Rangaistus

laissa säädetty kielteinen seuraamus

Rangaistus on rikoksen tekijälle laissa säädetty kielteinen seuraamus. Rikoksen­tekijän tuomitsee yleensä rangaistukseen tuomioistuin, mutta tietyissä tapauksissa myös lievemmät rangaistukset voidaan määrätä myös rangaistusmääräys­menetelmällä.

Useimmissa maissa yleisimmät rangaistukset ovat nykyisin vankeus ja sakko. Monissa maissa on nykyisinkin raskaimmista rikoksista säädettynä myös kuolemanrangaistus. Entisinä aikoina yleisiä ovat olleet myös monenlaiset ruumiin- ja häpeä­rangaistukset.

Rangaistusteoriat muokkaa

Rangaistuksen oikeutuksen perustelemiseksi on esitetty useita eri rangaistus­teorioita:[1]

Rangaistukset Suomen lain mukaan muokkaa

Suomen rikoslain mukaan rangaistus­muotoina ovat lievimmästä ankarimpaan: rikesakko, päiväsakko, nuorisorangaistus, ehdollinen vankeus, yhdyskuntapalvelu, valvontarangaistus ja ehdoton vankeus. Virkarikoksista voidaan tuomita myös viraltapano ja varoitus. Sotilasrikoksista voidaan määrätä myös erityisiä kurin­pito­rangaistuksia ja -ojennuksia.

Rangaistuksen lisäksi tuomitulle voidaan määrätä vahingon­korvauksia (esimerkiksi korvaus varastetun tavaran arvosta) ja joissakin rikostyypeissä muun muassa ajokielto, eläintenpitokielto tai liiketoimintakielto.

Rikesakkoa käytetään lähinnä lievissä liikenne­rikkomuksissa. Vuonna 2012 10–115 euron suuruisia rikesakkoja määrättiin Suomessa liikennerikkomuksista 263 458 kertaa ja muista rikkeistä 6 203 kertaa.[2][3] Kahdeksan kuukauden tai sitä lyhemmän ehdottoman vankeus­rangaistuksen asemesta voidaan tuomita yhdyskuntapalvelua. Ehdollisen vankeus­rangaistuksen lisäksi voidaan tuomita oheissakko. Kun tekoja on monta, lasketaan rangaistus useimmiten ottaen pohjaksi ankarin rangaistus ja lisäämällä päälle kolmasosa seuraavista rangaistuksista. Alle 18-vuotiaiden rangaistukset ovat täysi-ikäisiä alempia. Samoin alennetut rangaistukset ovat henkilöille, joilla on alentunut syyntakeisuus.

Rikoslain kokonaisuudistuksessa, joka saatiin valmiiksi 2000-luvulla, rangaistusasteikkoja pyrittiin yhtenäistämään. Tällöin otettiin käyttöön tyyppirangaistusasteikot ilmentämään rikosten keskinäistä törkeysluokitusta. Tällaisia rangaistusasteikkoja ovat ainakin seuraavat:[4]

Rangaistusasteikko
vähimmäisrangaistus enimmäisrangaistus esimerkkirikos lainkohta
sakko sakko näpistys, lievä pahoinpitely [L 1][L 2]
sakko kuusi kuukautta vankeutta rattijuopumus, vammantuottamus [L 3][L 4]
sakko yksi vuosi vankeutta vahingonteko [L 5]
sakko 1 vuosi 6 kuukautta vankeutta varkaus [L 6]
sakko 2 vuotta vankeutta pahoinpitely, törkeä rattijuopumus [L 7][L 8]
4 kuukautta vankeutta 4 vuotta vankeutta virkamiehen väkivaltainen vastustaminen, törkeä varkaus [L 9][L 10]
4 kuukautta vankeutta 6 vuotta vankeutta ryöstö, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö [L 11][L 12]
1 vuosi vankeutta 6 vuotta vankeutta raiskaus [L 13]
1 vuosi vankeutta 10 vuotta vankeutta törkeä pahoinpitely, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö [L 14][L 15]
2 vuotta vankeutta 10 vuotta vankeutta törkeä ryöstö, törkeä raiskaus [L 16][L 17]
8 vuotta vankeutta 12 vuotta vankeutta [L 18] tappo [L 19]
elinkautinen vankeus elinkautinen vankeus murha [L 20]

Tyyppirangaistusasteikkojen lisäksi on käytössä muita asteikkoja, jotka on määritelty kullekin rikokselle erikseen.

