Ympäristöpolitiikka

Ympäristöpolitiikka on ympäristön tilaan vaikuttavaa politiikkaa. Ympäristöpolitiikkaan liittyvät paikalliset ja maailmanlaajuiset ympäristökysymykset ja kansainväliset, valtiolliset ja kunnalliset sopimukset ja ohjauskeinot, keskustelu, tutkimus ja rahoitus. Ympäristöpolitiikkaan vaikuttavat puolueet, rahoittajat, asukkaat, yhteisöt, yhdistykset, kansalaisliikkeet ja lehdistö. Ympäristöpolitiikka vaikuttaa biodiversiteettiin eli luonnon monimuotoisuuteen ja kansanterveyteen.

HistoriaMuokkaa

Ympäristökysymykset saivat maailmanlaajuisesti laajaa julkisuutta Rachel Carsonin Yhdysvalloissa julkaisemasta kirjasta Äänetön kevät vuonna 1962. Rachel Carson havaitsi ja todisti vesibiologina, että silloin keksitty ja yleisesti käytetty DDT tappoi lintuja ja kaloja. Hän kirjoitti asiasta tieteellisesti ja laajalle yleisölle ja vetosi teollisuuteen kemikaalin käytön rajoittamiseksi. Nykyään DDT:n käyttöä on rajoitettu kansainvälisin ympäristösopimuksin. Siitä lähtien kemikaalien käytön eduista ja haitoista on tehty maailmanlaajuisesti tutkimusta ja ympäristöpolitiikkaa.

Britannian hiiliteollisuuden 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa käyttämät puhdistustekniikat olivat nykypäivään verrattuna tehottomampia. Hiiltä käytettiin laajasti lämmittämiseen ja energianlähteenä. Hiilen epäpuhtaudet aiheuttivat Britanniassa laajan kansanterveydellisen ongelman keuhkosairauksien lisääntymisenä ja väestön eliniän laskuna. Tilannetta on verrattu tämän päivän Aasian ja Kiinan hiilenkäyttöön.

SuomiMuokkaa

Suomen ympäristöhallintoon sisältyy ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus ja alueelliset ympäristökeskukset. Suomen ympäristölainsäädäntöä uudistettiin Euroopan Unioniin liittymisen johdosta noin vuonna 2000 vastaamaan yhteisön lainsäädäntöä. Tavoitteena oli vähentää hajanaisuutta. Suomen ympäristölainsäädäntöön sisältyy muun muassa vesilaki, ilmansuojelulaki, maankäyttö- ja rakennuslaki, naapuruussuhdelaki, melulaki, ympäristövahinkolaki, öljyvahinkolaki, maa-aineslaki, kaivoslaki, ydinvastuulaki, jätelaki ja kemikaalilaki. Suomi on demokratia, jossa on lehdistö ja kansalaisliikkeet vaikuttavat ympäristöpolitiikkaan. Ympäristöpolitiikkaan vaikuttavia kansalaisyhdistyksiä on esimerkiksi Suomen luonnonsuojeluliitto.

Euroopan UnioniMuokkaa

Euroopan Unioni säätää ympäristödirektiivejä ja asetuksia. Ne ovat osa kaikkien EU-maiden ympäristölainsäädäntöä.

Kansainväliset sopimuksetMuokkaa

Monet ympäristöön liittyvät kysymykset eivät rajoitu kansallisiin rajoihin. Kansainvälisiin ympäristösopimuksiin sisältyy:

Ympäristöpolitiikan tutkimusMuokkaa

Ympäristöpolitiikka on myös yliopiston oppiaine ja tutkimusala ainakin Suomessa. Ympäristöpolitiikka on Suomessa oppiaineena ainakin Tampereen yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa. Ympäristöpolitiikan tutkijoina ja opettajina toimineita tutkijoita ovat Suomessa olleet ainakin ekologi Yrjö Haila sekä sosiologi ja maaseutututkija Pertti Rannikko.

Katso myösMuokkaa

KirjallisuuttaMuokkaa

  • Haila, Yrjö & Jokinen, Pekka (toim.): Ympäristöpolitiikka: Mikä ympäristö, kenen politiikka. Tampereella: Vastapaino, 2001. ISBN 951-768-088-0.

Aiheesta muuallaMuokkaa