Luettelo Nobelin taloustieteen palkinnon saaneista

Wikimedia-luetteloartikkeli

Tämä on luettelo Nobelin taloustieteen palkinnon saaneista


Luettelo Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinnon saajistaMuokkaa

1960-luku1970-luku1980-luku1990-luku2000-luku2010-luku2020-luku

1960-lukuMuokkaa

Vuosi Palkinnon saaja Maa Palkinnon jakoperusteet
1969   Ragnar Anton Kittil Frisch   Norja Taloudellisten prosessien dynaamisten mallien kehittämisestä ja soveltamisesta
  Jan Tinbergen   Alankomaat

1970-lukuMuokkaa

Vuosi Palkinnon saaja Maa Palkinnon jakoperusteet
1970   Paul Samuelson   Yhdysvallat Tieteellisestä työstä, jolla hän on kehittänyt staattista ja dynaamista taloudellista teoriaa ja aktiivisesti myötävaikuttanut taloustieteellisen analyysin tason parantumiseen
1971   Simon Kuznets   Yhdysvallat Taloudellisen kasvun empiirisestä tutkimuksesta, joka on johtanut uuteen ja syvällisempään taloudellisten ja sosiaalisten rakenteiden sekä kehitysprosessin ymmärrykseen.
1972   John Hicks   Britannia Uraauurtavasta työstä yleisen tasapainoteorian ja hyvinvointiteorian aloilla.
  Kenneth Arrow   Yhdysvallat
1973   Wassily Leontief   Yhdysvallat Panos-tuotosmenetelmän (input-output method) kehittämisestä ja sen soveltamisesta tärkeisiin taloudellisiin ongelmiin.
1974   Gunnar Myrdal   Ruotsi Uraauurtavasta työstä rahateorian ja taloudellisten vaihteluiden alalla sekä taloudellisten, sosiaalisten ja institutionaalisten ilmiöiden analyysista.
  Friedrich Hayek   Itävalta
1975   Leonid Kantorovich   Neuvostoliitto Myötävaikutuksesta resurssien optimaalisen allokaation teorian kehittämiseen.
  Tjalling Koopmans   Yhdysvallat
1976   Milton Friedman   Yhdysvallat Saavutuksista kulutusanalyysin, rahahistorian ja -teorian aloilla sekä vakautuspolitiikan vaikeuden osoittamisesta.
1977   Bertil Ohlin   Ruotsi Uraauurtavasta osallistumisesta kansainvälisen kaupan ja pääomaliikkeiden teorioiden kehitykseen.
  James Meade   Britannia
1978   Herbert Simon   Yhdysvallat Uraauurtavasta tutkimuksesta taloudellisten organisaatioiden päätöksentekoprosesseista.
1979   Theodore Schultz   Yhdysvallat Uraauurtavasta tutkimuksesta taloudellisen kehityksen alalta, erityisesti kehitysmaiden ongelmien osalta.
Arthur Lewis   Saint Lucia

1980-lukuMuokkaa

Vuosi Palkinnon saaja Maa Palkinnon jakoperusteet
1980 Lawrence Klein   Yhdysvallat Ekonometristen mallien luomisesta ja soveltamisesta taloudellisten vaihteluiden ja talouspolitiikan tutkimuksessa.
1981   James Tobin   Yhdysvallat Rahoitusmarkkinoiden analyysista ja rahoitusmarkkinoiden sekä kulutuspäätösten, työllisyyden, tuotannon ja hintojen välisten suhteiden tutkimuksesta.
1982 George Stigler   Yhdysvallat Tutkimuksesta yritys- ja markkinarakenteista, markkinoiden toiminnasta ja julkisen säätelyn vaikutuksista.
1983   Gerard Debreu   Yhdysvallat Uusien analyyttisten menetelmien kehittämisestä ja yleisen tasapainoteorian uudelleen muokkaamisesta.
1984 Richard Stone   Britannia Perustavanlaatuisesta kansantalouden tilinpidon kehittämisestä ja näin ollen merkittävästä parannuksesta empiirisen taloudellisen analyysin materiaaliin.
1985   Franco Modigliani   Italia/
  Yhdysvallat
Säästämisen ja rahoitusmarkkinoiden tutkimuksesta.
1986   James Buchanan   Yhdysvallat Sopimusteorian soveltamisesta taloudellisen ja poliittisen päätöksenteon teoriaan.
1987   Robert Solow   Yhdysvallat Myötävaikutuksesta taloudellisen kasvun teorioiden kehitykseen.
1988   Maurice Allais   Ranska Myötävaikutuksesta markkinoiden teorian ja resurssien tehokkaan käytön teorian kehittämiseen.
1989   Trygve Haavelmo   Norja Ekonometrian todennäköisyysteoriaan perustuvasta kehityksestä ja samanaikaisten taloudellisten rakenteiden tutkimuksesta.

