Boolen logiikka

Boolen logiikka pohjautuu operaattoreihin, joita käsitellään matemaattisesti Boolen algebrassa.

Hakukoneissa operaattoreilla rajataan, yhdistetään tai erotetaan esimerkiksi hakusanoja. Operaattoreita käytetään hakusanojen väleissä erilaisin symbolein. Boolen logiikka mahdollistaa monipuolisen ja tarkemman tiedonhaun. Logiikkaa hyödynnetään suuressa osassa internetin hakukoneita, esimerkiksi Google.

Elektroniikassa operaattorit ovat logiikkaportteja. Nämä pohjautuvat usein puolijohteista tehtyihin diodeihin, joihin tulevien sähkövirtojen avulla tehdään esimerkiksi laskutoimituksia tietokoneiden prosessoreissa.

OperaattoritMuokkaa

Perusoperaattoreina voidaan pitää operaattoreita AND, OR ja NOT. Näitä yhdistelemällä saadaan NAND-, NOR-, XOR- ja XNOR-operaattorit, joita voidaan siten kutsua johdannaisoperaattoreiksi.

Tosiasiassa kaikki operaattorit voidaan johtaa useiden NAND- tai NOR-operaattorien yhdistelmistä.[1]

Operaattoreiden tosien ja epätosien arvojen vaikutuksia lopputuleman arvoon voidaan vertailla ns. totuustauluilla. Arvoista käytetään usein symboleita A, B ja Q. A ja/tai B muodostavat lopputuleman Q.

ANDMuokkaa

Katso myös: AND-portti elektroniikassa
 
AND-haku

Yleisellä tasolla AND- eli "ja"-operaattorin mukaan "Q on tosi jos A ja B ovat tosia".

Hakukoneissa esimerkiksi haulla "kissa AND koira" saadaan aineistoa, joka sisältää sekä termin "kissa" että termin "koira". AND rajaa hakutuloksia ja se käyttökelpoinen yhdistettäessä eri aihepiirien käsitteitä toisiinsa. Hakukoneesta riippuen muitakin välimerkkejä kuten + tai & saatetaan käyttää AND sijaan.

ORMuokkaa

Katso myös: OR-portti elektroniikassa
 
OR-haku

Yleisellä tasolla OR- eli "tai"-operaattorin mukaan "Q on tosi jos A tai B ovat tosia".

Hakukoneissa esimerkiksi haku "kissa OR koira" löytää aineistoa joka sisältää termin "kissa" ja termin "koira" yhdessä tai erikseen. OR laajentaa hakua. Sen käyttö soveltuu erityisesti laajentamaan synonyymisten ja merkitykseltään lähekkäisten käsitteiden joukkoa. Hakukoneesta riippuen muitakin välimerkkejä kuten / saatetaan käyttää OR sijaan.

NOTMuokkaa

Katso myös: NOT-portti elektroniikassa
 
NOT-haku

Yleisellä tasolla NOT- eli "ei"-operaattorin mukaan "Q ei ole tosi jos A on tosi".

Hakukoneissa esimerkiksi haulla "kissa NOT koira" saadaan aineistoa, johon sisältyy termi "kissa". Haku sulkee pois tulokset, joissa on termi "koira" joko sitten yhdessä tai erikseen termin "kissa" kanssa. NOT rajaa hakutuloksia. Operaattorilla suoritetut haut voivat helposti rajata pois hyödyllistäkin tietoa. Oikein käytettynä se on kuitenkin hyödyllinen sulkemaan pois asiaan liittymättömiä termejä. Hakukoneesta riippuen muitakin välimerkkejä kuten - (miinus) saatetaan käyttää NOT sijaan.

JohdannaisoperaattoritMuokkaa

NANDMuokkaa

Katso myös: NAND-portti elektroniikassa

Yleisellä tasolla NAND- eli "poissulkeva ja"-operaattorin mukaan "Q ei ole tosi jos A ja B ovat tosia". NAND on siis NOT- ja AND-yhdistelmä.

NORMuokkaa

Katso myös: NOR-portti elektroniikassa

Yleisellä tasolla NOR- eli "kieltävä tai"-operaattorin mukaan "Q ei ole tosi jos A tai B ovat tosia". NOR on siis NOT- ja OR-yhdistelmä.

XORMuokkaa

Katso myös: XOR-portti elektroniikassa

Yleisellä tasolla XOR- eli "poissulkeva tai"-operaattorin mukaan "Q on epätosi jos A ja B ovat epätosia tai molemmat ovat tosia".

XNORMuokkaa

Katso myös: XNOR-portti elektroniikassa

Yleisellä tasolla XNOR- eli "poissulkeva kieltävä tai"-operaattorin mukaan "Q on tosi jos A ja B ovat epätosia tai molemmat ovat tosia".

LähteetMuokkaa

  1. HM Sheffer: A set of five independent postulates for Boolean algebras, with application to logical constants. Transactions of the American Mathematical Society, 1913, nro 4, s. 481–488. doi:10.1090/S0002-9947-1913-1500960-1. ISSN 0002-9947. Artikkelin verkkoversio.