Nenetsit

samojedikansa

Nenetsit (nenetsiksi ненэй ненэче, nenəj nnəče; ven. Ненцы, nentsy) eli jurakit ovat samojedikansa, joka asuu Arkangelin ja Jeniseijoen välisellä alueella Nenetsiassa, Jamalin Nenetsiaan kuuluvilla Jamalin ja Taimyrin niemimailla sekä Komin tasavallassa.

Nenetsit
Nenetsiperhe
Nenetsiperhe
Väkiluku 44 640 (2010)[1]
Asuinalueet Venäjä (Nenetsia, Jamalin Nenetsia, Komi)
Kielet nenetsi, venäjä
Uskonnot ortodoksisuus, šamanismi

Nenetsit ovat Venäjän Arktiksen suurin alkuperäiskansa.[2] Vuoden 2010 laskennassa kirjattiin 44 640 nenetsiä.[1]

Nenetsit jaetaan kahteen etnografiseen ryhmään: tundranenetseihin ja metsänenetseihin. Nämä ryhmät eroavat toisistaan suku- ja klaanirakenteensa, murteensa ja joidenkin kulttuuristen piirteidensä perusteella. Kolmas ryhmä muodostui nenetsien ja Komin ižmalaisten sekoittuessa. He pitävät itseään nenetseinä mutta puhuvat komin kieltä.[3]

 
Nenetsilapsi
 
Nenetsien kansanpukuja Siida-museossa Inarissa

Nenetsit puhuvat nenetsin kieltä, joka kuuluu samojedikieliin ja uralilaiseen kielikuntaan. Sen murteita ovat tundranenetsi ja metsänenetsi. Nenetsin kirjakieli kehitettiin vuonna 1932 latinalaisen kirjaimiston pohjalta. Vuodesta 1937 alkaen kieltä on kirjoitettu kyrillisin kirjaimin.[3]

Vuonna 1989 nenetsin kielen ilmoitti äidinkielekseen 77 prosenttia nenetseistä. Vaikka kielen osaajien määrä on laskussa, kieli on yhä elinvoimainen – nenetsinkielisiä kirjoja ja lehtiä julkaistaan, ja kieltä opetetaan koulussa.[3]

Historia

muokkaa

Nenetsien arvellaan polveutuneen Kulojskajan arkeologisesta kulttuurista Objoen keskijuoksun sivujoilla. Kolmannella ja toisella vuosisadalla eaa. heitä siirtyi Obin alangoille ja Irtyšjoelle. Ensimmäisinä vuosisatoina ajanlaskun alun jälkeen hunnit ajoivat jotkut Irtyšin samojedit Itä-Euroopan pohjoisosien metsiin, missä he muodostivat Euroopan nenetsien perustajaryhmän. Asettuessaan Itä-Euroopan pohjoisosiin ja Länsi-Siperiaan nenetsit omaksuivat piirteitä naapurikansoiltaan, kuten villiporojen metsästyksen. Myöhemmin nenetseihin sulautui joitain enetsiklaaneja ja ugreja. Nenetsit alkoivat 1600-luvulla levittäytyä itään Tazjoelle ja Jeniseijoelle ja kävivät sotia enetsejä ja nganasaneja vastaan. Vastarinta pysäytti nenetsien levittäytymisen Jeniseijoen itäpuolelle.[3]

Euroopan puoleiset nenetsit alkoivat joutua venäläisten vallan alle 1200-luvulla ja Aasian puoleiset nenetsit 1300-luvulla. Kaikki nenetsit olivat Venäjän vallan alla 1600-lukuun mennessä. He joutuivat maksamaan turkisveroa venäläisille ja käymään itselleen epäedullista kauppaa. Tämän seurauksena nenetsien lukumäärä alkoi laskea ja he alkoivat kärsiä taudeista sekä sosiaalisista ongelmista, kuten alkoholismista ja väkivallasta.[4]

Kun nenetsien alueista oli tullut osa Neuvostoliittoa, ne jaettiin 1930-luvulla hallinnollisiin alueisiin, mikä rajoitti nenetsien mahdollisuuksia muuttaa vuodenaikojen mukaan. Valtio perusti myös venäläisten kylien tyyppisiä ”kulttuurikeskuksia”, joihin nomadit asutettiin. Tämä johti nenetsien kielen ja kulttuurin hiipumiseen.[4]

