytsaaret [64]
  Brunei [65]
  Caymansaaret Britannian merentakaiset alueet [66]
  Etelä-Georgia ja Eteläiset Sandwichsaaret
  Falklandinsaaret
  Gibraltar
  Guernsey Kruununalusmaat [67]
  Hongkong Kiinan erityinen hallinnollinen alue [68]
  Huippuvuoret
  Irak
  Kiribati
  Kuuba
  Libya [69]
  Macao Kiinan erityinen hallinnollinen alue [70]
  Malediivit [71]
  Marshallinsaaret
  Mikronesia
  Montserrat Britannian merentakaiset alueet
  Myanmar
  Nauru
  Pohjois-Korea
  Pitcairn Britannian merentakaiset alueet
  Saint Helena, Ascension ja Tristan da Cunha Britannian merentakaiset alueet
  San Marino
  São Tomé ja Príncipe
  Salomonsaaret
  Somalia
  Etelä-Sudan 18%
  Swazimaa
  Syyria Äskettäin vero 14,85 % (hotellit) ja 10 % (ravintolat)
  Itä-Timor
  Turks- ja Caicossaaret Britannian merentakaiset alueet [72]
  Tuvalu
  Yhdysvallat Liikevaihtoveroa perivät useimmat osavaltiot ja kaupungit, maakunnat ja intiaanien reservit. Liittovaltion hallitus kerää valmisteveroa joistakin tuotteista, mutta ei kerää valtakunnallista liikevaihtoveroa . [73]
  Vatikaanivaltio
  Jemen

