Avaa päävalikko

Rajasuo on Natura 2000 -alueisiin kuuluva suo Haminassa lähellä Virolahden rajaa. Alue kuuluu soidensuojeluohjelmaan ja on osittain suojeltu. Rajasuota on tarkoitus ennallistaa syksystä 2012 alkaen osana Metsähallituksen Suoverkosto-LIFE -hanketta. Ennallistamisen päämääränä on saada suon vedenpinnan taso luonnolliselle korkeudelle patoamalla ja kaivamalla ojia umpeen.[3]

Rajasuo
Natura 2000 -alue: FI0425003
Suojelun perusteet
Aluetyyppi SCI[1]
Luontodirektiivin
luontotyypit
keidassuot, mäntyvaltaiset puustoiset suot, kuusivaltaiset puustoiset suot
Suojeluohjelmat soidensuojeluohjelma
Suojelutilanne 0 % suojeltu
Sijainti ja koko
Koordinaatit 60°35′25.8″N, 027°21′13″E
Kunta Hamina
Pinta-ala 278 ha
Suojellut lajit
Lintudirektiivin
liite I
huuhkaja,
kapustarinta,
kurki,
liro,
palokärki,
varpuspöllö
ja 1 uhanalainen laji[2]
Muuttolinnut ymparisto.fi

LuontoMuokkaa

Rajasuo on pääosin puuton, korkeiden kallioiden rajaama melko karu suoalue, joka käsittää suoyhdistymätyypeiltään keidassuon nuoruusvaiheita ja eteläisiä aapasoita. Alueesta on avosuota lähes 90 % ja puustoista hakattua rämettä sekä korpea noin 10 %. Suotyyppejä ovat rahkaräme (RR), isovarpuräme (IR), lyhytkorsineva (LkN), silmäkeneva (SiN), nevaräme (NR), kalvakkaneva (KN), saraneva (SN), rimpineva (RiN) ja nevakorpi eli sarakorpi (NK).[1]

Kasviston valtalajeja ovat virpapaju (Salix aurita), vaivaiskoivu (Betula nana), tupasvilla (Eriophorum vaginatum), valkopiirtoheinä (Rhynchospora alba), raate (Menyanthes trifoliata), pullosara (Carex rostrata), mutasara (Carex limosa), jouhisara (Carex lasiocarpa) sekä rahkasammalet (Sphagnum).[1]

Linnustoltaan Rajasuo on merkittävä kohde, jossa esiintyy lintudirektiivin I liitteen lajeista muun muassa huuhkaja, kapustarinta, kurki, liro, palokärki ja varpuspöllö.[1]

LähteetMuokkaa

  1. a b c d Kaakkois-Suomen ympäristökeskus: Rajasuo 22.7.2008 (Päivitetty). www.ymparisto.fi. Viitattu 6.9.2012.
  2. Kaakkois-Suomen ympäristökeskus: Rajasuon luontotyypit ja lajit ymparisto.fi. www.ymparisto.fi. Viitattu 6.9.2012.
  3. Miina Hakala: Rajasuon ojat umpeen. Kymen Sanomat, 8.8.2012, s. 20.