Vesala (Hollola)

kylä Hollolassa
(Ohjattu sivulta Tiilikangas)

Vesala on Hollolan kylä, joka sijaitsee Salpakankaan ja Kukonkoivu välissä valtatie 12:n entisen linjauksen kohdalla. Vesalasta muodostui Soramäki ja Tiilikangas asuinalueiksi, joten Vesalaksi käsitetään enää vain varsinaisesti Hollolan kirkonkylän tien liittymän lähellä oleva alue, jossa on peltoja.

Peltoa ja muuntaja Vesalassa.

Soramäki

muokkaa

Soramäki on valtatie 12:n entisen linjauksen, nykyisen yhdystie 2955:n varrella sijaitseva soraharjulle perustettu asuinalue, jossa on matalia kerrostaloja. Soramäki sijaitsee harjulla ja sinne on rakennettu 1970-luvulla matalia tiilisiä kerrostaloja, joita toteuttamassa oli Salpausselän Säästöpankki. Tästä johtuu Soramäestä vanhinta valtatie 12:n linjausta pitkin Salpakankaan keskustaan kulkevan Kolmenässäntien nimi (SSS - Salpausselän Säästöpankki).

Soramäen näkyvin tunnusmerkki oli myöhemmin konkurssiin mennyt Esko Järvisen suksitehdas, joka on purettu ja jonka tontille rakennettiin kerros- ja rivitaloja, Hollolan paloasema sekä pieni Soramäen ostoskeskus. Paloaseman takana on Hollolan kunnan entinen teknillinen varikko, jonka toiminta on siirretty Terveystien varrelle. Varikko toimi kymmenen vuoden ajan Hollolan työttömät ry:n ylläpitämänä kierrätyskeskuksena. Tien pohjoispuolella on Soramäen ostoskeskus. Soramäestä länteen jatkuu varsinainen nykyinen Vesala, joka muuttuu idempänä Työtjärven alueeksi.

Koska alue asutusalueena jatkuu suon itäpuolta pitkin Iso-Tiilijärven rantaan pientaloalueena, on pientaloalue nimitetty Tiilikankaaksi. Tiilikankaan eteläpuolella on Tiilikankaan koulu. Koulun länsipuolella Tiilikankaantien länsipuolella on pienehkö suo.

Työtjärvi

muokkaa

Työtjärvi on asuinalue, joka on saanut nimensä Työtjärven mukaan ja joka sijaitsee Vesalasta Hälvälään päin mentäessä. Se on asuinalue, josta on pyörätieyhteys Salpakankaan kuntakeskukseen. Alue on pientalo- ja rivitaloaluetta.

Tiilikangas

muokkaa

Tiilikangas on 1970-luvulla ja 1980-luvulla aloittamaan rakennettua pientaloaluetta Iso-Tiilijärven rantaan Tiirismaalle saakka. Tiilikankaalta kulkee sorapäällysteinen kävely- ja pyörätie Salpakankaan Tiilijärventielle ja kuntakeskukseen Keski-Tiilijärven länsipuolelta ja Pienen Tiilijärven itäpuolelta. Tiilikankaan poikki kulkee hiihto- ja ulkoilureitti. Runsaan puolen kilometrin päähän on muodostunut omakoti- ja rivitaloalue kirkonkyläntien varrelle.

Tiilikankaantieltä johtaa yleisön käyttöön tarkoitettu virallinen tie Hälvälän ampumaradalle, jolta joskus kuuluu ääniä Tiilikankaan asuinalueille.