Rikesakko

Rikesakko on rahamäärältään kiinteä, päiväsakkoa lievempi varallisuusrangaistus,[1] joka säädetään rikesakkorikkomuksista annetulla lailla (986/2016) eräiden rikkomusten ainoaksi rangaistukseksi.[2] Rikesakko otettiin Suomessa käyttöön syyskuun alussa 1983 voimaan astuneella lailla.

Vuonna 2012 rikesakon suuruus oli 10–115 euroa. Rikesakko on yleinen rangaistus. Vuonna 2012 Suomessa rikesakkoja määrättiin liikennerikkomuksista 263 458 kertaa ja muista rikkeistä 6 203 kertaa.[3] Tyypillisiä rikesakolla rangaistavia tekoja vuoden 2000 tietojen mukaan olivat lievä ylinopeus, turvavyön tai suojakypärän käytön laiminlyönti, ajaminen katsastamattomalla tai rekisteröimättömällä ajoneuvolla sekä jalankulkijoilla kadun ylittäminen päin punaista valoa.[4]

Rikesakkorikkomuksista annetussa laissa (986/2016) säädetään rikkomuksista, joista rikesakko voidaan määrätä sekä kustakin rikkomuksesta määrättävän rikesakon rahamäärästä.[5] Jos henkilö syyllistyy samalla kertaa kahteen tai useampaan rikkomukseen, rikesakko määrätään ankarimman rikesakon mukaan korotettuna 40 eurolla.[6]

Rikesakon määrää poliisi, rajavartio- tai tullimies tai erätarkastaja.[7][8] Yleisin rikesakko määrätään järjestyslain rikkomisesta. Tieliikennelain (729/2018) mukainen liikennevirhemaksu on korvannut tieliikenteen rikesakon.[9]

Maksamatonta rikesakkoa ei saa muuntaa vankeudeksi.[1] Rikesakkomääräyksen saaneella henkilöllä on oikeus saattaa asia käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Sitä varten hänen tulee ilmoittaa asia 30 päivän kuluessa rikesakkomääräyksen tiedoksisaamisesta sen paikkakunnan käräjäoikeuteen, jossa rikkomus on tehty.[10] Käräjäoikeuden rikesakkoasiassa antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta varsinaisin muutoksenhakukeinoin.

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

 1. a b c Rikoslaki (19.12.1889/39), 2 a luku: Sakosta, muuntorangaistuksesta ja rikesakosta, 8 § Rikesakko Finlex – Ajantasainen lainsäädäntö, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 2. Edita Publishing Oy: FINLEX ® - Ajantasainen lainsäädäntö: Rikoslaki 39/1889 www.finlex.fi. Viitattu 31.3.2020.
 3. a b 1. Katsaus rangaistuksiin 2012 16.12.2013. Tilastokeskus, stat.fi. Viitattu 14.9.2014.
 4. Henrik Lundsten (toim:): Tieliikennekirja (20. painos), s. 170. Helsinki: Edita, 2000.
 5. a b Laki rikesakkorikkomuksista (18.11.2016/986) Finlex – Ajantasainen lainsäädäntö, finlex.fi, viitattu 25.9.2017
 6. Rikoslaki 7 luku 3 b § finlex.fi.
 7. Edita Publishing Oy: FINLEX ® - Ajantasainen lainsäädäntö: Laki sakon ja rikesakon määräämisestä 754/2010 www.finlex.fi. Viitattu 30.12.2020.
 8. Rikesakko - Oikeus.fi / Tuomioistuimet / Käräjäoikeudet oikeus.fi. Viitattu 31.12.2020.
 9. Liikennerikkomukset ja liikennevirhemaksu Traficom. Viitattu 30.12.2020.
 10. Edita Publishing Oy: FINLEX ® - Ajantasainen lainsäädäntö: Laki sakon ja rikesakon määräämisestä 754/2010 www.finlex.fi. Viitattu 30.12.2020.
 11. Rikoslaki (19.12.1889/39), 2 a luku: Sakosta, muuntorangaistuksesta ja rikesakosta, 9 § Rikesakkorikkomukset Finlex – Ajantasainen lainsäädäntö, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 12. Rikoslaki (19.12.1889/39), 2 a luku: Sakosta, muuntorangaistuksesta ja rikesakosta, 10 § Rikesakkorikkomukset Finlex – Ajantasainen lainsäädäntö, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 13. Rikoslaki (19.12.1889/39), 2 a luku: Sakosta, muuntorangaistuksesta ja rikesakosta, 11 § Rikesakkorikkomukset Finlex – Ajantasainen lainsäädäntö, finlex.fi, viitattu 14.9.2014

Aiheesta muuallaMuokkaa