Toisen maailmansodan aikana nenetsien maille alettiin perustaa teollisuutta. Öljy- ja kaasukentät toivat harvaan asutuille alueille paljon venäläistä työvoimaa ja myös työpaikkoja nenetseille, jotka jättivät perinteiset elinkeinonsa.[4]

Neuvostoliiton ajan jälkeen nenetsien kulttuuri on alkanut elpyä, ja koululaisille opetetaan koulussa nenetsien kieltä sekä perinteistä mytologiaa ja kosmologiaa. Nenetsit toimivat Venäjän alkuperäiskansojen järjestössä (RAIPON) kielensä, kulttuurinsa ja ympäristönsä puolesta samalla kun heidän elinalueidensa teollistaminen etenee.[4]

Asuinalueet ja lukumäärät

muokkaa
 
Nenetsien asuinalue Venäjän pohjoisosissa.

Nenetsit asuttavat tuhansien kilometrien levyistä aluetta Venäjän Euroopan-puoleisen alueen pohjoisosista Länsi-Siperiaan. Alueeseen kuuluu kolme autonomista piirikuntaa: Nenetsia, Jamalin Nenetsia ja Taimyrin dolgaanien ja nenetsien piiri. Lisäksi monta pientä nenetsiryhmää asuu Komin tasvallassa ja Hanti-Mansin autonomisessa piirikunnassa, kuten myös Kuolan niemimaalla sekä Kolgujevin ja Vaigatšin saarilla.[3]

Nenetsiassa ja Jamalin Nenetsiassa asuu etupäässä tundranenetsejä. Metsänenetsejä on noin kaksi tuhatta, ja he asuvat Jamalin Nenetsian taigalla.[3]

Nenetsejä asui vuonna 2010 esimerkiksi seuraavilla alueilla: Jamalin Nenetsiassa (29 772 henkilöä), Nenetsiassa (7 504), Krasnojarskin aluepiirissä (sis. Taimyr: 3 633), Hanti-Mansiassa (1 438), Arkangelin alueella (ilman Nenetsiaa: 516), Komissa (503) ja Tjumenin alueella (ilman Jamalin Nenetsiaa ja Hanti-Mansiaa: 411). Myös esimerkiksi Murmanskin alueella ja Pietarissa asuu nenetsejä.[5]

Nenetsien lukumäärä: väestönlaskentavuosi/ federaatiosubjekti 1979[6] 1989[7] 2002[2] 20102[5][1]
Tjumenin alue (* vähennyslaskuna: Tjumenin alueen nenetsit ilman Jamalin Nenetsiaa ja Hanti-Mansiaa) 601 22 619
(Jamalin Nenetsia ja
Hanti-Mansia)
240 411
   Jamalin Nenetsia 17 404 26 435 29 772
   Hanti-Mansia 1 003 1 290 1 438
Arkangelin alue (sis. Nenetsian) 6 714 7 178 8 326 8 020
   Nenetsia 6 031 6 423 7 754 7 504
Komin tasavalta 366 376 708 503
Krasnojarskin aluepiiri (sis. Taimyrin) 2 519 2 661 3 188 3 633
   Taimyr 2 345 3 054
Murmanskin alue 134 176 163 149[8]
Pietari 78 128 192 109[8]
Muissa federaatiosubjekteissa
Yhteensä 29 487 34 190 (Venäjällä)
(koko Neuvostoliitossa: 34 665)
41 302 44 640
Huomautuksia:
*Varsinaisen Tjumenin alueen nenetsien määrä erotuslaskuna: laajemman Tjumenin alueen nenetsien määrä - Jamalin Nenetsian nenetsit - Hanti-Mansian nenetsit.

Yhteiskunta

muokkaa

Nenetsien yhteiskunnan klaanirakenteesta oli 1900-luvun alussa vielä vähän jäljellä etenkin Siperiassa. Nenetsiklaani koostui sukulaisista isälinjan kautta, ja klaanilla oli oma alue, hautausmaa ja uhrauspaikka. Vain kesäiset kalastuspaikat olivat yksityisessä omistuksessa. Naapurikylien klaanit metsästivät yhdessä jonkun klaanin mailla ja jakoivat saaliin.[3]

Nenetsien avioliitot solmittiin eksogamisesti klaanien välillä. Perheet olivat yleensä pieniä. Miehet maksoivat morsiamestaan myötäjäiset tai ansaitsivat heidät työllä. Moniavioisuutta esiintyi. Lesket menivät usein naimisiin miesvainajansa veljen kanssa.[3]

Elinkeinot

muokkaa
 
Nenetsimies 1800-luvulla perinteisissä vaatteissaan. Taustalla poroja ja kota.

