Rikesakko on rahamäärältään kiinteä, päiväsakkoa lievempi varallisuusrangaistus,[1] joka säädetään rikesakkorikkomuksista annetulla lailla (986/2016) eräiden rikkomusten ainoaksi rangaistukseksi.[2] Rikesakko otettiin Suomessa käyttöön syyskuun alussa 1983 voimaan astuneella lailla.

Vuonna 2022 rikesakon suuruus voi olla 40, 70 tai 100 euroa.[3] Rikesakkorikkomuksista annetussa laissa (986/2016) säädetään rikkomuksista, joista rikesakko voidaan määrätä sekä kustakin rikkomuksesta määrättävän rikesakon rahamäärästä.[3] Jos henkilö syyllistyy samalla kertaa kahteen tai useampaan rikkomukseen, rikesakko määrätään ankarimman rikesakon mukaan korotettuna 40 eurolla.[4]

Rikesakon määrää poliisi, rajavartio- tai tullimies tai erätarkastaja.[5][6] Yleisin rikesakko määrätään järjestyslain rikkomisesta. Tieliikennelain (729/2018) mukainen liikennevirhemaksu on korvannut tieliikenteen rikesakon.[7]

Maksamatonta rikesakkoa ei saa muuntaa vankeudeksi.[1] Rikesakkomääräyksen saaneella henkilöllä on oikeus saattaa asia käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Sitä varten hänen tulee ilmoittaa asia 30 päivän kuluessa rikesakkomääräyksen tiedoksisaamisesta sen paikkakunnan käräjäoikeuteen, jossa rikkomus on tehty.[8] Käräjäoikeuden rikesakkoasiassa antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta varsinaisin muutoksenhakukeinoin.lähde?

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa

Viitteet muokkaa

 1. a b c Rikoslaki (19.12.1889/39), 2 a luku: Sakosta, muuntorangaistuksesta ja rikesakosta, 8 § Rikesakko (Arkistoitu – Internet Archive) Finlex. Ajantasainen lainsäädäntö, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 2. Ajantasainen lainsäädäntö: Rikoslaki 39/1889 finlex.fi. Edita. Arkistoitu 10.3.2021. Viitattu 31.3.2020.
 3. a b c Laki rikesakkorikkomuksista (18.11.2016/986) Finlex. Ajantasainen lainsäädäntö, finlex.fi, viitattu 25.9.2017
 4. Rikoslaki 7 luku 3 b § Finlex.
 5. Ajantasainen lainsäädäntö: Laki sakon ja rikesakon määräämisestä 754/2010 finlex.fi. Edita. Viitattu 30.12.2020.
 6. Rikesakko - Oikeus.fi / Tuomioistuimet / Käräjäoikeudet oikeus.fi. Arkistoitu 18.1.2021. Viitattu 31.12.2020.
 7. Liikennerikkomukset ja liikennevirhemaksu Traficom. Viitattu 30.12.2020.
 8. Ajantasainen lainsäädäntö: Laki sakon ja rikesakon määräämisestä 754/2010 finlex.fi. Edita. Viitattu 30.12.2020.
 9. 1. Katsaus rangaistuksiin 2012 16.12.2013. Tilastokeskus, stat.fi. Viitattu 14.9.2014.
 10. Rikoslaki (19.12.1889/39), 2 a luku: Sakosta, muuntorangaistuksesta ja rikesakosta, 9 § Rikesakkorikkomukset (Arkistoitu – Internet Archive) Finlex. Ajantasainen lainsäädäntö, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 11. Rikoslaki (19.12.1889/39), 2 a luku: Sakosta, muuntorangaistuksesta ja rikesakosta, 10 § Rikesakkorikkomukset (Arkistoitu – Internet Archive) Finlex. Ajantasainen lainsäädäntö, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 12. Rikoslaki (19.12.1889/39), 2 a luku: Sakosta, muuntorangaistuksesta ja rikesakosta, 11 § Rikesakkorikkomukset (Arkistoitu – Internet Archive) Finlex. Ajantasainen lainsäädäntö, finlex.fi, viitattu 14.9.2014

Aiheesta muualla muokkaa