Taajuusmodulaatio

Koodaus ja modulointi
Digital.signal.discret.svg
audio, video, puhe, tieto
koodausmenetelmät
kanavanvaraus eli kanavointi
FDMA, TDMA, CDMA (radio)
CSMA/CD (Ethernet), CSMA/CA (802.11)
modulointi
kantoaalto (mm. sähkötys),
AM (DSB-SC, SSB),
FM (FSK, GMSK),
PM (mm. PSK, QAM)
FHSS, DSSS (eivät tarvitse kanavointia)
siirtotie
radio,
kaapeli (koaksiaali, Cat5, valokuitu)
n  k  m
Taajuusmodulaatiossa (alhaalla) signaali välitetään kantoaallon taajuuden vaihteluina.
Amplitudi- ja taajuusmodulaatio

Taajuusmodulaatio (lyh. FM, engl. frequency modulation) on kantoaallon modulointitapa, jossa tietoa välitetään liitettynä kantoaallon taajuuteen kantoaallon amplitudin pysyessä vakiona.[1] Taajuusmodulointi patentoitiin Yhdysvalloissa 26. joulukuuta 1933.

Analogisissa sovelluksissa taajuusmoduloidun signaalin hetkellinen taajuuspoikkeama (eli deviaatio) keskitaajuudesta on suorassa suhteessa moduloivan signaalin hetkelliseen amplitudiin.

Digitaalista dataa voidaan siirtää muuttelemalla kantoaallon taajuutta muutamien diskreettien taajuuksien välillä – tämä menetelmä tunnetaan taajuussiirtymäavainnuksena (FSK, engl. frequency shift keying).

FM-signaalin tarvitsema kaistanleveys on suurempi kuin amplitudimodulaatiossa (AM), mutta häiriöiden ja kohinan sietokyky on parempi.[1] ULA-taajuusalueen radiolähetykset lähetetään taajuusmoduloituna. Tätä taajuusaluetta lyhyemmillä aalloilla kuitenkin edelleen ilmailuradio toimii laajuusmodulaatiolla, AM:llä, niin kuin yleisradion keskipitkien ja pitkien aaltojen lähetykset. Asevoimien ja puolustusvoimien kenttäradiot puolestaan taajuusalueella 30 MHz - 88 MHz toimivat kuitenkin taajuusmodulaatiolla.

ULA FMMuokkaa

ULA-taajuusalueella (87,5–108 MHz) (Japanissa 76–90 MHz) lähetettyjä lähetyksiä kutsutaan niille tyypillisen taajuusmoduloinnoin vuoksi usein myös FM-lähetyksiksi. Entisen Neuvostoliiton ja Itä-Euroopan käyttämiä FM-taajuuksia (65,8–74 MHz) kutsutaan joko OIRT FM:ksi tai UKV:ksi. Taajuusmoduloituja lähetyksiä OIRT FM -taajuuksilla on edelleen mm. Venäjällä ja muualla entisessä Neuvostoliitossa.

Digitaalinen taajuusmodulointiMuokkaa

FSK on menetelmä, jolla digitaalista tietoa lähetetään taajuusmoduloituna.

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

  1. a b Antti Räisänen, Arto Lehto: Radiotekniikan perusteet. Helsinki: Otatieto, 2007. ISBN 978-951-672-353-5.