Viron hallitus (vir. Vabariigi Valitsus) Viron tasavallan ylintä toimeenpanovaltaa käyttävä valtioelin, jonka toimintaa ohjaavat Viron perustuslaki sekä muut lait. Hallitus tunnetaan myös nimellä Viron valtioneuvosto, mutta näiden välillä ei ole oikeastaan eroa, koska presidentin instituutiolla on hyvin symbolinen luonne, eikä hänellä ole toimeenpanovaltaa.

Viron hallitus toimii Toompean mäellä Tallinnassa sijaitsevassa Stenbockin talossa.

Hallitus vastaa maan sisä- ja ulkopolitiikasta, jonka muotoilee maan parlamentti Riigikogu, jolle hallitus on täydellisesti vastuussa. Pääministeri edustaa näin ollen maan todellista poliittista johtajuutta, joka tekee päätökset koko Viron tasavallan toimeenpanevan vallan nimissä. Hallituksen virallisena lehtenä toimii valtioneuvoston kanslian julkaisema Riigi Teataja, joka julkaisee asetukset ja tiedot uusista päätöksistä ja laeista.

Hallitus vastaa:

 1. valtion sisä- ja ulkopolitiikasta
 2. hallituksen kanslioiden ja osastojen työskentelyn ohjauksesta sekä yhteistyöstä näiden kanssa.
 3. lakien, Riigikogun päätösten ja tasavallan presidentin hyväksymän lainsäädännön toimeenpanosta.
 4. lakiehdotusten luomisesta sekä ylläpitää Viron kansainvälisiä suhteita esittämällä Riigikogulle mahdollisten sopimusten hyväksymistä tai hylkäämistä.
 5. tulo- ja menoarvion eli budjetin valmistelelusta ja sen esittämisestä Riigikogulle sekä sen toteuttamisesta, josta taas tulee raportoida Riigikogulle.
 6. säännösten ja asetusten julkaisemisesta.
 7. ulkosuhteiden hoitamisesta.
 8. muiden perustuslaissa tasavallan hallitukselle velvoitettujen velvollisuuksien toteuttamisesta.

Ministerit muokkaa

Hallituksessa voi olla korkeintaan 15 ministeriä. Presidentin on kolmen päivän kuluessa vahvistettava Riigikogun valitsema hallituksen muodostaja eli pääministeri. Tämän jälkeen presidentti nimittää muut ministerit tehtäviinsä pääministerin ehdotusten mukaisesti. Pääministerin apuna toimii valtioneuvoston kanslia.

Vuodesta 2002 alkaen valtioneuvoston ministerin salkuiksi ovat vakiintuneet seuraavat:

suomeksi[1] viroksi
pääministeri peaminister
opetusministeri haridus- ja teadusminister
oikeusministeri justiitsminister
puolustusministeri kaitseminister
ympäristöministeri keskkonnaminister
kulttuuriministeri kultuuriminister
talous- ja viestintäministeri majandus- ja kommunikatsiooniminister
maatalousministeri põllumajandusminister
valtiovarainministeri rahandusminister
alueministeri regionaalminister
sisäministeri siseminister
sosiaaliministeri sotsiaalminister
ulkoministeri välisminister


Andrus Ansipin II hallituksessa oli lisäksi väestöministerin (rahvastikuminister) salkku, joka ensin merkittiin salkuttomaksi. Salkuttomia ministereitä on ollut erityisesti 90-luvun alun ja puolivälin hallituksissa. Yksi erikoisuus oli salkuton euroministeri (portfellita eurominister). Viron uudelleen itsenäistymisen aikana muita ministerin salkkuja ovat olleet tie- ja liikenneministeri (eri nimikkeillä kuten transpordi- ja sideminister ja teede- ja sideminister), uudistusministeri (reformiminister), (teollisuus- ja) energiaministeri (energeetikaminister ja tööstus- ja energeetikaminister), työministeri (tööminister), kauppaministeri (kaubandusminister). Ennen yhtenäistä sosiaaliministerin salkkua vuonna 1992 oli sen tehtävät jaettu kahdelle erilliselle sosiaalihuoltoministerin (sotsiaalhooldusminister) ja terveydenhoitoministerin (tervishoiuminister) salkuille.

