Hedelmätarha (Hollola)

kaupunkialueen tai taajaman osa Hollolassa

Hedelmätarha on Hollolassa Yli-Kartanon alueella sijainneesta tilasta lohkaistu alue. Se muodostaa suurehkon asutuskeskuksen valtatie 12:n eteläpuolella Vanhantalon ja Kartanon alueiden väliin. Alueella on korkeita 2000-luvulla kunnostettuja ja 1960- ja 1970-luvuilla rakennettuja kerrostaloja sekä etelässä pientaloalue.

Hedelmätarha sijaitsee alavalla maalla verrattuna Vanhataloon ja kallioon. Kerrostaloalueella ei ole metsää, minkä vuoksi se on melko valoisa kesäaikaan. Hedelmätarhan eteläosassa on pientaloaluetta ja lampi, josta alkaa metsä etelään päin mentäessä. Hedelmätarhan päättyy Vanhantalon ja Kankaan tapaan korkeamalla olevaan Ala-Okeroistentiehen, joka on Renkomäelle nykyään Ala-Okeroiseksi kutsuttavan kylän itäpuolelta ja Riihelän länsipuolelta johtava seututie 296.

Historia muokkaa

Hedelmätarha on Hollolan kunnalta ostetulle Yli-Kartanon alueella sijainneelle maatilalle perustettu sortavalalaisen puutarhurin 1940 perustama puutarha-alue, jolle rakennettiin Salpakankaan kehittyessä 1960-luvun lopulla ja 1970-luvun alussa korkeita kerrostaloja. Taloihin 2000-luvun alussa tehty korjauksia mm. julkisivun osalta. Välirauhan aikana Hedelmätarhassa kasvatettiin omenoita. Myöhemmin puutarhuri etsi tarhalleen toisen paikan Okeroisista.