Osuuspääoma

Osuuspääoma tarkoittaa osuuskunnan kirjanpidossa sitä määrää, mikä osuuksien merkintähinnoista ja osuuspääoman korotuksista on osuuspääomaan merkitty.[1]

Osuuspääoma on osuuskunnan sidottua omaa pääomaa.[2] Se esitetään osuuskunnan taseessa.

Kansallisilla osuuskunnilla ei ole laissa määrätty osuuspääoman minimimäärää.[3] Eurooppaosuuskunnilla osuuspääoman on oltava vähintään 30 000 euroa[4].

Osuuskunnalla voi olla myös osakepääoma, jos sillä on osakkeita.

Lisäosuuspääoma ja sijoitusosuuspääomaMuokkaa

Jos osuuskunta on antanut lisäosuuksia tai sijoitusosuuksia, osuuspääoma jakautuu taseessa seuraaviin alanimikkeisiin:[5]

  • Osuuspääoma
  • Lisäosuuspääoma
  • Sijoitusosuuspääoma

Myös lisäosuudet ja sijoitusosuudet kuuluvat osuuskunnan sidottuun omaan pääomaan.

Irtisanotut osuudetMuokkaa

Irtisanottuja osuuksia vastaavat, vielä palauttamattomat osuusmaksut ovat osuuskuntaoikeudellisesti osa osuuspääomaa. Kirjanpidossa ne kuitenkin kuuluvat taseen vieraaseen pääomaan. Osuuspääoma esitetään taseessa bruttomääräisenä, mutta irtisanotut osuudet vähennetään sen alla erillisenä eränä esimerkiksi nimikkeellä Odotusajaksi vieraaseen pääomaan siirretyt irtisanotut osuusmaksut.[5]

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

  1. Osuuskuntalaki 4:17 (14.6.2013/421)
  2. Osuuskuntalaki 8:1 (14.6.2013/421)
  3. Lehto, Juhani & Holopainen, Tuulikki: Osuuskunnan perustajan opas. Perustetaanko osuuskunta – yritetäänkö yhdessä?
  4. Neuvoston asetus (EY) N:o 1435/2003, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2003, eurooppaosuuskunnan (SCE) säännöistä. (Sitaatti: "3 artikla Vähimmäispääoma [...] 2. Merkityn osuuspääoman on oltava vähintään 30000 euroa.") Euroopan unionin virallinen lehti, 22.7.2003. Bryssel: Euroopan unionin neuvosto. Artikkelin verkkoversio Viitattu 27.12.2017.
  5. a b Leppiniemi, Jarmo & Kaisanlahti, Timo: Tilinpäättäjän käsikirja, s. 258–259. Talentum Media Oy, 2016. ISBN 978-952-14-2708-4.