Avaa päävalikko

Rangaistus on rikoksen tekijälle laissa säädetty kielteinen seuraamus. Rikoksen­tekijän tuomitsee yleensä rangaistukseen tuomioistuin, mutta tietyissä tapauksissa myös lievemmät rangaistukset voidaan määrätä myös rangaistusmääräys­menetelmällä.

Useimmissa maissa yleisimmät rangaistukset ovat nykyisin vankeus ja sakko. Monissa maissa on nykyisinkin raskaimmista rikoksista säädettynä myös kuolemanrangaistus. Entisinä aikoina yleisiä ovat olleet myös monenlaiset ruumiin- ja häpeä­rangaistukset.

RangaistusteoriatMuokkaa

Rangaistuksen oikeutuksen perustelemiseksi on esitetty useita eri rangaistus­teorioita:[1]

Rangaistukset Suomen lain mukaanMuokkaa

Suomen rikoslain mukaan rangaistus­muotoina ovat lievimmästä ankarimpaan: rikesakko, päiväsakko, nuorisorangaistus, ehdollinen vankeus, yhdyskuntapalvelu, valvontarangaistus ja ehdoton vankeus. Virkarikoksista voidaan tuomita myös viraltapano ja varoitus. Sotilasrikoksista voidaan määrätä myös erityisiä kurin­pito­rangaistuksia ja -ojennuksia.

Rangaistuksen lisäksi tuomitulle voidaan määrätä vahingon­korvauksia (esimerkiksi korvaus varastetun tavaran arvosta) ja joissakin rikostyypeissä muun muassa ajokielto, eläintenpitokielto tai liiketoimintakielto.

Rikesakkoa käytetään lähinnä lievissä liikenne­rikkomuksissa. Vuonna 2012 määrätään 10–115 euron suuruisia rikesakkoja määrättiin Suomessa liikennerikkomuksista 263 458 kertaa ja muista rikkeistä 6 203 kertaa.[2][3] Kahdeksan kuukauden tai sitä lyhemmän ehdottoman vankeus­rangaistuksen asemesta voidaan tuomita yhdyskuntapalvelua. Ehdollisen vankeus­rangaistuksen lisäksi voidaan tuomita oheissakko. Kun tekoja on monta, lasketaan rangaistus useimmiten ottaen pohjaksi ankarin rangaistus ja lisäämällä päälle kolmasosa seuraavista rangaistuksista. Alle 18-vuotiaiden rangaistukset ovat täysi-ikäisiä alempia. Samoin alennetut rangaistukset ovat henkilöille, joilla on alentunut syyntakeisuus.

Rikoslain kokonaisuudistuksessa, joka saatiin valmiiksi 2000-luvulla, rangaistusasteikkoja pyrittiin yhtenäistämään. Tällöin otettiin käyttöön tyyppirangaistusasteikot ilmentämään rikosten keskinäistä törkeysluokitusta. Tällaisia rangaistusasteikkoja ovat ainakin seuraavat:[4]

Rangaistusasteikko
vähimmäisrangaistus enimmäisrangaistus esimerkkirikos lainkohta
sakko sakko näpistys [L 1]
sakko kuusi kuukautta vankeutta vammantuottamus [L 2]
sakko yksi vuosi vankeutta vahingonteko [L 3]
sakko 1 vuosi 6 kuukautta vankeutta varkaus [L 4]
sakko 2 vuotta vankeutta pahoinpitely [L 5]
4 kuukautta vankeutta 4 vuotta vankeutta törkeä varkaus [L 6]
4 kuukautta vankeutta 6 vuotta vankeutta ryöstö [L 7]
1 vuosi vankeutta 10 vuotta vankeutta törkeä pahoinpitely [L 8]
2 vuotta vankeutta 10 vuotta vankeutta törkeä ryöstö [L 9]
8 vuotta vankeutta 12 vuotta vankeutta [L 10] tappo [L 11]
elinkautinen vankeus elinkautinen vankeus murha [L 12]

Tyyppirangaistusasteikkojen lisäksi on käytössä muita asteikkoja, jotka on määritelty kullekin rikokselle erikseen.

