Tilinpäätös

Tilinpäätös on tilikaudelta tehtävä laskelma, joka selvittää yrityksen tuloksen ja varallisuusaseman.

Tilinpäätöksen laadinnan muotoseikoista määrää kirjanpitolaki. Tilinpäätöksen sisältö, kuten siinä esiintyvät rivit, esittämismuoto ja vertailulukujen esittäminen, eivät ole millään tapaa yrityksen itsensä päätettävissä. Myös esitettäväksi määrätyn tiedon ilmoittamatta jättäminen on lainvastaista. Näistä on määrätty kirjanpitoa koskevassa lainsäädännössä. Kirjanpitolautakunta antaa lain soveltamista koskevia ohjeita ja lausuntoja.[1]

SisältöMuokkaa

Tilinpäätöksen dokumentit voivat vaihdella maittain. Suomen kirjanpitolain mukaan tilinpäätöksessä laaditaan seuraavat dokumentit:

  1. tuloslaskelma, joka kuvaa tuloksen muodostumista;
  2. tase, joka kuvaa tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa;
  3. tuloslaskelman ja taseen liitetiedot
  4. rahoituslaskelma;
  5. toimintakertomus tilinpäätöksen liitteenä.

Kirjanpitolain mukaan jokaisen kirjanpitovelvollisen on laadittava tilinpäätös, mutta rahoituslaskelma ja toimintakertomus vaaditaan vain suurilta yrityksiltä ja pörssiyhtiöiltä.

Suurella yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jolla tase on yli 3 650 000 €, liikevaihto 7 300 000 € tai henkilökuntaa keskimäärin 50 henkeä.

Tilinpäätöksen neljä osaa ovat: tuloslaskelma, tase, liitetiedot ja toimintakertomus. Tuloslaskelman tehtävänä on kuvata miten tilikauden tulos on muodostunut. Tilinpäätöksen toisen osan, taseen, tehtävänä on kuvata tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa.[1]

Kiinnostuneet tahot, kuten asiakkaat, alihankkijat, kilpailijat, verottaja ja muut viranomaiset, käyttävät tilinpäätöksiä työssään. Tilinpäätöksien tulkintaa kutsutaan tilinpäätösanalyysiksi.[1]

JulkisuusMuokkaa

Tilinpäätös muodostaa kokonaisuuden, joka tiedotetaan yrityksestä ulkopuolisille julkisena tietona ja tietojen saaja voi tehdä tiedoilla mitä haluaa. Tilinpäätös on laaja ja standardoitu tietopaketti tilinpäätöksen laatineen yrityksen taloudesta.[1]

Tilinpäätökset ovat laajasti julkisia. Kaikkien osakeyhtiöiden on julkistettava tilinpäätöksensä lähettämällä siitä jäljennös Patentti- ja rekisterihallitukselle rekisteröintiä varten. Sieltä kuka tahansa voi saada jäljennöksen tilinpäätöksestä. Tilinpäätöksiä löytyy myös yritysten internet-sivuilta.[1]

Lainsäädäntö ja säännöksetMuokkaa

Tilinpäätöksessä on huomioitava kirjanpitolaki ja -asetus, useat verotukseen vaikuttavat lait sekä osakeyhtiöillä myös osakeyhtiölaki. Näiden lisäksi Kirjanpitolautakunta (KILA) määrittää ohjeilla täsmennyksiä tilinpäätöksen tekemiseen. Euroopan unionin vuonna 2002 antaman lausunnon mukaan EU-jäsenmaiden listayhtiöiden tulee antaa konsernitilinpäätöksensä IFRS-sääntöjen mukaisesti vuodesta 2005 alkaen.

LaadintaMuokkaa

Tilinpäätöksen laadinnassa on käytettävä suoriteperustetta. Kustakin tuloslaskelman ja taseen erästä on esitettävä vertailutieto edelliseltä tilikaudelta. Jos tuloslaskelman tai taseen erittelyä on muutettu, on vertailutietoa mahdollisuuksien mukaan oikaistava (esimerkiksi jos kyseessä on poikkeava tilikausi). Tilinpäätökseen kuuluvien asiakirjojen on oltava selkeitä ja tilinpäätöksen on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus. Kirjanpitoasetuksessa on lisäksi säädetty tuloslaskelman ja taseen laatimisessa noudatettavista kaavoista, liitetiedoista sekä toimintakertomuksen tarkemmasta sisällöstä.

Tilinpäätöksen tarkastaa tilintarkastaja. Pienimmät kirjanpitovelvolliset on kuitenkin vapautettu tilintarkastusvelvollisuudesta.


LähteetMuokkaa

  1. a b c d e Kinnunen, Leppiniemi, Puttonen, Virtanen: Tietoa yrityksen taloudesta, s. 19–35, 87. KY-Palvelu Oy, 2002.

Aiheesta muuallaMuokkaa