Eri rikosten oikeuskäytäntö Suomessa muokkaa

Eri rikoksista tuomitut rangaistukset yhteensä vuosina 2011–2018 (lukumäärä ja prosenttiosuus)

Rikosnimike Rangaistusasteikko Sakkoon tuomitut Ehdolliseen vankeuteen tuomitut Yhdyskuntapalveluun tuomitut Ehdottomaan vankeuteen tuomitut Yhteensä 2011–2018
vähimmäisrangaistus enimmäisrangaistus
varkaus sakko 1 v. 6 kk vankeutta 13 065 (59 %)[5] 4 417 (20 %)[5] 792 (4 %)[5] 3 844 (17 %)[5] 22 118
törkeä varkaus 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta 11 (0 %)[5] 1 613 (43 %)[5] 208 (6 %)[5] 1 947 (51 %)[5] 3 779
näpistys sakko 177 717 (100 %)[5] 1 (0 %)[5] 1 (0 %)[5] 3 (0 %)[5] 177 722
ryöstö 4 kk vankeutta 6 v. vankeutta 12 (0 %)[5] 1 556 (49 %)[5] 155 (5 %)[5] 1 435 (46 %)[5] 3 158
törkeä ryöstö 2 v. vankeutta 10 v. vankeutta 1 (0 %)[5] 68 (10 %)[5] - 625 (90 %)[5] 694
kavallus sakko 1 v. 6 kk vankeutta 1 211 (65 %)[5] 607 (32 %)[5] 21 (1 %)[5] 31 (2 %)[5] 1 870
törkeä kavallus 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta 10 (1 %)[5] 999 (92 %)[5] 13 (1 %)[5] 63 (6 %)[5] 1 085
lievä kavallus sakko 960 (100 %)[5] - - - 960
petos sakko 2 v. vankeutta 9 109 (58 %)[5] 4 565 (29 %)[5] 549 (3 %)[5] 1 503 (10 %)[5] 15 726
törkeä petos 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta 4 (0 %)[5] 1 858 (73 %)[5] 98 (4 %)[5] 568 (23 %)[5] 2 528
lievä petos sakko 13 755 (100 %)[5] - - 1 (0 %)[5] 13 756
kirjanpitorikos sakko 2 v. vankeutta 626 (53 %)[5] 535 (46 %)[5] 8 (1 %)[5] 4 (0 %)[5] 1 173
törkeä kirjanpitorikos 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta 8 (0 %)[5] 2 460 (79 %)[5] 55 (2 %)[5] 609 (19 %)[5] 3 132
vahingonteko sakko 1 v. vankeutta 7 670 (94 %)[5] 304 (5 %)[5] 48 (0 %)[5] 106 (1 %)[5] 8 128
törkeä vahingonteko 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta 12 (2 %)[5] 386 (73 %)[5] 16 (3 %)[5] 115 (22 %)[5] 529
lievä vahingonteko sakko 7 311 (100 %)[5] - - - 7 311
tappo 8 v. vankeutta 12 v. vankeutta[6] - 5 (2 %)[5] - 290 (98 %)[5] 295
tapon yritys 14 vrk vankeutta[7] 9 v. vankeutta[8] 1 (0 %)[5] 16 (2 %)[5] - 738 (98 %)[5] 755
murha elinkautinen vankeusrangaistus - - - 130 (100 %)[5] 130
murhan yritys 2 v. vankeutta[8] 12 v. vankeutta[8] - - - 47 (100 %)[5] 47
pahoinpitely sakko 2 v. vankeutta 36 762 (65 %)[5] 13 407 (24 %)[5] 2 264 (4 %)[5] 3 941 (7 %)[5] 56 374
törkeä pahoinpitely 1 v. vankeutta 10 v. vankeutta 10 (0 %)[5] 1 781 (46 %)[5] 11 (0 %)[5] 2 074 (54 %)[5] 3 876
lievä pahoinpitely sakko 9 062 (100 %)[5] - - - 9 062
vammantuottamus sakko 6 kk vankeutta 2 687 (99 %)[5] 28 (1 %)[5] 4 (0 %)[5] 9 (0 %)[5] 2 728
törkeä vammantuottamus sakko 2 v. vankeutta 41 (28 %)[5] 76 (52 %)[5] 3 (2 %)[5] 27 (18 %)[5] 147
kuolemantuottamus sakko 2 v. vankeutta 331 (79 %)[5] 73 (18 %)[5] 3 (1 %)[5] 10 (2 %)[5] 417
törkeä kuolemantuottamus 4 kk vankeutta 6 v. vankeutta - 69 (59 %)[5] 2 (2 %)[5] 46 (39 %)[5] 117
virkamiehen väkivaltainen vastustaminen 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta 37 (2 %)[5] 1 224 (67 %)[5] 148 (8 %)[5] 430 (23 %)[5] 1 839
raiskaus 1 v. vankeutta 6 v. vankeutta - 515 (58 %)[5] - 379 (42 %)[5] 894
törkeä raiskaus 2 v. vankeutta 10 v. vankeutta - 8 (5 %)[5] - 161 (95 %)[5] 169
lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 4 kk vankeutta 6 v. vankeutta 36 (2 %)[5] 1 281 (86 %)[5] 34 (2 %)[5] 118 (8 %)[5] 1 469
törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 1 v. vankeutta 10 v. vankeutta - 282 (39 %)[5] - 432 (61 %)[5] 714
kunnianloukkaus sakko 1 475 (100 %)[5] 9 (0 %)[5] - 2 (0 %)[5] 1 486
törkeä kunnianloukkaus sakko 2 v. vankeutta 38 (42 %)[5] 38 (42 %)[5] 3 (4 %)[5] 11 (12 %)[5] 90
laiton uhkaus sakko 2 v. vankeutta 4 239 (72 %)[5] 1 006 (17 %)[5] 195 (3 %)[5] 487 (8 %)[5] 5 927
rattijuopumus sakko 6 kk vankeutta 48 664 (92 %)[5] 856 (2 %)[5] 581 (1 %)[5] 2 528 (5 %)[5] 52 629
törkeä rattijuopumus 60 päiväsakkoa 2 v. vankeutta 1 300 (2 %)[5] 44 459 (75 %)[5] 7 692 (13 %)[5] 5 680 (10 %)[5] 59 131
kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta sakko 6 kk vankeutta 91 475 (98 %)[5] 506 (1 %)[5] 257 (0 %)[5] 1 145 (1 %)[5] 93 383
huumausaineen käyttörikos sakko 6 kk vankeutta 40 890 (100 %)[5] 4 (0 %)[5] - 8 (0 %)[5] 40 902
huumausainerikos sakko 2 v. vankeutta 15 309 (61 %)[5] 6 637 (26 %)[5] 757 (3 %)[5] 2 409 (10 %)[5] 25 112
törkeä huumausainerikos 1 v. vankeutta 10 v. vankeutta 5 (0 %)[5] 1 422 (36 %)[5] 4 (0 %)[5] 2 505 (64 %)[5] 3 936
alkoholirikos sakko 2 v. vankeutta 199 (87 %)[5] 25 (11 %)[5] 4 (2 %)[5] - 228
törkeä alkoholirikos 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta 1 (2 %)[5] 38 (79 %)[5] 1 (2 %)[5] 8 (17 %)[5] 48
lievä alkoholirikos sakko 7 055 (100 %)[5] - - - 7 055

