Tämä artikkeli käsittelee verotusta. Muista merkityksistä katso Yhteisö.

Yhteisö tarkoittaa Suomen verotuksessa oikeushenkilöä, joka on itsenäinen verovelvollinen.

Yhteisöjä ovat tuloverolain mukaan:[1]

Muita yhteisöön verrattavia käsitteitä ovat verotuksessa mm. luonnollinen henkilö, yhtymä ja yhteisetuus. Huomattavaa on, että muista yhtiömuodoista poiketen kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö ja laivanisännistöyhtiö eivät ole verotuksessa yhteisöjä vaan yhtymiä.

Yhteisövero muokkaa

Osa yhteisöistä maksaa yhteisöveroa. Se ei kuitenkaan koske kaikkia yhteisöjä.

Lähteet muokkaa