1990-lukuMuokkaa

Vuosi Palkinnon saaja Maa Palkinnon jakoperusteet
1990 Harry Markowitz   Yhdysvallat Rahoitusteorian kehityksestä.
Merton Miller
  William Sharpe
1991   Ronald Coase   Britannia Transaktiokustannusten ja omistusoikeuksien merkityksen keksimisestä ja selventämisestä talouden institutionaalisen rakenteen ja toiminnan kohdalla.
1992   Gary Becker   Yhdysvallat Mikrotaloudellisen tutkimuksen aihepiirin laajentamisesta kattamaan laajasti ihmisten käyttäytymistä ja ihmisten välistä toimintaa, mukaan lukien markkinoiden ulkopuolinen käytös.
1993   Robert Fogel   Yhdysvallat Taloushistorian tutkimuksen kehittämisestä soveltamalla talousteoriaa ja laskennallisia menetelmiä taloudellisen ja institutionaalisen muutoksen tutkimukseen.
  Douglass North
1994   Reinhard Selten   Saksa Tasapainotilan analyysista peliteoriassa.
  John Forbes Nash   Yhdysvallat
John Harsanyi   Unkari/
  Yhdysvallat
1995 Robert Lucas Jr   Yhdysvallat Rationaalisten odotusten hypoteesin kehittämisestä ja soveltamisesta, ja siten kehittämällä makrotaloudellista tutkimusta ja talouspolitiikan ymmärrystä.
1996   James Mirrlees   Britannia Taloudellisten kannustimien teorian kehittämisestä epäsymmetrien informaation vallitessa.
William Vickrey   Kanada/
  Yhdysvallat
1997   Robert Merton   Yhdysvallat Johdannaisten arvon määrittämiseen käytetyn optioiden hinnoittelumallin kehittämisestä.
  Myron Scholes
1998   Amartya Sen   Intia Hyvinvoinnin taloustieteen tutkimuksesta.
1999   Robert Mundell   Kanada Raha- ja finanssipolitiikan tutkimuksesta erilaisissa valuuttakurssijärjestelmissä ja optimaalisten valuutta-alueiden analyysista.

2000-lukuMuokkaa

Vuosi Palkinnon saaja Maa Palkinnon jakoperusteet
2000   James Heckman   Yhdysvallat Valikoituneiden otosten analyysin teorian ja menetelmien kehittämisestä.
  Daniel McFadden   Yhdysvallat Diskreetin valinnan analyysin teorian ja menetelmien kehittämisestä
2001   George Akerlof   Yhdysvallat Tutkimuksesta epäsymmetrisen informaation vaikutuksen markkinoihin.
  Michael Spence
  Joseph Stiglitz
2002   Daniel Kahneman   Israel/
  Yhdysvallat
Psykologisen tutkimuksen liittämisestä talousteoriaan, erityisesti ihmisten päätöksenteon osalta epävarmuuden vallitessa.
  Vernon Smith   Yhdysvallat Laboratoriotutkimuksen kehittämisestä osana taloudellista tutkimusta erityisesti vaihtoehtoisten markkinamekanismien osalta.
2003   Robert Engle   Yhdysvallat Ajassa muuttuvaa vaihtelua sisältävien taloudellisten aikasarjojen tutkimuksesta.
  Clive Granger   Britannia
2004   Finn E. Kydland   Norja Dynaamisen makrotalousteorian kehityksestä: talouspolitiikan johdonmukaisuus ajassa ja suhdannevaihtelun aiheuttajat.
  Edward C. Prescott   Yhdysvallat
2005   Robert J. Aumann   Israel/
  Yhdysvallat
Ymmärryksen lisääminen konflikteista ja yhteistyöstä peliteoreettisen analyysin avulla.
  Thomas Schelling   Yhdysvallat
2006   Edmund Phelps   Yhdysvallat Makrotalouspolitiikan intertemporaalisten vaihtoehtojen analyysista.
2007   Leonid Hurwicz   Yhdysvallat Mekanismin suunnittelun perusteiden kehittämisestä.
  Eric Maskin
  Roger Myerson
2008   Paul Krugman   Yhdysvallat Kaupan rakenteen ja taloudellisen toiminnan sijainnin analyysista.
2009   Elinor Ostrom   Yhdysvallat Talouden hallinnan analyysista.
  Oliver E. Williamson