Joitakin yleisiä rikosnimikekohtaisia rangaistusasteikkoja ovat Suomen rikoslain (39/1889) mukaan esimerkiksi:[5]

Rikosnimike Rangaistusasteikko Tietoon tulleiden rikosten
lukumäärä vuonna 2012 [6][7]
vähimmäisrangaistus enimmäisrangaistus
Varkaus Sakko 1 vuosi 6 kuukautta vankeutta 68 000[7]
Törkeä varkaus 4 kuukautta 4 vuotta vankeutta 3 200[7]
Näpistys Sakko Sakko 68 000[7]
Törkeä ryöstö 2 vuotta vankeutta 10 vuotta vankeutta
Kirjanpitorikos Sakko 2 vuotta vankeutta 1 200[7]
Törkeä kirjanpitorikos 4 kuukautta 4 vuotta vankeutta
Petos Sakko 2 vuotta vankeutta 21 000[7] (kaikki petosrikokset)
Törkeä petos 4 kuukautta 4 vuotta vankeutta
Vahingonteko Sakko 1 vuosi 51 000[7] (kaikki vahingonteot)
Törkeä vahingonteko 4 kuukautta 4 vuotta vankeutta
Tappo 8 vuotta vankeutta 12 vuotta vankeutta[8] 89[7] (henkirikokset)
Murha Elinkautinen vankeusrangaistus
Raiskaus Yksi vuosi 4 vuotta vankeutta 1 009[7] (kaikki raiskausrikokset)
Törkeä raiskaus 2 vuotta vankeutta 10 vuotta vankeutta
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 4 kuukautta 4 vuotta vankeutta 1 567[7]
Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö Yksi vuosi 10 vuotta vankeutta
Rattijuopumus Sakko 6 kuukautta vankeutta 19 000[7]
Törkeä rattijuopumus 60 päiväsakkoa 2 vuotta vankeutta
Huumausaineen käyttörikos Sakko 6 kuukautta vankeutta
Huumausainerikos Sakko 2 vuotta vankeutta 20 000 [7]
Törkeä huumausainerikos Yksi vuosi 10 vuotta vankeutta 1 000 [7]
Lievä pahoinpitely Sakko Sakko 38 231[7], kaikenasteiset pahoinpitelyt
Pahoinpitely Sakko 2 vuotta vankeutta
Törkeä pahoinpitely Yksi vuosi 10 vuotta vankeutta

Koventuneet tuomiotMuokkaa

Suomessa sekä lainsäädäntö että oikeuskäytäntö ovat ankarampia kuin Ruotsissa. Esimerkiksi sukupuoliyhteydestä lapsen kanssa minimi- ja maksimirangaistukset ovat kovempia. 2010-luvulla oikeuskäytäntö on tiukentunut entisestään. Myös ilmoitusalttius on noussut ja syytteeseenpano tehostunut. 2000- ja 2010-luvuilla on tehty kymmenisen kovennusta seksuaalirikosten säännöksiin. Rikostilastoissa näkyvä "kasvu" johtuu etupäässä tästä. Luotettavampi mittari ovat rikosuhritutkimukset. Niiden mukaan seksuaalinen väkivalta ei ole lisääntynyt 2013-2017. Sen sijaan vankilavuosia seksuaalirikoksista langetetaan 400-500 vuodessa, kun vuosituhannen vaihteessa luku oli noin 100.[9]