Poronhoito oli nenetsien pääelinkeino 1800- ja 1900-luvuilla. Apuna käytettiin siperianhuskyja. Nenetsit eivät juoneet poronmaitoa eivätkä ratsastaneet poroilla, mutta he liikkuivat porovaljakoilla, pohjoisessa myös koiravaljakoilla. Jokia kuljettiin kanooteilla, ja metsästysretkillä hiihdettiin.[3]

Nenetsien porolaumoissa oli 200–300 poroa, joskus yli 2000. Nenetsit käyttivät poronlihaa vuoden ympäri. Talvisin jokainen perhe paimensi omaa porolaumaansa, ja kesäisin laumat laidunsivat yhdessä.[3]

Tundranenetsit vaihtoivat asuinpaikkaansa vuodenaikojen mukaan. Talvisin he pysyttelivät puurajan lähellä ja muuttivat kesäksi merenrannalle. Metsä- ja taiganenetsit muuttivat ympyrän muotoista reittiä.[3]

Nykyaikana Nenetsiassa porolaumoja hoitavat tuotanto-osuuskunnat. Jamalin Nenetsiassa yli puolet poroista on yksityisomistuksessa. Porolaumojen kokojen kasvu on aiheuttanut huolta laitumien kestävyydestä.[3]

Villiporoja metsästetään yhä Jamalin ja Jenisein metsissä. Lihaa on saatu myös kalastamalla ja linnustamalla, ja turkiksia muun muassa naalin metsästyksellä. Merenrannalla metsästettiin myös jääkarhuja, hylkeitä, mursuja ja valaita. Neuvostoaikana nenetsit alkoivat kasvattaa karjaa ja viljellä kasviksia. Nykyisin suuri osa nenetseistä työskentelee yrityksissä.[3]

Nenetsien perinteistä elämänmuotoa uhkaavat öljy- ja kaasuteollisuus, jotka vievät runsaasti nenetsien laidun- ja metsästysalueita sekä pilaavat kalavesiä.[3]

Uskonto

muokkaa

Nenetsit harjoittivat animismia. He uskoivat kaikkialla luonnossa asuvan henkiä, jotka määrittivät metsästysonnen ja ihmisten elämän hyvässä ja pahassa. Kaiken luoja oli taivaan henki Num, ja jumalatar Ya-minyu hallitsi Maan päällä ja suojeli naisia. Villiporojen jumala oli Ilibem-pertya, ja Ngat hallitsivat manalaa. Nenetsit uhrasivat hengille muun muassa leipää, kangasta ja rahaa sekä koiria ja poroja. Puusta ja kivestä valmistettiin henkien kuvia, jotka puettiin.[3]

Šamaanit toimivat henkien ja ihmisten välittäjinä, ja heiltä pyydettiin apua sairauden tai huonon metsästysonnen sattuessa. Šamanismi periytyi isältä pojalle, ja šamaanit erikoistuivat eri tehtäviin.[3]

 
Nenetsien käsitöitä.

Nenetsit tekevät monenlaista taidetta ja käyttöesineitä eri materiaaleista, kuten puusta, luusta, metallista, turkista ja kankaasta. Tunnettuja nenetsirunoilijoita ovat esimerkiksi L. V. Laptsui, I. A. Juganpelik, A. I. Pitškov ja P. I. Javtysyi; kirjailijoita V. N. Ledkov ja A. F. Kanjukov; taiteilijoita I. K. Vylko ja K. Pankov; ja säveltäjiä esimerkiksi M. N. Nyaryi.[3]

Genetiikka

muokkaa

Nenetsien autosomaalinen DNA on suurimmalta osin samanlaista kuin pohjoissiperialaisilla nganasaneilla. Nenetsien autosomaalisesta DNA:sta noin 20 prosenttia on länsieuraasialaista. Lähes kaikki nenetsimiehet kuuluvat haploryhmään N. 57,4 prosenttia heistä kantaa sen alaryhmää N1b-P43 ja 40,5 prosenttia kuuluu alaryhmään N1c.[9]

