Suojärvi (järvi Keuruulla)

järvi Keuruulla Keski-Suomessa

Suojärvi [2][1] on Keski-Suomessa Keuruun ja Ähtärin rajan tuntumassa sijaitseva järvi, joka kuuluu Kokemäenjoen vesistöön.[2][1]

Suojärvi
Valtiot Suomi
Maakunnat Keski-Suomi
Kunnat Keuruu
Koordinaatit 62°26′09″N, 24°22′00″E
Vesistöalue ja valuma-alueen tietoja
Päävesistöalue Kokemäenjoen vesistö (35)
Valuma-alue Pihlajaveden reitin valuma-alue (35.48)
Tulojoet Liesjoki, Sydänmaanpuro
Laskujoki Ryönänkoski [1]
Järvinumero 35.483.1.047
Mittaustietoja
Pinnankorkeus 146,6 m [1]
Rantaviiva 17,8319 km [2]
Pinta-ala 2,32066 km² [2]
Tilavuus 0,00484029 km³ [2]
Keskisyvyys 2,09 m [2]
Suurin syvyys 7,04 m [2]
Saaria 9 [2]
Isosaari, Korkeasaari [1]
Kartta
Suojärvi

Maantietoa

muokkaa

Järven pinta-ala on 232 hehtaaria eli 2,3 neliökilometriä. Se on 4,7 kilometriä pitkä ja 1,1 kilometriä leveä. Järvellä on kaksi järviallasta, joista pohjoisinta allasta kutsutaan nimellä Vähä Suojärvi ja eteläisintä nimellä Suojärvi. Järvialtaiden välissä on lyhyt jokimainen salmi, jonka leveys on kapeimmillaan 30 metriä. Järvi sijaitsee alavalla metsäalueella, missä esiintyy paljon soistunutta metsämaata. Kalmonsuon turvetuotantoalue sijaitsee aivan lähellä ja sen kuivatusvedet on johdettu Suojärveen.[2][1]

Järvessä on laskettu olevan yhdeksän saarta, jota sijaistevat kaikki Suojärven osassa. Niiden yhteispinta-ala on 8,2 hehtaaria, mikä on noin 3,4 % järven kokonaispinta-alasta. Saarista kaksi, Isosaari ja Korkeasaari, ovat yli hehtaarin suuruisia, muista saarista viisi ovat yli aarin ja loput kaksi ovat alle aarin kokoisia. Muita nimettyjä saaria ovat Viidenpuunsaari ja Koivikkosaari. Isosaari on 450 metriä pitkä ja 200 metriä leveä. Sen pinta-ala on 6,4 hehtaaria. Saari on autio ja sen eteläpuoli on luonnonsuojelualuetta. Korkeasaari sijaitsee heti sen kaakkoispuolella ja se on 180 metriä oitkä ja 100 metriä leveä.[2][1]

Järvi on luodattu ja siitä on julkaistu syvyyskartat. Sen tilavuus on 4,8 miljoonaa kuutiometriä eli 0,0048 kuutiokilometriä. Järven keskisyvyys on 2,1 metriä ja suurin syvyys on 7,0 metriä. Syvin kohta sijaitsee Hanhilahden maatilan kohdalla rannan tuntumassa. Kuuden metrin syväys löytyy kahdessa kohtaa Isosaaren länsipuolella. Pohjoispään tulouomassa ja eteläpään luusuassa on hyvin matalaa.[2][1]

Järven rantaviivan pituus on 17,8 kilometriä, josta saarten rantaviivan yhteispituus on 2,3 kilometriä. Järven ympäristön haja-asutus muodostuu 15 talosta, joista seitsemän ovat maatiloja. Rannoille on rakennettu noin 40 vapaa-ajan asuntoa. Niille tulee tiet järven kummaltakin puolelta kulkevilta kyläteiltä, jotka haarautuvat yhdystieltä 6212.[2][1][3]

Vesistösuhteet

muokkaa

Järvi sijaitsee Kokemäenjoen vesistössä (vesistöaluetunnus 35) Ähtärin ja Pihlajaveden reittien valuma-alueen (35.4) Pihlajaveden reitin valuma-alueella (35.48), jonka Pihlajaveden alueeseen (35.483) järvi kuuluu. Järven vedenpinnan korkeus on 146,6 metriä mpy. Järvi sijaitsee Liesjärveltä (804 hehtaaria, ha) Pihlajavedelle virtaavalla vesireitillä. Järvi kuuluu Pihlajaveden reitin latvavesiin ja sen yläpuolella sijaitsevat enää Kaijanpuron valuma-alue (35.489) ja Liesjärven valuma-alue (35.484). Järvi saa pääosan vedestään näiltä kahdelta valuma-alueelta, koska niiden lasku-uomat Kaijanpuro ja Liesjoki laskevat Vähä Suojärveen.[1][4]

Suojärveen laskee siihen johdettuja ojitettujen soiden johto-ojia esimerkiksi Salmensuolta, Niininevalta, Niinisuolta, Ranta-ahonsuolta ja Kalmonsuolta. Suojärven omalta lähialueella on kolme yli hehtaarin kokoista järveä tai lampea, jotka laskevat suoraan tai välillisesti järveen. Ne ovat Kalmonlampi (3 ha), joka laskee länsirantaan Kalmonsuolta. Länsirannalla sijaitsee Kortelampi (2 ha), joka laskee Vähään Suojärveen lyhyttä ojaa myöten. Kauempaa metsäalueelta laskee Niinilampi (1 ha) pitkää ojaan pitkin Kortelampeen.[1][4]

Järven laskujoki Ryönänkoski on lyhyt koskimainen joki, joka laskee 700 metrin jälkeen Martinjärveen (105 ha).[1][4]

Lähteet

muokkaa
  1. a b c d e f g h i j k l Suojärvi, Keuruu (sijainti maastokartalla) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 26.10.2019.
  2. a b c d e f g h i j k l Ympäristö- ja paikkatietopalvelu Syke (edellyttää rekisteröitymisen) Helsinki: Suomen Ympäristökeskus. Viitattu 4.11.2018.
  3. Suojärvi, Keuruu (sijainti ilmavalokuvassa) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 26.10.2019.
  4. a b c Suojärvi (35.483.1.047) Järvi-meriwiki. Suomen ympäristökeskus. Viitattu 4.11.2018.