Riihikallio-Pilkanmäki

Natura 2000 -suojelualue Asikkalassa ja Hollolassa

Riihikallio-Pilkanmäki on Asikkalassa ja Hollolassa sijaitseva, kolme erillistä rajausta käsittävä, kokonaisalaltaan 64 hehtaarin laajuinen Natura 2000 -suojelualue (FI0301001). Riihikallion rajaus kuuluu Asikkalaan ja kaksi Pilkanmäen rajausta Hollolaan. Alueet ovat lehtipuuvaltaista metsää.[1][2]

Riihikallio-Pilkanmäki
Natura 2000 -alue: FI0301001
Suojelun perusteet
Sijainti ja koko
Koordinaatit 61°05.9′N, 25°47.0′E (Riihikallion rajaus)
61°05.6′N, 25°41.4′E (Pilkanmäen rajaus, etelä)
61°06.0′N, 25°40.9′E (Pilkanmäen rajaus, pohjoinen)
Kunta Asikkala, Hollola
Pinta-ala 0,64 km2
Suojellut lajit
Lintudirektiivin
liite I
harmaapäätikka, palokärki, pyy, viirupöllö
Luontodirektiivin
liitteen II lajit
liito-orava

Suojelualue käsittää kolme erillistä rajausta. Riihikallion rajaus sijaitsee Asikkalan kaakkoisosassa Hollolan ja Lahden vastaisella rajalla. Sen pinta-ala on noin 32 hehtaaria ja se on luonnonsuojelualuetta. Kaksi muuta rajausta sijaitsee Hollolan koillisosassa Paimelassa noin viisi kilometriä Riihikallion rajauksesta länteen. Rajaukset sijaitsevat Pilkanmäen ympäristössä noin 300 metrin päässä toisistaan. Eteläisemmän rajauksen pinta-ala on noin 19 hehtaaria ja pohjoisemman noin 13 hehtaaria.[1][3]

Suojelualue on luontotyypiltään pääosin lehtipuuvaltaista metsää ja sekametsää. Alueella tavattuja lintudirektiivin liitteen I lajeja ovat harmaapäätikka, palokärki, pyy ja viirupöllö. Alueella tavattu luontodirektiivin liitteen II laji on liito-orava. Suojelualue on kokonaisuudessaan valtion omistuksessa.[1][2]

Lähteet muokkaa

Viitteet muokkaa

  1. a b c Riihikallio-Pilkanmäki ymparisto.fi. Viitattu 13.3.2022.
  2. a b Tiivistelmä Natura 2000 -alueen suojeluperusteista (PDF) ymparisto.fi. Viitattu 13.3.2022.
  3. Riihikallio-Pilkanmäki, Riihikallion rajaus (sijainti maastokartalla) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 13.3.2022.

Aiheesta muualla muokkaa