Hallitusten politiikka ja hallituspuolueet muokkaa

Uudelleen itsenäistyneen Viron hallitukset olivat lyhytikäisiä, eivätkä ne istuneet täyttä vaalikautta. Myöhemmin poliittinen tilanne on tosin vaikuttanut vakiintuvan, kun pääministeri Andrus Ansip johti maata huhtikuusta 2005 maaliskuuhun 2014. Usein hallitus on kestänyt noin kaksi vuotta.

Virossa hallitukset ovat kaatuneet verrattain pieniinkin kiistoihin. Yleensä jonkin hallituskumppanipuolueen epäluottamuslause on johtanut koko hallituksen kaatumiseen. Monesti hallituksen ovat joutuneet muodostamaan kaksi pahinta vastustajaa, jolloin hallituspohja on ollut jo heti hutera, varsinkin jos se on jouduttu tekemään vähemmistöpohjalle.

Vaikka hallitukset ennen Ansipin hallituksia vaihtuivat tiheästi, politiikan talousliberaali suuntaus pysyi yhtenäisenä. Oma virolainen ilmiönsä on myös, se ettei vasemmistolla ole ollut jalansijaa Riigikogussa hallituksista puhumattakaan. Ansipin II hallitus oli ensimmäinen, jossa oli mukana sosiaalidemokraatit, jotka eivät kuitenkaan halua profiloitua erityisesti vasemmistolaisena. Sen sijaan Viron lehdissä Keskustapuoluetta on kutsuttu vasemmistolaiseksi, koska se ei ole tukenut hallitusten talousliberaalia politiikkaa.

Monet Viron puolueista ovat itsenäistymisen jälkeen 1990-luvulla olleet liberaaleja ja keskustalaisia. Hallituksessa istuneista puolueista tärkeimmät ovat olleet Isänmaaliitto, Viron reformipuolue, Viron Keskustapuolue, Viron Kansanliitto, Maltilliset ja Res Publica. Isänmaaliitto ja Res Publica yhdistyivät ja ovat nykyisessä hallituksessa nimellä Isänmaan ja Res Publican liitto. Maltilliset tunnetaan nykyään sosiaalidemokraatteina. Myös puolueet ovat olleet hallitusten tapaan epävakaita, kun ne ovat muuttaneet nimiään, hajonneet tai yhdistyneet toisiin. Esimerkiksi 1990-luvun alun ja puolen välin valtapuolue Kokoomuspuolue katosi puoluekartalta vuonna 2000.

Ministeriöt muokkaa

Virossa on 11 ministeriötä

Ministeriö Osoite Kotisivu
Opetusministeriö (Haridus- ja Teadusministeerium) Munga 18, 50088 Tartu http://www.hm.ee
Oikeusministeriö (Justiitsministeerium) Tõnismägi 5a, 15191 Tallinn http://www.just.ee
Puolustusministeriö (Kaitseministeerium) Sakala 1, 15094 Tallinn http://www.kmin.ee (Arkistoitu – Internet Archive)
Ympäristöministeriö (Keskkonnaministeerium) Toompuiestee 24, 15172 Tallinn http://www.envir.ee
Kulttuuriministeriö (Kultuuriministeerium) Suur-Karja 23, 15076 Tallinn http://www.kul.ee
Talous- ja viestintäministeriö (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) Harju 11, 15072 Tallinn http://www.mkm.ee
Maatalousministeriö (Põllumajandusministeerium) Lai 39/41, 15056 Tallinn http://www.agri.ee
Valtiovarainministeriö (Rahandusministeerium) Suur-Ameerika 1, 15006 Tallinn http://www.fin.ee
Sisäministeriö (Siseministeerium) Pikk 61, 15065 Tallinn http://www.sisemin.gov.ee (Arkistoitu – Internet Archive)
Sosiaaliministeriö (Sotsiaalministeerium) Gonsiori 29, 15027 Tallinn http://www.sm.ee
Ulkoministeriö (Välisministeerium) Islandi väljak 1, 15049 Tallinn http://www.vm.ee

Viron tasavallan hallitukset muokkaa

Väliaikainen hallitus (maapäivien hallitus) 1918–1919 muokkaa

Lyhenteiden selitykset:

