Tangentiaalinen nelikulmio

Tangentiaalinen nelikulmio eli ympyrän ympäri piirretty nelikulmio on geometriassa nelikulmio, jonka jokainen sivu sivuaa sisään piirrettyä ympyrää. Ympyrää voidaan kutsua nelikulmion sisäympyräksi ja sivuja ympyrän tangenteiksi tai tangenttijanoiksi.[1][2]

Tangentiaalisen nelikulmion sivuamispisteet ovat tangentteja ja ne ovat kohtisuorassa säteitä eli korkeusjanoja vastaan.
Tangentiaalisen nelikulmion tangenttien välissä kulmanpuolittaja osuu ympyrän keskipisteeseen.

Nimitys tangentiaalinen nelikulmio on suora käännös sanoista engl. tangential quadrilateral.[1]

Ominaisuuksia muokkaa

 • Jos merkitään puolipiiriä eli nelikulmion piirin puolikasta   missä neljä lukua ovat sivujen pituuksia, voidaan tangentiaaliselle nelikulmiolle kirjoittaa   eli vastakkaisten sivujen yhteispituus on puolet piiristä.[1][2] Tämä pätee laajemminkin. Suora, joka kulkee sisäympyrän keskipisteen kautta jakaa piirin, ja myös pinta-alan, kahteen yhtäsuureen osaan.[3]
 • Sisäympyrän keskipiste sijaitsee yhtä kaukana nelikulmion sivuista. Kulmanpuolittajat leikkaavat kaikki toisensa sisäympyrän keskipisteessä.[3]
 • Viereisten kulmien puolikkaiden tangenttien tulo on aina 1, joten esimerkiksi   ja   [2]
 • Lävistäjien eri puolille syntyviin kolmioihin piirretyt sisäympyrät ovat tangentiaalisia myös toisilleen.[3]
 • Tällaisen nelikulmion pinta-ala on   [1] missä   on sisäympyrän säde.
 • Sisäympyrän säde voidaan johtaa alan, piirinpuolikkaan ja Bretschneiderin lauseen avulla
  [1]
  [2]

missä p ja q ovat nelikulmion lävistäjiä.

Erikoistapauksia muokkaa

Neliö muokkaa

 
Neliö ja sen ympyrät, erilaisia mittoja ja kulmia

Neliö on säännöllinen nelikulmio, joten sen sivut ovat saman pituiset ja sen kulmat ovat yhtä suuret (suorat kulmat 90°). Ympyrä sivuaa neliön kulmaa sivun keskikohdasta ja siksi myös sisäympyrän säde r on puolet sivun pituudesta. Tätä etäisyyttä kutsutaan myös apoteemaksi kuten muissakin säännöllisissä monikulmioissa. Sisäympyrän keskipisteestä piirretyt säteet puolittavat neliön kulman. Neliön lävistäjä on samalla neliöä ympäröivän ympyrän halkaisija, jolloin ulkoympyrän säde R on puolet lävistäjästä. Kun sivun pituus on a, saadaan

  [4] sekä  

Neljäkäs muokkaa

 
Tangentiaalinen neljäkäs, mittoja ja kulmia

Neljäkäs on tasasivuinen nelikulmainen suunnikas, jonka kulmat eivät ole neliön tapaan suorat. Vastakkaiset kulmat ovat aina samansuuruiset ja vierekkäiset kulmat α ja β ovat toistensa komplementtikulmat eli  . Laskuissa tullaan käyttämään näiden kulmien puolikkaita, joten   eli  .

Jos päätetään aluksi kulma  , voidaan muut parametrit löaske seuraavasti. Neljäkkään sisäympyrä sivuaa sen kaikkia sivuja samalla tavalla niin, että sivuamispisteet osittavat ne kahdeksi eripituiseksi tangenttijanaksi. Sivun AB tangenttijanat ovat AJ = tA ja JB = tB, jotka yhdessä muodostavat neljäkkään sivun

 .[5]

Tangenttijanojen pituudet saadaan laskettua suorakulmaisista kolmioista

  (kolmiosta  ) [6]

ja

  (kolmiosta  ).[6]

Tangenttijanojen pituudet voidaan määrittä, kun säde tunnetaan. Se saadaan sivun pituudesta

  eli
 .

Toisaalta, jos päätetään aluksi tangenttijanojen pituudet, voidaan niiden avulla laskea muut parametrit. Neljäkkään sisäympyrän generoivan polynomin kertoimet ovat [7]

 ,

koska tA = tC ja tB = tD, ja vielä

 .
 
Neljäkkään sisäympyrän säde riippuu sisäkulman suuruudesta. Suurimmillaan se on kun sisäkulma on suora.

Polynomi saa muodon

  [8] eli
 

jonka positiivinen juuri on

 .

Viimeisestä lausekkeesta voidaan laskea myös neliön sisäympyrän säde, kun  .

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa

 • Radić, Mirko: Some relations and properties concerning tangential polygons. Mathematical Communications, 1999, nro 4, s. 197–206. Osijek, Kroatia: University of Osijek. ISSN 1331-0623. Artikkelin verkkoversio (pdf). Viitattu 5.10.2013. (englanniksi)

Viitteet muokkaa

 1. a b c d e Weisstein, Eric W.: Tangential Quadrilateral (Math World – A Wolfram Web Resource) Wolfram Research. (englanniksi)
 2. a b c d Hajja, Mowaffaq: A Condition for a Circumscriptible Quadrilateral to be Cyclic. Forum Geometricorum, 2008, nro 8, s. 103–106. ISSN 1534-1178. Artikkelin verkkoversio (pdf). Viitattu 23.9.2013. (englanniksi)
 3. a b c Andreescu, Titu & Enescu, Bogdan: Mathematical Olympiad Treasures, s. 64–68. kappale 2.7 Quadrilaterals with an inscribed circle. Springer, 2004. Teoksen verkkoversio (Google-book) (viitattu 23.9.2013).
 4. Seppänen, Raimo et al.: MAOL, s. 31. (lukion taulukkokirja, keltainen). Helsinki: Otava, 2005. ISBN 978-951-1-20607-1.
 5. Radić, Mirko: Some relations and properties..., s. 198, alku
 6. a b Radić, Mirko: Some relations and properties..., s. 198, kaava (3)
 7. Radić, Mirko: Some relations and properties..., s. 200
 8. Radić, Mirko: Some relations and properties..., s. 201, todistus