Rangaistusten vaikutus rikollisuuteenMuokkaa

Vaikutuksen puolestaMuokkaa

Yhdysvaltain osavaltioissa, joissa 18 vuoden ikäraja koventaa rangaistuksia eniten, ikärajan saavuttaminen vähentää rikollisuutta eniten. Professori Marko Terviön mukaan tämä Steven Levittin survey-tutkimus onnistuu erottamaan ennalta ehkäisevän vaikutuksen estävästä vaikutuksesta. Estävyys tarkoittaa sitä, että vankilassa jo olevan on vaikeampi tehdä rikoksia.[10]

Pehmeiden rangaistusten puolestaMuokkaa

Euroopassa rikoksia uusii 70–75 % vangeista, Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa 30 %, Norjassa 20 %. Norjassa sijaitsevan Bastøyn saaren vankilan prosentti on 16. Bastøyn saarella vangit, esimerkiksi murhaajat, ovat ”vapaina” ja tekevät jotakin työtä. Tämän katsotaan sopeuttavan heidät palaamaan yhteiskuntaan. Saarella ei ole johtajan mukaan tapahtunut väkivaltaa. [11]

TalousrikoksetMuokkaa

Hämeen Sanomien mukaan talousrikoksissa tuomiot ovat Suomessa liian lieviä rikoshyötyyn nähden ja siksi ne eivät ehkäise talousrikoksia.[12]

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

ViitteetMuokkaa

 1. a b FILO 4: Vapaus, veljeys, tasa-arvo. Tammi 2005. ISBN 951-26-4998-5
 2. a b Laki rikesakkorikkomuksista (27.8.2010/756) Finlex - Ajantasinen lainsäädäntö, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 3. a b 1. Katsaus rangaistuksiin 2012 16.12.2013. Tilastokeskus, stat.fi. Viitattu 14.9.2014.
 4. Melander, Sakari: Rikosoikeus 2010-luvulla, s. 148–150. Helsinki: Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, 2010. ISBN 978-952-10-5542-3.
 5. Rikoslaki (39/1889)
 6. Poliisin tietoon tullut rikollisuus
 7. a b c d e f g h i j k l m n 1. Katsaus poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleeseen rikollisuuteen
 8. Rikoslain 2 c luku 2 § 2. momentti
 9. Korkeimman oikeuden presidentti Timo Esko kertoo HS:n haastattelussa, miksi ylin tuomioistuin on koventanut seksuaali­rikosten rangaistuksia: ”Ajattelu­tavassa on tapahtunut murros” Helsingin Sanomat. 17.2.2019.
 10. Marko Terviö. Professori Marko Terviö kommentissaan 31.3.2011, Akateeminen talousblogi, sisältää viitteet.
 11. Bastøy Fengsel - Bastøy prison. Bastoyfengsel.no. Viitattu 14.9.2014. (englanniksi)
  Norway’s controversial ‘cushy prison’ experiment – could it catch on in the UK? Daily Mail 25.7.2011.
  Bastoy: the Norwegian prison that works. The Guardian, theguardian.com, 4.9.2013. Viitattu 14.9.2014. (englanniksi)
 12. Eduskunnan arvovalta on koetuksella. Helsingin Sanomat 22.2.2013 (Hämeen Sanomat 21.2.2013).

LakiviittauksetMuokkaa

 1. Rikoslain 28 luku 3 §
 2. Rikoslain 21 luku 10 §
 3. Rikoslain 35 luku 1 §
 4. Rikoslain 28 luku 1 §
 5. Rikoslain 21 luku 5 §
 6. Rikoslain 28 luku 2 §
 7. Rikoslain 31 luku 1 §
 8. Rikoslain 21 luku 6 §
 9. Rikoslain 31 luku 2 §
 10. Rikoslain 2 c luvun 2 §:n 2. momentti.
  Määräaikaista vankeusrangaistusta tuomitaan vähintään neljätoista päivää ja enintään kaksitoista vuotta tai yhteistä rangaistusta 7 luvun mukaan määrättäessä viisitoista vuotta.
 11. Rikoslain 21 luku 1 §
 12. Rikoslain 21 luku 2 §

Aiheesta muuallaMuokkaa