TE– Viron työpuolue (Eesti Tööerakond) DB - Demokraattinen blokki (Eesti Demokraatlik Blokk) (Demokraattisen puolueen (Eesti Demokraatlik Erakond), Talonpoikaisliiton (Maarahva Liit) ja radikaalidemokraattien (Eesti Radikaaldemokraatlik Erakond) muodostama liberaalinen vaaliliitto.) ESDTP – Viron sosiaalidemokraattinen työväenpuolue (Eesti Sotsiaaldemokraatiline Tööliste Partei)

Hallitus Nimitetty Hajonnut Hallituksen luonne
1. Konstantin Pätsin I väliaikainen hallitus 24. helmikuuta 1918 12. marraskuuta 1918 TE+DB+ESDTP
2. Konstantin Pätsin II väliaikainen hallitus[2] 12. marraskuuta 1918 26. marraskuuta 1918 TE+DB+ESDTP
3. Konstantin Pätsin III väliaikainen hallitus 27. marraskuuta 1918 8. toukokuuta 1919 TE+DB+ESDTP

Perustavan kokouksen hallitus 1919-1921 muokkaa

Lyhenteiden selitykset:

 • ESDTP – Viron sosiaalidemokraattinen työväenpuolue (Eesti Sotsiaaldemokraatiline Tööliste Partei)
 • TE – Viron työpuolue (Eesti Tööerakond)
 • RE – Viron kansanpuolue (Eesti Rahvaerakond)
 • KRE – Kristillinen kansanpuolue (Kristlik Rahvaerakond)
Hallitus Nimitetty Hajonnut Hallituksen luonne
4. Otto Strandmanin I hallitus 8. toukokuuta 1919 18. marraskuuta 1919 ESDTP+TE+RE
5. Jaan Tõnissonin I hallitus 18. marraskuuta 1918 28. heinäkuuta 1920 ESDTP+TE+RE
6. Ado Birkin hallitus 28. heinäkuuta 1920 30. heinäkuuta 1920 TE+RE+KRE
7. Jaan Tõnissonin II hallitus 30. heinäkuuta 1920 26. lokakuuta 1921 RE
8. Ants Piibun hallitus 26. lokakuuta 1920 25. tammikuuta 1921 TE

Riigikogun hallitus muokkaa

Lyhenteiden selitykset:

Vasemmisto:

 • ESDTP – Viron sosiaalidemokraattinen työväenpuolue (Eesti Sotsiaaldemokraatiline Tööliste Partei)
 • ESTP – Viron sosialistinen työväenpuolue (Eesti Sotsialistlik Tööliste Partei) (ESDTP:n muutettua nimeään vuonna 1925)

Keskusta:

 • TE – Viron työpuolue (Eesti Tööerakond)
 • RE – Viron kansanpuolue (Eesti Rahvaerakond)
 • AS – Asutustilalliset (Põllumeeste, Asunikkude ja Väikemaapidajate Koondus)
 • RKE - Kansallinen keskustapuolue (Rahvuslik Koonderakond)
 • MAJA – Yleisvaltakunnallinen tilanomistajien seurojen liitto (Üleriiklik Majaomanike Seltside Liit)
 • RVP – Kansallinen vapaamielinen puolue (Vapaamieliset) (Rahvuslik Vabameelne Partei)

