Ukrainan alueet ovat Ukrainan ylimmän tason hallinnollisia osia. Maa jakautuu 27 aluetasoiseen yksikköön. Näistä 24 on tavallisia alueita, yksi autonominen tasavalta (Krimin autonominen tasavalta) sekä kaksi erityisstatuksella olevaa kaupunkia, pääkaupunki Kiova sekä Sevastopol. Aluejako on kuvattu Ukrainan perustuslain 9. luvussa 123-134. Krimin autonomista tasavallan asemaa käsitellään lisäksi Ukrainan perustuslain 10. luvussa. [1] Tätä perustuslain määrittelemää jakoa 27 hallinnolliseen alueeseen käytetään maata koskevissa aluetilastollissa ja päätöksenteossa.[2][3][4]

Ukrainan hallintoalueet
Ukrainan 27 alueellista yksikköä sekä eräs jako Länsi- (West), Keski- (Central), Itä- (East) ja Etelä-Ukrainaan (South). Ukrainan alueita laajempien osien rajat eivät ole kovin vakiintuneita ja voivat vaihdella tarkastelusta toiseen suurestikin.
Länsi-Ukraina. Länsi-Ukrainaan luetaan vähintään punaisella merkityt viisi aluetta. Usein ruskealla merkityt alueet liitetään mukaan ja toisinaan myös keltaisella kuvatut alueet.
Keski-Ukraina. Keski-Ukrainaan luetaan yleensä vähintään kartan punaiset alueet. Usein ruskealla merkityt ja toisinaan myös keltaisella kuvatut alueet otetaan mukaan. Tarkasteltaessa Ukrainaa itä-länsisuunnassa vain kolmena vyöhykkeenä, voi Keski-Ukraina ulottua etelässä Mustallemerelle.
Pohjois-Ukraina. Pohjois-Ukrainaan luetaan yleensä vähintään punaisella merkityt alueet. Usein mukaan lasketaan myös ruskealla merkityt alueet. Toisinaan mukaan otetaan myös kaksi aluetta Ukrainan luoteisosasta (näitä ei ole värjätty kuvassa).
Itä-Ukraina. Itä-Ukrainaan luetaan vähintään punaisella merkityt kolme aluetta. Toisinaan myös keltaisella kuvatut alueet.
Etelä-Ukraina. Etelä-Ukrainaan luetaan vähintään kartan kolme punaista aluetta. Usein mukaan katsotaan myös ruskeat alueet.

Tieteellisissä tutkimuksissa ja tiedotusvälineissä käytetään myös monia laajempien Ukrainan osien alueellisia nimityksiä. Näistä osista ei ole yhtä ja yksiselitteistä käytäntöä, ja jako vaihtelee esityksestä toiseen melkoisesti.[5]

Hallinnollisesti Ukraina on yhtenäisvaltio, eikä liittovaltio kuten Venäjä tai liittotasavalta kuten Saksa. Yksikamarisen parlamentin 450 paikasta puolet (225 paikkaa) jaetaan viiden prosentin äänikynnyksen ylittäneille puolueille suhteellisella vaalitavalla ja toinen puoli enemmistövaalilla yhden edustajan vaalipiireissä.

Aluehallinnon jakomalli pohjautuu Neuvostoliiton aikaiseen Ukrainan SNT:n aluejakomalliin. Vuosien kuluessa alueiden rajoihin ja lukumäärään tehtiin joitain muutoksia.lähde?

Venäjä on pyrkinyt puuttumaan Ukrainaan kuuluvien Krimin autonomisen tasavallan ja Sevastopolin kaupunkipiirin alueiden asemaan 1992–1997. Keväällä 2014 Venäjä miehitti Krimin niemimaan sotilasvoimin. Tästä huolimatta alue on esimerkiksi YK:n ja Euroopan yhteisön mukaan yhä laillisesti osa Ukrainaa.