[9][5]

Koventuneet tuomiot muokkaa

Suomessa sekä lainsäädäntö että oikeuskäytäntö ovat ankarampia kuin Ruotsissa. Esimerkiksi sukupuoliyhteydestä lapsen kanssa minimi- ja maksimirangaistukset ovat kovempia. 2010-luvulla oikeuskäytäntö on tiukentunut entisestään. Myös ilmoitusalttius on noussut ja syytteeseenpano tehostunut. 2000- ja 2010-luvuilla on tehty kymmenisen kovennusta seksuaalirikosten säännöksiin. Rikostilastoissa näkyvä "kasvu" johtuu etupäässä tästä. Luotettavampi mittari ovat rikosuhritutkimukset. Niiden mukaan seksuaalinen väkivalta ei ole lisääntynyt 2013-2017. Sen sijaan vankilavuosia seksuaalirikoksista langetetaan 400-500 vuodessa, kun vuosituhannen vaihteessa luku oli noin 100.[10]

Rangaistusten vaikutus rikollisuuteen muokkaa

Vaikutuksen puolesta muokkaa

Yhdysvaltain osavaltioissa, joissa 18 vuoden ikäraja koventaa rangaistuksia eniten, ikärajan saavuttaminen vähentää rikollisuutta eniten. Professori Marko Terviön mukaan tämä Steven Levittin survey-tutkimus onnistuu erottamaan ennalta ehkäisevän vaikutuksen estävästä vaikutuksesta. Estävyys tarkoittaa sitä, että vankilassa jo olevan on vaikeampi tehdä rikoksia.[11]

Pehmeiden rangaistusten puolesta muokkaa

 
Bastøyn vankilasaari Oslonvuonossa Norjassa.