Lähteet

muokkaa
  1. a b c demoscope.ru: Vserossijskaja perepis naselenija 2010 goda. Natsionalnyi sostav naselenija Rossijskoi federatsii (Koko Venäjän kattava väestönlaskenta 2010. Väestön kansallisuus Venäjän federaatiossa.) Демоскоп Weekly, demoscope.ru. Viitattu 28.12.2013. (venäjäksi)
  2. a b demoscope.ru: Vserossijskaja perepis naselenija 2002 goda. Natsionalnyi sostav naselenija po regionam Rossii (Koko Venäjän kattava väestönlaskenta 2002. Väestön kansallisuus Venäjän alueilla - Venäjän federaatio.) Демоскоп Weekly, demoscope.ru. Viitattu 28.12.2013. (venäjäksi)
  3. a b c d e f g h i j k l m n o p q Vadim Turaev, Rodion Sulyandziga, Pavel Sulyandziga, Vladimir Bochamikov: ”Nenets”, Encyclopedia of Indigenous Peoples of the North, Siberia and the Far East of the Russian Federation, s. 241–254. Association of Indigenous Peoples of the North, Siberia and the Far East of the Russian Federation (RAIPON) & Centre for Support of Indigenous Peoples of the North (CSIPN), 2011. ISBN 978-5-905728-01-3.
  4. a b c d West, Barbara A.: ”Nenets”, Encyclopedia of the Peoples of Asia and Oceania, s. 582–584. Facts on File, 2009. ISBN 978-0-8160-7109-8.
  5. a b Federalnaja služba gosudarstvennoi statistiki (Venäjän federaation tilastovirasto), www.gks.ru: Natsionalnnyi sostav naselenija po subjektam Rossijskoi federatsii / Vserossijskaja perepis naselenija 2010. (Koko Venäjän kattava väestönlaskenta 2010. Osa 1. Väestön lukumäärä ja jakauma. Taulukko 7 (MS Excel-taulukko)) 2012. Moskova: ИИЦ «Статистика России». Arkistoitu 1.6.2012. Viitattu 27.12.2013. (venäjäksi)
  6. demoscope.ru: Vsesojuznaja perepis naselenija 1979 goda. Natsionalnyi sostav naselenija po regionam Rossii (Koko Neuvostoliiton kattava väestönlaskenta 1979. Väestön kansallisuus Venäjän alueilla. Alasvetovalikosta kukin alue.) Демоскоп Weekly, demoscope.ru. Viitattu 28.12.2013. (venäjäksi)
  7. demoscope.ru: Vsesojuznaja perepis naselenija 1989 goda. Natsionalnyi sostav naselenija po regionam Rossii (Koko Neuvostoliiton kattava väestönlaskenta 1989. Väestön kansallisuus Venäjän alueilla. Alasvetovalikosta kukin alue.) Демоскоп Weekly, demoscope.ru. Viitattu 28.12.2013. (venäjäksi)
  8. a b Federalnaja služba gosudarstvennoi statistiki (Venäjän federaation tilastovirasto), www.gks.ru: Vserossijskaja perepis naselenija 2010. Tom 4. Natsionalnyi sostav i vladenije jazykami, graždanstvo. Nazvanije publikatsionnoi tablitsy= 4. Naselenije po natsionalnosti i vladeniju russkim jazikom po subjektam Rossijskoi federatsii (Koko Venäjän kattava väestönlaskenta 2010. Osa 4. Julkaisu 4. Väestön kansallisuus ja venäjänkielen taito Venäjän federaation subjekteissa. Taulukko 4 (MS Excel-taulukko)) 2012. Moskova: ИИЦ «Статистика России». Arkistoitu 3.5.2013. Viitattu 28.12.2013. (venäjäksi)
  9. Tambets, Kristiina et al: Genes reveal traces of common recent demographic history for most of the Uralic-speaking populations. Genome Biology, 21.9.2018, 19. vsk, nro 1, s. 139. PubMed:30241495. doi:10.1186/s13059-018-1522-1. ISSN 1474-760X. Artikkelin verkkoversio.

Aiheesta muualla

muokkaa