Suunnitelmakieli (harrastajien kesken usein engelang englannin sanoista engineered language) on keinotekoinen kieli, jonka tarkoituksena on kokeilla tai todistaa jokin hypoteesi siitä, kuinka kielet toimivat tai voisivat toimia. Suunnitelmakielet jaetaan kahteen ryhmään, filosofisiin kieliin ja loogisiin kieliin (loglang sanoista logical language). Joitakin suunnitelmiakieliä voidaan myös pitää kansainvälisinä apukielinä.

Loogiset kielet

muokkaa

Loogisten kielten tarkoituksena on mahdollistaa yksiselitteisyys viestinnässä. Tunnetuimmat loogiset kielet ovat loglan ja siitä syntynyt lojban.

Filosofiset kielet

muokkaa

Filosofiset kielet on suunniteltu kuvastamaan jotakin filosofian piirrettä ottaen kielen luonteen erityisesti huomioon. Esimerkiksi Edward Powell Fosterin ro muodostaa sanastonsa käyttämällä luokittelevaa puumallia, John Quijaidan ithkuil suunniteltiin mahdollisimman suppeaksi, ja Sonja Elen Kisan toki pona perustuu taolaisuuteen

Joitakin suunnitelmakieliä

muokkaa

Aiheesta muualla

muokkaa