Euroopassa rikoksia uusii 70–75 % vangeista, Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa 30 %, Norjassa 20 %. Norjassa sijaitsevan Bastøyn saaren vankilan prosentti on 16. Bastøyn saarella vangit, esimerkiksi murhaajat, ovat ”vapaina” ja tekevät jotakin työtä. Tämän katsotaan sopeuttavan heidät palaamaan yhteiskuntaan. Saarella ei ole johtajan mukaan tapahtunut väkivaltaa. [12][13][14]

Talousrikokset muokkaa

Hämeen Sanomien mukaan talousrikoksissa tuomiot ovat Suomessa liian lieviä rikoshyötyyn nähden ja siksi ne eivät ehkäise talousrikoksia.[15]

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa

 1. a b FILO 4: Vapaus, veljeys, tasa-arvo. Tammi 2005. ISBN 951-26-4998-5
 2. Laki rikesakkorikkomuksista (27.8.2010/756) (Arkistoitu – Internet Archive) Finlex - Ajantasinen lainsäädäntö, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 3. 1. Katsaus rangaistuksiin 2012 16.12.2013. Tilastokeskus, stat.fi. Viitattu 14.9.2014.
 4. Melander, Sakari: Rikosoikeus 2010-luvulla, s. 148–150. Helsinki: Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, 2010. ISBN 978-952-10-5542-3.
 5. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db dc dd de df dg dh di dj dk dl dm dn do dp dq dr ds dt du dv dw dx dy dz ea eb ec ed ee ef eg eh ei ej ek el em Rangaistukset sukupuolen, iän ja rikoksen mukaan, 2011-2018 (käräjäoikeudet, hovioikeus ensimmäisenä oikeusasteena, rangaistusmääräykset ja rikesakot)[vanhentunut linkki]
 6. Rikoslain 2 c luku 2 § 2. momentti
 7. Parkkari, Ville: Murha vs. tappo – Rajanvedon perustelut Korkeimman oikeuden ratkaisuissa vuosina 2000–2004 Oikeus.fi.
 8. a b c Rikoslain 6 luvun 8 § 2. momentti
 9. Rikoslaki (39/1889)
 10. Sajari, Petri: Korkeimman oikeuden presidentti Timo Esko kertoo HS:n haastattelussa, miksi ylin tuomioistuin on koventanut seksuaali­rikosten rangaistuksia: ”Ajattelu­tavassa on tapahtunut murros” Helsingin Sanomat. 17.2.2019.
 11. Marko Terviö. Professori Marko Terviö kommentissaan 31.3.2011, Akateeminen talousblogi, sisältää viitteet.
 12. Bastøy Fengesel Bastøy prison. Arkistoitu 3.9.2014. Viitattu 14.9.2014. (englanniksi)
 13. Hernu, Piers : Norway's controversial 'cushy prison' experiment – could it catch on in the UK?  Daily Mail Online . 25.7.2011 . Viitattu 6.4.2020. (englanniksi)
 14. James, Erwin: Bastoy: the Norwegian prison that works The Guardian. 4.9.2013. Viitattu 6.4.2020. (englanniksi)
 15. Eduskunnan arvovalta on koetuksella Helsingin Sanomat. 22.2.2013. Arkistoitu 19.9.2015. Viitattu 6.4.2020.

Lakiviittaukset muokkaa

 1. Rikoslain 28 luku 3 §
 2. Rikoslain 21 luku 7 §
 3. Rikoslain 23 luku 3 §
 4. Rikoslain 21 luku 10 §
 5. Rikoslain 35 luku 1 §
 6. Rikoslain 28 luku 1 §
 7. Rikoslain 21 luku 5 §
 8. Rikoslain 23 luku 4 §
 9. Rikoslain 16 luku 1 §
 10. Rikoslain 28 luku 2 §
 11. Rikoslain 31 luku 1 §
 12. Rikoslain 20 luku 6 §
 13. Rikoslain 20 luku 1 §
 14. Rikoslain 21 luku 6 §
 15. Rikoslain 20 luku 7 §
 16. Rikoslain 31 luku 2 §
 17. Rikoslain 20 luku 2 §
 18. Rikoslain 2 c luvun 2 §:n 2. momentti.
  Määräaikaista vankeusrangaistusta tuomitaan vähintään neljätoista päivää ja enintään kaksitoista vuotta tai yhteistä rangaistusta 7 luvun mukaan määrättäessä viisitoista vuotta.
 19. Rikoslain 21 luku 1 §
 20. Rikoslain 21 luku 2 §

Aiheesta muualla muokkaa

 
Commons
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta rangaistus.