Ukrainan alueet: Väestö ja pinta-ala

muokkaa
Alue
[2][4]
Ukrainan osa Asukasluku
(2013,
arvio)[4]
Osuus
Ukrainan
väestöstä
(%)[4], H1
Kaupunkilaisten
osuus (%)
Pinta-ala
(km2)[3]
Osuus
Ukrainan
pinta-alasta
(%)
Ukraina yhteensä Ukraina 45 553 047 100,0 68,9 603 548 100,0
Dnipropetrovskin alue Etelä-Ukraina 3 307 795 7,3 83,5 31 923 5,3
Donetskin alue Itä-Ukraina 4 375 442 9,6 90,6 26 517 4,4
Harkovan alue Itä-Ukraina 2 744 419 6,0 80,3 31 418 5,2
Hersonin alue Etelä-Ukraina 1 078 232 2,4 61,2 28 461 4,7
Hmelnytskyin alue Länsi-Ukraina 1 313 964 2,9 55,5 20 629 3,4
Ivano-Frankivskin alue Länsi-Ukraina 1 381 788 3,0 43,4 13 927 2,3
Kiova Keski-Ukraina 2 845 023 6,2 100,0 836 0,1
Kiovan alue Keski-Ukraina 1 722 052 3,8 61,8 28 121 4,7
Kirovohradin alue Keski-Ukraina 995 171 2,2 62,3 24 588 4,1
Krimin autonominen tasavalta Etelä-Ukraina 1 965 177 4,3 62,7 26 081 4,3
Luhanskin alue Itä-Ukraina 2 256 551 5,0 86,8 26 683 4,4
Lvivin alue Länsi-Ukraina 2 540 702 5,6 60,9 21 831 3,6
Mykolajivin alue Etelä-Ukraina 1 173 481 2,6 67,8 24 585 4,1
Odessan alue Etelä-Ukraina 2 395 160 5,3 66,9 33 313 5,5
Pultavan alue Keski-Ukraina 1 467 821 3,2 61,4 28 750 4,8
Rivnen alue Länsi-Ukraina 1 156 868 2,5 47,8 20 051 3,3
Sevastopol Etelä-Ukraina 383 437 0,8 93,8 864 0,2
Sumyn alue Keski-Ukraina 1 143 249 2,5 67,9 23 832 4,0
Taka-Karpatian alue Länsi-Ukraina 1 254 393 2,8 37,2 12 753 2,1
Ternopilin alue Länsi-Ukraina 1 077 327 2,4 44,1 13 824 2,3
Tšerkasyn alue Keski-Ukraina 1 268 888 2,8 56,4 20 916 3,5
Tšernivtsin alue Länsi-Ukraina 907 163 2,0 42,5 8 096 1,3
Tšernihivin alue Keski-Ukraina 1 077 802 2,4 63,5 31 903 5,3
Vinnytsjan alue Keski-Ukraina 1 627 038 3,6 50,2 26 492 4,4
Volynian alue Länsi-Ukraina 1 039 958 2,3 52,1 20 144 3,3
Zaporižžjan alue Etelä-Ukraina 1 785 243 3,9 77,1 27 183 4,5
Žytomyrin alue Keski-Ukraina 1 268 903 2,8 58,4 29 827 4,9
Länsi-Ukraina yhteensä Länsi-Ukraina 10 672 163 23,4 49,6 131 255 21,7
Keski-Ukraina yhteensä Keski-Ukraina 13 415 947 29,5 68,3 215 265 35,7
Itä-Ukraina yhteensä Itä-Ukraina 9 376 412 20,6 86,7 84 618 14,0
Etelä-Ukraina yhteensä Etelä-Ukraina 12 088 525 26,5 72,7 172 410 28,6

Huomautus H1: Prosenttiosuus laskettu lähdeteoksen[4] kaupunkilaisten ja kokonaisväestön suhteena. Taulukon pitämiseksi luettavana, ei Ukrainan tilastokeskus UkrStatin vuoden 2013 tilastoteoksen arvioita kaupunkilaisten lukumäärästä alueittain ole toistettu tässä.

