Valmistevero on määriteltyjen tuotteiden valmistajilta, tuottajilta tai maahantuojilta kannettava vero. Euroopan unionissa jotkin valmisteverot on yhdenmukaistettu direktiivien avulla. Valmisteveroja saatetaan kantaa muun muassa alkoholista, polttoaineista, sähköstä, tupakkatuotteista ja juomapakkauksista, sekä virvoitusjuomista. Valmisteveron luonteisia ovat kaatopaikoille toimitetusta jätteestä kannettava jätevero ja voiteluöljyistä kannettava öljyjätemaksu. Suomessa valmisteverojen määräämisestä, maksuunpanosta ja kannosta huolehtii Verohallinto. Valmisteverojen edeltäjiä olivat aksiisit.[1]

Suomen ensimmäinen valmistevero-niminen vero oli vuonna 1919 säädetty tupakkavalmistevero, jota maksettiin savukkeista, sikareista, polttotupakasta, nuuskasta ja savukepaperista. Verollisia olivat tehdasmaisesti valmistetut tai muutoin ansiotarkoituksessa tehdyt tupakkavalmisteet. Vero kannettiin vähittäismyyntipakkaukseen kiinnitettävän leimamerkin myynnillä.[2]

Valvonta Suomessa muokkaa

Valmisteveroja on Suomessa valvonut tullilaitos. Vuosina 1937–1949 valvonnasta huolehti leima- ja valmisteverokonttori, joka muodostettiin yhdistämällä Suomen leimakonttori ja tullilaitoksen yhteydessä toiminut aksiisikonttori. Leima- ja valmisteverokonttorin antamaan päätökseen voitiin hakea muutosta korkeimmasta hallinto-oikeudesta 60 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.[3]

Vuonna 1949 leima- ja valmisteverokonttorin leimatoimiston tehtävät siirrettiin Suomen Pankille ja muu osa konttorista muutettiin valtiovarainministeriön alaiseksi valmisteverokonttoriksi. Päätöksistä valittaminen tapahtui samoin kuin ennenkin.[4] Valmisteverokonttori lakkautettiin vuoden 1970 alussa ja sen tehtävät siirrettiin tullihallitukselle.[5]

Suomen valmisteverot muokkaa

Kustakin valmisteverosta on säädetty oma lakinsa, jossa määritellään verovelvollisuus ja veron määräytymisen perusteet.

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa

  1. Auto- ja valmisteverotus hoidetaan nyt Verohallinnossa (Arkistoitu – Internet Archive) Verohallinnon tiedote 2.1.2017.
  2. Laki tupakkavalmisteverosta, 62/1919
  3. Laki 398/1936 ja 399/1936
  4. Laki 339/1949
  5. Laki 688/1969

Aiheesta muualla muokkaa