Lähteet muokkaa

 1. Lyhenneluettelo, Kotus
 2. a b c d 2021 European Union VAT rates - Avalara Avalara, Inc.. Viitattu 18.12.2023.
 3. Mikä muuttuu vuoden vaihtuessa? Yle Uutiset. 31.12.2012.
 4. Arvonlisäverotus kiristyy ensi vuonna Turun Sanomat. 25.12.2012.
 5. Arvonlisäveron palauttaminen muista EU-maista Receiptcamera. Arkistoitu 22.2.2017. Viitattu 14.1.2016.
 6. Οι νέοι συντελεστές ΦΠΑ από 1 Ιουλίου Madata.GR. 24.6.2010. Viitattu 18.12.2023. (kreikaksi)
 7. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931501 Arvonlisäverolaki (1501/1993)
 8. http://www.vero.fi/fi-FI/Tietoa_Verohallinnosta/Tiedotteet/Muutoksia_arvonlisaverotuksessa_112013(25044) (Arkistoitu – Internet Archive)
 9. Esiintyvät taiteilijat voivat hakeutua arvonlisäverovelvollisiksi 1.4.2019 alkaen pwc uutishuone. 17.1.2019. Viitattu 8.4.2019.
 10. Arvonlisävero 16.1.2015 (päivitetty). Veronmaksajat.fi. Viitattu 17.3.2015.
 11. Arvonlisäverolaki 1501/1993 30.12.1993. Finlex. Viitattu 13.8.2017.
 12. Hallituksen esitys 283/1994 28.10.1994. Finlex. Viitattu 13.8.2017.
 13. Hallituksen esitys 111/1997 12.9.1997. Finlex. Viitattu 13.8.2017.
 14. KHO:2014:160 3.11.2014. Korkein hallinto-oikeus. Viitattu 13.8.2017.
 15. Kysy mitä vain 29.10.2009/5.11.2009. Helsingin kaupunginkirjasto. Arkistoitu 13.8.2017. Viitattu 13.8.2017.
 16. Hallituksen esitys 52/2011 5.10.2011. Finlex. Viitattu 13.8.2017.
 17. Arvonlisäverokantojen muutos 1.7.2010 13.4.2010. Verohallinto. Arkistoitu 14.8.2017. Viitattu 13.8.2017.
 18. Hiusalan alv-korotus nosti tuntuvasti kampaamohintoja 4.1.2012. Länsiväylä. Arkistoitu 13.8.2017. Viitattu 13.8.2017.
 19. Hallituksen esitys 89/2012 17.9.2012. Finlex. Viitattu 13.8.2017.
 20. Laki 1996/1266
 21. Kymen Sanomat – Pelien halpamyynti Ahvenanmaalta loppuu. (Arkistoitu – Internet Archive)
 22. Pienen yrityksen alv - vähäinen liiketoiminta on arvonlisäverotonta Verohallinto
 23. Laskutusvaatimukset arvonlisäverotuksessa Verohallinto, diaarinumero VH/1780/00.01.00/2019
 24. Arvonlisäveron alarajahuojennus Verohallinto, diaarinumero VH/8129/00.01.00/2020
 25. Toiminimen arvonlisäveron alarajahuojennus loppuu - tiedätkö milloin? Hullu maksaa -blogi
 26. a b Nieminen, Martta: Alv-rajan nostolla vain pieni vaikutus. Helsingin Sanomat, 1.2.2015, s. B 8–9.
 27. Ajantasainen lainsäädäntö: Arvonlisäverolaki 1501/1993 finlex.fi. Edita. Viitattu 20.2.2021.
 28. Yrittäjänaiset iloitsee yritysten alv-rajan nostosta Yrittäjänaiset. 17.2.2015. Viitattu 17.8.2017.
 29. EU VAT rates 2006
 30. Ruoan verotusta alennettava Elintarviketeollisuusliitto
 31. Rauhanen, Timo & Peltoniemi, Ari: Elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden arvonlisäverotus EU:ssa ja Suomessa VATT tutkimuksia 122. Helsinki. Arkistoitu 2.4.2015. Viitattu 17.3.2015.
 32. Lihavuus – painavaa asiaa painosta (s. 18) 26.10.2005. Duodecim & Suomen Akatemia. Arkistoitu 21.10.2014. Viitattu 17.3.2015.
 33. World Health Organization. (2003). Information sheet: fruit, vegetables and NCD disease prevention WHO
 34. Elintarvikkeiden hinnanmuodostus ja markkinoiden toimivuus ETLAn sivusto.
 35. Elintarvikkeiden hinnanmuodostus ja markkinoiden toimivuus ETLAn sivusto.
 36. Näin paljon ruokalaskusi voi kasvaa ensi vuonna Taloussanomat. 28.12.2012.
 37. Tax Research UK: Is VAT regressive and if so why do the IFS deny it? "A regressive tax is almost universally agreed to be one where the proportion of an individual’s income expended on that tax falls as they progress up the income scale."
 38. https://www.cbo.gov/budget-options/2018/54820
 39. https://www.abc.net.au/news/2015-11-04/lowest-income-earners-would-be-worst-hit-by-gst-rise-acoss-says/6913570
 40. https://www.youtube.com/watch?v=Zb7B8aZmIWg
 41. ALV-laskuri nettilaskuri.com. Arkistoitu 30.11.2016.
 42. ALV laskuri - Laske arvonlisävero nopeasti | Lisää tai vähennä ALV Nettilaskin.com. Viitattu 9.5.2023. (englanniksi)
 43. Albania - Corporate - Other taxes taxsummaries.pwc.com. Viitattu 18.12.2023. (englanniksi)
 44. Angola Indirect Tax Changes for 2021 www.ey.com. Viitattu 18.12.2023. (englanniksi)
 45. Caribbean Journal Staff: Bahamas Planning to Introduce 7.5 Percent Value Added Tax in 2015 Caribbean Journal. 30.5.2014. Viitattu 18.12.2023. (englanniksi)
 46. Beta: Opšta stopa PDV od 1. oktobra biće 20 odsto Blic.rs. 28.11.2015. Viitattu 18.12.2023. (serbiaksi)
 47. Od danas veća niža stopa PDV-a B92.net. 1.1.2014. Viitattu 18.12.2023. (serbiaksi)
 48. "Gambia Revenue Authority - VAT", 19 December 2014. 
 49. 2019 Worldwide VAT, GST and Sales Tax Guide Honduras ey.com.
 50. Value added tax Portal of the Principality of Liechtenstein. Government Spokesperson's Office.
 51. New Tax For Malaysia, Sugar Subsidy No More International Business Times. 25.10.2013. Viitattu 18.12.2023. (englanniksi)
 52. Transitioning into sales tax and service tax – clarifying the confusion | ACCA Global www.accaglobal.com. Viitattu 18.12.2023.
 53. Tax on property income in Monaco Global Property Guide. Viitattu 18.12.2023.
 54. GST adjustments for business, private and exempt use www.ird.govt.nz. Viitattu 18.12.2023. (englanniksi)
 55. Palau Goods & Services Tax (PGST) – PalauGov.pw palaugov.pw. Viitattu 18.12.2023. (englanniksi)
 56. Bureau of Internal Revenue Website. Bir.gov.ph. Retrieved 14 June 2013.
 57. Value-added tax to rise from 18% to 20% in Russia tass.com. Russian news agency. Viitattu 18.12.2023.
 58. Od danas veća niža stopa PDV-a B92.net. 1.1.2014. Viitattu 18.12.2023. (serbiaksi)
 59. Value-added tax (VAT) www.ch.ch. Viitattu 18.12.2023. (englanniksi)
 60. How the VAT rise will work BBC News. 23.6.2010. Viitattu 18.12.2023. (englanniksi)
 61. VAT rates on different goods and services GOV.UK. 11.7.2022. Viitattu 18.12.2023. (englanniksi)
 62. Anguilla Tax Rates www.taxrates.cc. Viitattu 19.12.2023.
 63. Bermuda Tax Rates www.taxrates.cc. Viitattu 19.12.2023.
 64. British Virgin Islands Tax Rates www.taxrates.cc. Viitattu 19.12.2023.
 65. Brunei Tax Rates www.taxrates.cc. Viitattu 19.12.2023.
 66. Cayman Islands Tax Rates www.taxrates.cc. Viitattu 19.12.2023.
 67. Guernsey Tax Rates www.taxrates.cc. Viitattu 19.12.2023.
 68. Hong Kong Tax Rates www.taxrates.cc. Viitattu 19.12.2023.
 69. Libya Tax Rates taxrates. Viitattu 19.12.2023.
 70. Macau Tax Rates www.taxrates.cc. Viitattu 19.12.2023.
 71. Maldives Tax Rates taxrates. Viitattu 19.12.2023.
 72. Turks and Caicos Tax Rates taxrates. Viitattu 19.12.2023.
 73. US Tax Rates taxrates. Viitattu 19.12.2023.

Kirjallisuutta muokkaa

 • Tannila, Eija – Kukkonen, Jaana – Päkkilä, Juho: Arvonlisäveron laskutus ja raportointi. Helsinki: Lakimiesliiton kustannus, [2013]. ISBN 978-952-246-219-0.

Aiheesta muualla muokkaa

 
Viittausvirhe: <ref>-elementit löytyivät ryhmälle nimeltä ”lower-alpha”, mutta vastaavaa <references group="lower-alpha"/>-elementtiä ei löytynyt