Perheiden yhdistäminen

Perheenyhdistäminen on peruste oleskeluluvan myöntämiselle. Maassa jo olevan henkilön puoliso, lapsi tai vanhempi voi hakea oleskelulupaa olemassaolevan perhesiteen perusteella.

Perheenyhdistäminen SuomessaMuokkaa

Suomessa perheenyhdistämisellä ei ole kiintiöitä, vaan jokainen jatkuvalla oleskeluluvalla Suomessa asuva on oikeutettu hakemaan sitä. Esimerkiksi somalialaisista turvapaikanhakijoista 90 prosenttia hakee perheenyhdistämistä oleskeluluvan saatuaan.[1] Vuonna 2009 yhteensä 2204 somalialaista jätti oleskelulupahakemuksen perhesiteen perusteella. Perhesidepäätöksiä tehtiin vuonna 2009 kokonaisuudessaan 6 573. 508 somalialaista sai myönteisen päätöksen. [2]

Alaikäiset turvapaikan tai oleskeluluvan saaneet ovat automaattisesti oikeutettuja perheidenyhdistämiseen. Punaisen Ristin mukaan tämä ei kuitenkaan ole aina mahdollista.[3] Perheenjäseniksi lasketaan:

  • aviopuoliso
  • rekisteröity parisuhdekumppani
  • avopuoliso
  • alle 18-vuotias naimaton lapsi, jonka huoltaja Suomessa asuva henkilö on
  • huoltaja, jos Suomessa asuva henkilö on alle 18-vuotias

Muutkin kuin nämä ehdot täyttävä voi olla oikeutettu perheenyhdistämiseen tietyissä tilanteissa. Oleskelulupa edellyttää yleensä, että perheenjäsenen taloudellinen toimeentulo Suomessa on turvattu muutoin kuin yhteiskunnan tuella. Henkilöä, jonka perheenjäsenet kutsutaan maahan, kutsutaan perheenkokoajaksi.[4]

Suomen ulkomaalaislain 36 §:n toisessa momentissa säädetään maahantulosäännösten kiertämisen vaikutuksesta perheenyhdistämiseen. Lainkohdan mukaan oleskelulupa voidaan jättää myöntämättä, jos on perusteltua aihetta epäillä ulkomaalaisen tarkoituksena olevan maahantuloa tai maassa oleskelua koskevien säännösten kiertäminen.[5] Maahanmuuttovirasto on soveltanut pykälää perheenyhdistämistä koskevissa ratkaisuissaan, ja päätökset ovat jääneet voimaan myös korkeimmassa hallinto-oikeudessa.[6]

Perheenyhdistäminen muissa maissaMuokkaa

Monissa Euroopan maissa perheenyhdistäminen on suurin yksittäinen syy maahanmuutolle.lähde? Joissakin maissa käytäntöjä on kovennettu muun muassa pakkoavioliittojen kitkemiseksi ja maahanmuuton vähentämiseksi.lähde? Yhdysvalloissa oikeus perheenyhdistämisiin poistettiin eräiltä siirtolaisryhmiltä kokonaan, kun huomattiin että vain 20 prosenttia perheenjäseniksi väitetyistä oli sukua keskenään.[7]lähde? Yhdysvalloissa jokainen maassa syntynyt henkilö saa kansalaisuuden, ja jos lapsi syntyy laittomille siirtolaisille, ovat hekin oikeutettuja kansalaisuuteen.lähde?

LähteetMuokkaa