Lakota on Pohjois-Amerikan alkuperäiskansa lakotojen puhuma siouxilainen kieli. Vaikka lakotaa pidetään usein erillisenä kielenä, sen puhujat pystyvät ymmärtämään muita sioux-kieliä, ja kielitieteessä lakotaa pidetäänkin siouxin yhtenä päämurteena. Lakotaa puhuu noin 2 000 henkilöä lähinnä Pohjois- ja Etelä-Dakotan osavaltioissa.[1]

Lakota
Oma nimi Lakȟótiyapi [la.ˈkχo.ti.ja.pi]
Muu nimi lakhota, tetoni, tetoninsioux
Tiedot
Alue  Yhdysvallat: Pohjois-Dakota, Etelä-Dakota, pohjoinen Nebraska, eteläinen Minnesota, pohjoinen Montana
Puhujia 2 100[1]
Kirjaimisto latinalaiset aakkoset
Kielitieteellinen luokitus
Kielikunta siouxilaiset kielet
Kieliryhmä länsisiouxilaiset kielet
ISO 639-3 lkt

Äännerakenne

muokkaa

Lakotan äännerakenne on seuraavanlainen:

Vokaalit
etu keski taka
suppea oraalinen i u
nasaalinen ĩ ũ
väli e o
väljä oraalinen a
nasaalinen ã

Lakotassa on viisi oraalista vokaalia, /i e a o u/, ja kolme nasaalista vokaalia, /ĩ ã ũ/, jotka ääntyvät foneettisesti /ɪ̃ ə̃ ʊ̃/. Vokaalea /e o/ on kuvattu melko väljiksi, jolloin niiden äännearvot olisivat lähellä äänteitä [ɛ ɔ].

Vokaaleja kuvataan oikeinkirjoituksessa samoilla kirjaimilla kuin IPA:ssa. Vokaalin nasalisaatio merkitään yleensä kirjaimella ⟨ŋ⟩; aikaisemmin se saatettiin merkitä ogonekilla, esim. ⟨ą⟩ /ã/.[2]

Konsonantit
Bilabiaalit Dentaalit Alveolaarit Postalveolaarit Velaarit Uvulaarit Glottaalit
Nasaalit m ⟨m⟩ n ⟨n⟩
Klusiilit ja
affrikaatat
soinnittomat p ⟨p⟩ t ⟨t⟩ ⟨č⟩ k ⟨k⟩ ʔ ⟨’⟩
soinnilliset b ⟨b⟩ g ⟨g⟩
aspiroidut ⟨ph⟩ / ( ⟨pȟ⟩) ⟨th⟩ / ( ⟨tȟ⟩) ⟨čh⟩ ⟨kh⟩ / ( ⟨kȟ⟩)
ejektiivit ⟨p’⟩ ⟨t’⟩ tʃʼ ⟨č’⟩ ⟨č’⟩
Frikatiivit soinnittomat s ⟨s⟩ ʃ ⟨š⟩ χ ⟨ȟ⟩
soinnilliset z ⟨z⟩ ʒ ⟨ž⟩ ʁ ⟨ǧ⟩
ejektiivit ⟨s’⟩ ʃʼ ⟨š’⟩ χʼ ⟨ȟ’⟩
Approksimantit w ⟨w⟩ l ⟨l⟩ j ⟨y⟩ h ⟨h⟩

Frikatiivi /ʁ/ ääntyy tremulanttina [ʀ] ennen /i/:tä.[3] Aspiroiduilla soinnittomilla klusiileilla on kaksi allofonia, joista [pˣ tˣ kˣ] esiintyvät vokaalien /a ã o ĩ ũ/ edellä.

Sanoilla on yksi painollinen tavu, joka ääntyy painottomia tavuja selkeästi korkeammalla äänellä. Painollinen tavu on yleensä sanan toinen tavu. Paino merkitään yleensä akuuttiaksentilla.

Lähteet

muokkaa
  1. a b Ethnologue: Lakota
  2. Elementary Bilingual Dictionary English–Lakhóta Lakhóta–English (1976). CU Lakhóta Project, University of Colorado
  3. Rood, David S., and Taylor, Allan R. (1996). Sketch of Lakhota, a Siouan Language, Part I. Handbook of North American Indians, osa 17 (Languages), sivut 440–482. (englanniksi)