Velaattajärvi

järvi Tampereella Pirkanmaalla

Velaattajärvi [1] tai myös Velaatanjärvi [2] on Pirkanmaalla Tampereella entisen Teiskon kunnan alueella Velaatassa sijaitseva järvi. Se on yhdessä Enojärven ja Pukalan kanssa metsäalueensa suurimpia järviä.[2][1]

Velaattajärvi
Valtiot Suomi
Maakunnat Pirkanmaa
Kunnat Tampere
Koordinaatit 61°44′27″N, 23°56′37″E
Vesistöalue ja valuma-alueen tietoja
Päävesistöalue Kokemäenjoen vesistö (35)
Valuma-alue Velaattajärven valuma-alue (35.38)
Laskujoki Kiimajoki Näsijärveen [1]
Järvinumero 35.382.1.001
Mittaustietoja
Pinnankorkeus 112 m [1]
Rantaviiva 24,2041 km [2]
Pinta-ala 4,0643 km² [2]
Tilavuus 0,0306393 km³ [2]
Keskisyvyys 7,54 m [2]
Suurin syvyys 27,62 m [2]
Saaria 6 [2]
Kartta
Velaattajärvi

Maantietoa muokkaa

Järven pinta-ala on 410 hehtaaria eli 4,1 neliökilometriä. Se on 5,0 kilometriä pitkä ja 2,9 kilometriä leveä. Järvellä on lahtia ja niemiä niin, että se on varsin moniulotteinen. Etelään työntyy suurimpien Isosaaren ja Pikkusaaren taakse Kiikkeränlahti ja siitä länteen Luhdanlahti ja Saukonlahti. Saarten länsipuolelle jää leveämpi Eteläpohjan lahti, jossa sijaitsee Pääskysaari. Järven pohjoispäässä on Särkänlahti ja sen itärannassa Välkeapohja. Pisin lahti työntyy järven länsirannasta länteen. Nuutilanlahti on jäänyt seututien 338 penkereen taakse ja sen 1,7 kilometriä pitkän ja suhteellisen kapean lahden vesi vaihtuu vain maantiesillan kokoisesta aukosta. Järveltä näkyy joitakin korkeita mäkiä. Länsirannalla kohoaa lähes 40 metrin korkeuteen kallioinen Palovuori. Särkänlahden takana nousevat neljän mäen kohoava mäkien sarja, joista lähimmät ovat 40 metrisiä ja kaukaisin Hangasvuori ylittää 70 metrin korkeuden. Järven eteläosan koillisrannat ovat kartasta katsoen jyrkkärinteisiä rantoja.[2][1]

Järvessä on laskettu olevan 6 saarta. Niiden yhteispinta-ala on 8 hehtaaria, mikä on noin 1,9 % järven kokonaispinta-alasta. Saarista Isosaari on yli hehtaarin suuruinen, Pikkusaari ja Pääskynsaari ovat yli aarin ja loput kolme ovat alle aarin kokoisia. Suurimmissa saarissa on peltomaita ja muutama mökki.[2][1]

Järvi on luodattu ja siitä on julkaistu syvyyskartat. Sen tilavuus on 31 miljoonaa kuutiometriä eli 0,031 kuutiokilometriä. Järven keskisyvyys on 7,5 metriä ja suurin syvyys on 27,6 metriä. Syvin kohta sijaitsee Isosaaren koillispuolella. Järvessä on kolme muuta syvännealuetta, joiden suurimmat syväykset ovat yli 17, 18 ja 22 metriä.[2][1]

Järven rantaviivan pituus on 24 kilometriä, josta saarten rantaviivan yhteispituus on kaksi kilometriä. Kartan mukaan noin puoleta rannoista ovat peltomaata ja loput metsämaata. Järven asutus on haja-asutusta, jonka lisäksi järven rannoille on rakennettu jonkin verran vapaa-ajan asuntoja. Asutus muodostaa esimerkiksi Velaattan kylän ja Särkänperän kulmakunnan.[2][1][3]

Vesistösuhteet muokkaa

Järvi sijaitsee Kokemäenjoen vesistössä (vesistöaluetunnus 35) Näsijärven–Ruoveden alueen (35.3) Velaattajärven valuma-alueella (35.38), jonka Velaatanjärven alueeseen (35.382) järvi kuuluu. Järven vedenpinnan korkeus on 112,0 metriä mpy. Särkänlahteen laskee pohjoisesta Ilvesjoki, jonka valuma-alueella sijaitsee muun muassa Jakamakangas ja Vehokylän peltoaukeat, sekä esimerkiksi Uasjärvi (8 ha) ja Särkijärvi (7 ha). Järven kaakkoispäähän Kiikkeränperään laskee Ukaanjärven (164 ha) lasku-uoma. Ukaanjärvellä on neljä toistensa yhteydessä olevaa järviallasta. Ukaanjärveen laskee esimerkiksi Pirttijärvi (12 ha) ja Ahvenlammi (6 ha), sekä Tiikonojan valuma-alue (35.384). Velaattajärven alueella on vielä viisi yli hehtaarin kokoista järveä tai lampea, jotka laskevat suoraan tai välillisesti järveen. Ne ovat Kurjenjärvi (26 ha), Valkeajärvi (18 ha), Vähä Valkeajärvi (4 ha), Vähä Kurjenjärvi (4 ha) ja Paskolammi (2 ha). Järven laskujoki Kiimajoki alkaa Kuituskoskesta ja se laskee Näsijärven Terälahteen Terälahdessa.[1][4]

Lähteet muokkaa

  1. a b c d e f g h i Velaattajärvi, Tampere (sijainti maastokartalla) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 13.9.2019.
  2. a b c d e f g h i j k l Ympäristö- ja paikkatietopalvelu Syke (edellyttää rekisteröitymisen) Helsinki: Suomen Ympäristökeskus. Viitattu 14.12.2017.
  3. Velaattajärvi, Tampere (sijainti ilmavalokuvassa) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 13.9.2019.
  4. Velaattajärvi (35.382.1.001) Järvi-meriwiki. Suomen ympäristökeskus. Viitattu 14.12.2017.