2010-lukuMuokkaa

Vuosi Palkinnon saaja Maa Palkinnon jakoperusteet
2010   Peter A. Diamond   Yhdysvallat Työmarkkinoiden etsintä- ja kohtaantoteorian kehittämisestä.
  Dale T. Mortensen   Yhdysvallat
  Christopher A. Pissarides   Britannia/
  Kypros
2011   Thomas Sargent   Yhdysvallat Makrotalouden syy-seuraussuhteiden empiirisestä tutkimuksesta.
  Christopher A. Sims
2012   Alvin E. Roth   Yhdysvallat Vakaiden allokaatioiden peliteoriasta ja käytännön markkinamekanismien suunnittelusta.
  Lloyd Shapley
2013   Eugene Fama   Yhdysvallat Arvopaperien hinnoittelun empiirisestä analyysista.
  Lars Peter Hansen
  Robert Shiller
2014   Jean Tirole   Ranska Markkina-aseman ja sääntelyn analyysistä.
2015   Angus Deaton   Yhdistynyt kuningaskunta Kulutuksen, köyhyyden ja hyvinvoinnin analyysistä.
2016   Oliver Hart   Britannia Sopimusteorian kehittämisestä.
  Bengt Holmström   Suomi
2017   Richard Thaler   Yhdysvallat Behavioristisen taloustieteen tutkimuksesta.
2018   William Nordhaus   Yhdysvallat Ilmastonmuutoksen liittämisestä pitkän aikavälin makroanalyysiin.
  Paul Romer   Yhdysvallat Teknologisten innovaatioiden liittämisestä pitkän aikavälin makroanalyysiin.
2019   Abhijit Banerjee   Intia/  Yhdysvallat Kokeellisesta lähestymistavasta köyhyyden lievittämiseksi maailmassa
  Esther Duflo   Ranska/  Yhdysvallat
  Michael Kremer   Yhdysvallat

2020-lukuMuokkaa

Vuosi Palkinnon saaja Maa Palkinnon jakoperusteet
2020   Paul Milgrom   Yhdysvallat Huutokauppateorian ja uusien huutokaupan muotojen kehittämisestä
- Robert B. Wilson
2021[1]

 

David Card   Kanada Työn taloustieteen empiirisestä tutkimuksesta
  Joshua Angrist   Yhdysvallat Kausaalisuhteiden analysoinnin metologian kehittämisestä
  Guido Imbens   Alankomaat
2022[2]   Ben Bernanke   Yhdysvallat Pankkien ja finanssikriisien tutkimuksesta
- Douglas Diamond   Yhdysvallat
- Philip Dybvig   Yhdysvallat

LähteetMuokkaa

ViitteetMuokkaa

  1. The Prize in Economic Sciences 2021 (pdf) 10. lokakuuta 2022. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia. Viitattu 11.10.2021. (englanniksi)
  2. The Prize in Economic Sciences 2021 (pdf) 11. lokakuuta 2022. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia. Viitattu 10.10.2022. (englanniksi)