Näpistys on varkauden lievä tekomuoto.[1][2] Toisin kuin varkaus, näpistys voidaan käsitellä rangaistusmääräysmenettelyssä eikä oikeudenkäyntiä yleensä tarvita.

Yleisesti näpistyksenä pidetään tekoa, jossa anastetun omaisuuden arvo on alle 500 euroa ja sen arvo omistajalleen on verraten vähäinen. Myös rikoksen tekotavalla ja kohteella on merkitystä rikosnimikettä arvioitaessa. Esimerkiksi jos teko sisältää murtautumistoimia, kyseessä ei yleensä ole näpistys vaan varkaus.[3]

Toisin kuin varkaus, näpistys on asianomistajarikos, eli syyttäjä saa näpistyksen johdosta nostaa syytteen vain, jos rikoksen uhri tekee syyttämispyynnön.[3]

Määritelmä rikoslaissa muokkaa

"3 § Näpistys
Jos varkaus, huomioon ottaen anastetun omaisuuden arvo tai muut rikokseen johtaneet seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, rikoksentekijä on tuomittava näpistyksestä sakkoon.
Yritys on rangaistava."[2]

Oikeuskäytäntö muokkaa

Vuonna 2008 mediaanirangaistus näpistyksestä oli 15 päiväsakkoa.[4]

Lähteet muokkaa

  1. Rikoslaki (19.12.1889/39), 28 luku - Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä, 1 § Varkaus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
  2. a b Rikoslaki (19.12.1889/39), 28 luku - Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä, 3 § Näpistys Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
  3. a b Rikoslaki ja näpistys Minilex. Viitattu 13.1.2019.
  4. Tilastokeskuksen Tilastot > Oikeus > Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008