Oikeisto

 • ÜPE – Yhdistynyt talonpoikaispuolue (Ühinenud Põllumeeste Erakond) (PK:n ja AS:n yhdistymisestä syntynyt puolue))
 • KRE – Kristillinen kansanpuolue (Kristlik Rahvaerakond)
 • PK – Talonpoikaispuolue (Agraarit) (Põllumeestekogud)
Riigivanemin hallitus Nimitetty Hajonnut Hallituksen luonne
9. Konstantin Pätsin I hallitus 25. tammikuuta 1921 21. marraskuuta 1922 TE+PK+RE+KRE
10. Juhan Kukkin hallitus 21. marraskuuta 1922 2. elokuuta 1923 TE+PK (+RE)
11. Konstantin Pätsin II hallitus 2. elokuuta 1923 26. maaliskuuta 1924 PK+TE+RE+KRE
12. Friedrich Akelin hallitus 26. maaliskuuta 1924 16. joulukuuta 1924 TE+RE+KRE
13. Jüri Jaaksonin hallitus 16. joulukuuta 1924 15. joulukuuta 1925 PK+ESDTP+TE+RE+KRE
14. Jaan Teemantin I hallitus 15. joulukuuta 1925 23. heinäkuuta 1926 PK+TE+KRE+AS+RVP
15. Jaan Teemantin II hallitus 23. heinäkuuta 1926 4. maaliskuuta 1927 PK+AS+RE+KRE+MAJA
16. Jaan Teemantin II hallitus 4. maaliskuuta 1927 9. joulukuuta 1927 PK+AS+RE+KRE+MAJA
17. Jaan Tõnissonin III hallitus 9. joulukuuta 1927 4. joulukuuta 1928 PK+AS+TE+RE
18. August Rein hallitus 4. joulukuuta 1928 9. heinäkuuta 1929 ESTP+AS+TE+KRE
18. Otto Strandmanin toinen hallitus 9. heinäkuuta 1929 12. helmikuuta 1931 PK+AS+TE+RE+KRE
20. Konstantin Pätsin III hallitus 12. helmikuuta 1931 19. helmikuuta 1932 ESTP+PK+RE+MAJA
21. Jaan Teemantin IV hallitus 19. helmikuuta 1932 19. heinäkuuta 1932 PK+AS+TE+RE
22. Kaarel Eenpalun I hallitus 19. heinäkuuta 1932 1. marraskuuta 1932 ÜPE+RKE
23. Konstantin Pätsin IV hallitus 1. marraskuuta 1932 18. toukokuuta 1933 virkamieshallitus
24. Jaan Tõnissonin IV hallitus 18. toukokuuta 1933 21. lokakuuta 1933 RKE+AS (+PK-oppositio)
25. Konstantin Pätsin V hallitus 21. lokakuuta 1933 9. toukokuuta 1938 koalitio

Presidentin hallitukset 1938–1940 muokkaa

Presidentin hallitus Nimitetty Hajotettu
26. Kaarel Eenpalun II hallitus 9. toukokuuta 1938 12. lokakuuta 1939
27. Jüri Uluotsin hallitus 12. lokakuuta 1939 21. kesäkuuta 1940 (18. syyskuuta 1944)[3]
Johannes Vareksen hallitus 21. kesäkuuta 1940 25. elokuuta 1940 [4]

Viron tasavallan pakolaishallitus 1944–1992 muokkaa

Presidentin hallitus Nimitetty Hajotettu
28. Otto Tiefin hallitus 18. heinäkuuta 1944 22. heinäkuuta 1944 [5]
29. Johannes Sikkarin hallitus 12. tammikuuta 1953 1. tammikuuta 1962
30. Aleksander Warman hallitus 1. tammikuuta 1962 1. maaliskuuta 1964
31. Tõnis Kindin hallitus 1. maaliskuuta 1963 8. toukokuuta 1971
32. Heinrich Margan hallitus 8. toukokuuta 1971 20. kesäkuuta 1990
33. Enno Pennon hallitus 20. kesäkuuta 1990 15. syyskuuta 1992