Ukrainan alueet: talous

muokkaa
Alue[2][4] Ukrainan osa Alueellinen
BKT 2011
(milj. UAH)[6]
Alueellinen
BKT 2011
(milj. EUR)[6][7]
Osuus Ukrainan
2011 BKT:sta
(%)
Alueellinen
BKT 2011
henkeä kohti
(UAH)[6]
Alueellinen
BKT 2011
henkeä kohti
(EUR)[6][7]
Alueellinen
BKT 2011
henkeä kohti,
 % Ukrainan
keskiarvosta
Keski-
määräinen
kuukausi-
palkka (UAH, 2013)[8]
Keski-
määräinen
kuukausi-
palkka (EUR, 2013)[8][9]
Ukraina yhteensä Ukraina 1 302 079 126 439,3 100,0 28 488 2 766 100 3265 296
Dnipropetrovskin alue Etelä-Ukraina 140 020 13 596,7 10,8 42 068 4 085 148 3335 302
Donetskin alue Itä-Ukraina 161 021 15 636,1 12,4 36 446 3 539 128 3755 340
Harkovan alue Itä-Ukraina 76 866 7 464,1 5,9 27 966 2 716 98 2975 269
Hersonin alue Etelä-Ukraina 18 448 1 791,4 1,4 16 990 1 650 60 2464 223
Hmelnytskyin alue Länsi-Ukraina 22 843 2 218,2 1,8 17 260 1 676 61 2641 239
Ivano-Frankivskin alue Länsi-Ukraina 26 752 2 597,8 2,1 19 386 1 882 68 2679 243
Kiova Keski-Ukraina 223 774 21 729,7 17,2 79729 7 742 280 5007 453
Kiovan alue Keski-Ukraina 59 154 5 744,2 4,5 34 420 3 342 121 3351 303
Kirovohradin alue Keski-Ukraina 20 041 1 946,1 1,5 19 918 1 934 70 2609 236
Krimin autonominen tasavalta Etelä-Ukraina 38 220 3 711,4 2,9 19 467 1 890 68 3265 296
Luhanskin alue Itä-Ukraina 57 202 5 554,6 4,4 25 067 2 434 88 3337 302
Lvivin alue Länsi-Ukraina 52 103 5 059,5 4,0 20 490 1 990 72 2789 253
Mykolajivin alue Etelä-Ukraina 27 633 2683,3 2,1 23 402 2272 82 3094 280
Odessan alue Etelä-Ukraina 61 499 5 971,9 4,7 25 748 2 500 90 2947 267
Pultavan alue Keski-Ukraina 52 252 5 074,0 4,0 35 246 3 423 124 2988 271
Rivnen alue Länsi-Ukraina 19 302 1 874,3 1,5 16 735 1 625 59 2844 258
Sevastopol Etelä-Ukraina 9 359 908,8 0,7 24 564 2 385 86 3114 282
Sumyn alue Keski-Ukraina 22 907 2 224,4 1,8 19 800 1 923 70 2702 245
Taka-Karpatian alue Länsi-Ukraina 18 054 1 753,1 1,4 14 455 1 404 51 2553 231
Ternopilin alue Länsi-Ukraina 16 294 1 582,2 1,3 15 055 1 462 53 2359 214
Tšerkasyn alue Keski-Ukraina 27 012 2 623,0 2,1 21 082 2 047 74 2682 243
Tšernivtsin alue Länsi-Ukraina 11 969 1 162,3 0,9 13 228 1 285 46 2484 225
Tšernihivin alue Keski-Ukraina 21 165 2 055,2 1,6 19357 1 880 68 2504 243
Vinnytsjan alue Keski-Ukraina 29 099 2825,7 2,2 17768 1 725 62 2651 240
Volynian alue Länsi-Ukraina 17 637 1 712,7 1,4 16 993 1 650 60 2580 234
Zaporižžjan alue Etelä-Ukraina 49  525 4 809,2 3,8 27 567 2 677 97 3142 385
Žytomyrin alue Keski-Ukraina 21 928 2 129,3 1,7 17 184 1 669 60 2561 232
Länsi-Ukraina yhteensä Länsi-Ukraina 184 954 17 960,1 14,2
Keski-Ukraina yhteensä Keski-Ukraina 477 332 46 351,7 36,7
Itä-Ukraina yhteensä Itä-Ukraina 295 089 28 654,8 26,5
Etelä-Ukraina yhteensä Etelä-Ukraina 344 704 33 472,7 26,5

