Avaa päävalikko

Salmin ja Suojärven väliaikainen tuomiokunta

Salmin ja Suojärven väliaikainen tuomiokunta oli 1942–1944 toiminut tilapäinen kihlakunnantuomarin virka-alue. Suomi valtasi itselleen syksyyn 1941 mennessä talvisotaa seuranneessa alueluovutuksessa Neuvostoliitolle siirtyneet alueet.[1] Alueen oikeudenhoito järjestettiin joulukuussa 1941 annetulla lailla ja asetuksella. Asetuksen nojalla muodostettiin viisi väliaikaista tuomiokuntaa, joiden toiminta alkoi helmikuun alusta 1942. Niiden oli tarkoitus toimia vuoden 1943 loppuun, mutta aikaa pidennettiin vuoden 1944 loppuun. Salmin ja Suojärven väliaikainen tuomiokunta perustettiin 30. joulukuuta 1941 ja siihen kuului kolme käräjäkuntaa:[2][3]

  1. Impilahden, Salmin ja Suistamon pitäjät
  2. Pälkjärven, Ruskealan ja Värtsilän pitäjät
  3. Korpiselän, Soanlahden ja Suojärven pitäjät.

Tuomiokuntaan siirrettiin Kiteen tuomiokuntaan kuuluneet osat Pälkjärven ja Värtsilän pitäjistä sekä Ilomantsin tuomiokuntaan kuulunut osa Korpiselän pitäjästä. Kaikki väliaikaiset tuomiokunnat kuuluivat Viipurin hovioikeuspiiriin ja ne olivat suomenkielisiä.[3] Tämän tuomiokunnan kihlakunnantuomarina toimi koko sen olemassaolon ajan Viktor Johannes Saloheimo.[1]

Jatkosota päättyi välirauhansopimukseen syyskuussa 1944 ja sopimukseen sisältyneet alueluovutukset edellyttivät oikeudenhoidon uudelleenjärjestelyä.[1] Valtioneuvosto päätti 14. joulukuuta 1944, että Suomelle jääneet tuomiokuntien osat siirretään vuoden 1945 alusta alkaen toisiin tuomiokuntiin. Tämän tuomiokunnan Ruskealan, Pälkjärven ja Värtsilän pitäjäin käräjäkunnasta jäänyt osa siirrettiin Kiteen tuomiokunnan Tohmajärven pitäjän käräjäkuntaan. Tuomiokunnan Suojärven, Korpiselän ja Soanlahden pitäjäin käräjäkunnasta Suomelle jäänyt osa siirrettiin Ilomantsin tuomiokunnan Tuupovaaran pitäjän käräjäkuntaan.[4]

LähteetMuokkaa

  1. a b c Holmberg, Håkon et al.: Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit, Suomen kihlakunnantuomarien yhdistys 1959, sivut 243–245.
  2. Laki oikeudenhoidon järjestämisestä valtakunnan yhteyteen palautetulla alueella, Suomen asetuskokoelma 913/1941.
  3. a b Asetus oikeudenhoidon väliaikaisesta järjestämisestä valtakunnan yhteyteen palautetulla alueella, Suomen asetuskokoelma 915/1941.
  4. Valtioneuvoston päätös eräiden väliaikaisten tuomiokuntien osien siirtämisestä toisiin tuomiokuntiin, Suomen asetuskokoelma 935/1944.