Uudelleen itsenäistyneen Viron hallitukset muokkaa

Hallitus Nimitetty Hajonnut Kesto
34. Edgar Savisaarin siirtymävaiheen hallitus 3. huhtikuuta 1990 30. tammikuuta 1992 668 päivää
35. Tiit Vähin siirtymävaiheen hallitus 30. tammikuuta 1992 21. lokakuuta 1992 266 päivää
36. Mart Laarin hallitus 21. lokakuuta 1992 8. marraskuuta 1994 749 päivää
37. Andres Tarandin hallitus 8. marraskuuta 1994 17. huhtikuuta 1995 161 päivää
38. Tiit Vähin toinen hallitus 17. huhtikuuta 1995 6. marraskuuta 1995 204 päivää
39. Tiit Vähin kolmas hallitus 6. marraskuuta 1995 17. maaliskuuta 1997 498 päivää
40. Mart Siimannin hallitus 17. maaliskuuta 1997 25. maaliskuuta 1999 739 päivää
41. Mart Laarin toinen hallitus 25. maaliskuuta 1999 28. tammikuuta 2002 1 041 päivää
42. Siim Kallaksen hallitus 28. tammikuuta 2002 10. huhtikuuta 2003 438 päivää
43. Juhan Partsin hallitus 10. huhtikuuta 2003 13. huhtikuuta 2005 735 päivää
44. Andrus Ansipin hallitus 13. huhtikuuta 2005 5. huhtikuuta 2007 723 päivää
45. Andrus Ansipin toinen hallitus 5. huhtikuuta 2007 6. huhtikuuta 2011 1 463 päivää
46. Andrus Ansipin kolmas hallitus 6. huhtikuuta 2011 26. maaliskuuta 2014 1 086 päivää
47. Taavi Rõivasin hallitus 26. maaliskuuta 2014 9. huhtikuuta 2015 380 päivää
48. Taavi Rõivasin toinen hallitus 9. huhtikuuta 2015 23. marraskuuta 2016 595 päivää
49. Jüri Ratasin hallitus 23. marraskuuta 2016 29. huhtikuuta 2019 888 päivää
50. Jüri Ratasin toinen hallitus 29. huhtikuuta 2019 26. tammikuuta 2021 608 päivää
51. Kaja Kallaksen hallitus 26. tammikuuta 2021 18. heinäkuuta 2022 537 päivää
52. Kaja Kallaksen toinen hallitus 18. heinäkuuta 2022 17. huhtikuuta 2023 274 päivää
53. Kaja Kallaksen kolmas hallitus 17. huhtikuuta 2023

Lähde:[6]

Lähteet ja selityksiä muokkaa

 1. Suomennos perustuu Suomen Tallinnan suurlähetystön käyttämään ministerinimikkeiden suomennokseen, jotka osittain etsivät virolaisen ministerin salkulle suomalaiselle vastineen. Viron valtiojärjestelmä: Hallitus
 2. Professori Seppo Zetterbergin kirjoittama Viron historia jättää mainitsematta tämän hallituksen katsoen sen olleen osa I väliaikaista hallitusta. Virossa tämä kuitenkin lasketaan erilliseksi hallitukseksi, koska sitä täydennettiin Jaan Tõnissonilla ja Otto Strandmanilla. Syy tähän on myös se, että Jaan Poska joutui toimimaan vt. pääministerinä, koska Päts oli joutunut saksalaisten vangiksi kesäkuussa 1918.
 3. Virolaisen perustuslakiteorian mukaan Uluotsan hallitus kesti aina vuoteen 1944 asti, koska Vareksen hallituksen nimittäminen kesäkuussa 1940 tapahtui perustuslain vastaisesti Neuvostoliiton sanelemana ja oli näin ollen laiton.
 4. Virolaiset eivät useinkaan tunnusta Vareksen hallituksen laillisuutta, kuten ei myöskään professori Seppo Zetterberg "Viron historia" -teoksessaan. Kuitenkin virallisesti kyseessä oli Viron tasavallan viimeinen hallitus ennen sen "liittymistä" Neuvostoliittoon. Hallitus nimitettiin Viron perustuslain mukaisesti, mutta se kuitenkin muodostettiin Neuvostoliiton sanelemalta pohjalta ja se toimitti perustuslain vastaisesti vaalit, joiden tuloksena Virosta muodostettiin sosialistinen neuvostotasavalta.
 5. Perustuslakiteoria tunnustaa vain tämän hallituksen Uluotsan hallituksen seuraajaksi. Uluotsan läheisen työtoverin Otto Tiefin hallitus ehti toimia viisi päivää sinä aikana, jolloin saksalaiset vetäytyivät ja heitä jahtaava puna-armeija tunkeutui Viroon. Monesti Tiefin väliaikainen hallitus tunnustetaan Viron tasavallan viimeiseksi hallitukseksi ennen uudelleen itsenäistymistä. Tiefin hallitus ehti julistautua pakolaishallitukseksi, mutta ei ehtinyt paeta Virosta ja joutui puna-armeijan käsiin. Useimmat Tiefin hallituksen jäsenet teloitettiin tai he kuolivat muuten vankileireillä.
 6. Viron hallituksen sivusto, (Arkistoitu – Internet Archive) viitattu 16.12.2016