Katso myös

muokkaa

Lähteet

muokkaa
  1. Constitution of Ukraine. Versions 1996, 2004 and 2010 (saved by wikisource) (Ukrainan perustuslain englanninkieliset versiot 1996, 2004 ja 2010.) en.wikisource.org. Viitattu 7.3.2014. (ukrainaksi)
  2. a b c Administrative units, by region Ukraine as of 1 January 2014 (Ukrainan hallinnolliset yksiköt 1.1.2014) Ukrainan tilastokeskus, ukrstat.gov.ua. Viitattu 7.3.2014. (englanniksi)
  3. a b Regiony Ukrajiny 2013 - Regions of Ukraine 2013 (zipattu pdf) (Tiedostot, joiden linkissä on hassusti vuosi 2012, löytyvät Ukrainan tilastokeskuksen ukrainankielisen pääsivun alasvetovalikkojen kautta (Esimerkiksi englanninkielisen hakemiston kautta löytyi vanhempi tilasto). Yläpalkista julkaisujen kohta (Публікації) ja siitä aluetilastot (Регіональна статистика). Suorat linkit: Regiony Ukrajiny 2013, Tšastyna I (Part 1, 2,0 MB) ja Regiony Ukrajiny 2013, Tšastyna II (Part 2, 3,4 MB)) Ukrainan tilastokeskus, ukrstat.gov.ua. Viitattu 7.3.2014. (ukrainaksi), osin (englanniksi)
  4. a b c d e f Deržavna služba statystyky Ukrajiny: Tšyselnist najavnoho naselennja Ukrajiny na 1 sitšnja 2013 roku (pdf) (Ukrainan paikkakuntien viralliset väkilukuarviot 1.1.2013) 2013. Kiova: Deržavna služba statystyky Ukrajiny (Ukrainan tilastokeskus), ukrcensus.gov.ua. Arkistoitu 12.10.2013. Viitattu 7.3.2014. (ukrainaksi)
  5. Chmyriova L. & N. Fediai: Zoning of Ukraine’s area as one of the factors for spatial social-and-economical development of the regions (Artikkeli Ukrainan erilaisista aluejaosta sosiaalis-taloudellisin perustein) 3/2013. Žurnal Efektyvna Ekonomika, economy.nayka.com.ua. Viitattu 7.3.2014. (ukrainaksi), osin (englanniksi)
  6. a b c d Valovyi rehionalnyi produkt (Ukrainan alueellisten BKT:den arvot 2004-2011) 2014. Ukrainan tilastokeskus, ukrstat.gov.ua. Viitattu 7.3.2014. (englanniksi)
  7. a b Official exchange rates of foreign currencies - Set the following official exchange rates of Hryvnia against Foreign Currencies - 31.12.2011 (UAH:n vaihtokurssi ulkomaalaisiin valuuttoihin nähden 31.12.2011) The National Bank of Ukraine, bank.gov.ua. Viitattu 7.3.2014. (englanniksi)
  8. a b Time series of avarage monthly wages by region (1995-2013) (Keskimääräisen kuukausipalkan kehitys Ukrainassa alueittain 2004-2011) 2014. Ukrainan tilastokeskus, ukrstat.gov.ua. Viitattu 7.3.2014. (englanniksi)[vanhentunut linkki]
  9. Official exchange rates of foreign currencies - Set the following official exchange rates of Hryvnia against Foreign Currencies - 31.12.2013 (UAH:n vaihtokurssi ulkomaalaisiin valuuttoihin nähden 31.12.2013. 100 EUR= 1029.8053 UAH eli 1 UAH= 0,090567 EUR.) The National Bank of Ukraine, bank.gov.ua. Viitattu 7.3.2014. (englanniksi)

Aiheesta muualla

muokkaa