Pilvilampi

tekojärvi Vaasassa Pohjanmaalla

Pilvilampi (ruots. Molnträsket)[1][2] on Pohjanmaalla Vaasassa sijaitseva tekojärvi. Järvi toimii raakaveden välivarastointialtaana osana Vaasan kaupungin vedenhankintaa. Lampi sijaitsee Pilvilammen retkeilyalueella.[2][1][4][5]

Pilvilampi
Molnträsket
Pilvilampi etelästä nähtynä
Pilvilampi etelästä nähtynä
Valtiot SuomiView and modify data on Wikidata
Paikkakunta VaasaView and modify data on Wikidata
Koordinaatit 63°05′38″N, 21°45′47″E
Vesistöalue ja valuma-alueen tietoja
Laskujoki ei tietoa [1]
Järvinumero 41.001.1.001
Mittaustietoja
Pinnankorkeus 8,6 m [1]
Rantaviiva 16,508 km [2]
Pinta-ala 1,39392 km² [2]
Tilavuus 0,0029 km³ [3]
Keskisyvyys 2,1 m [3]
Suurin syvyys 3,4 m [1]
Saaria 14 [1]
Kartta
Pilvilampi

Maantietoa muokkaa

Järvi rakennettiin raakaveden tekoaltaaksi 1930-luvulla[6]. Järven pinta-ala on 140 hehtaaria eli 1,4 neliökilometriä. Se on 2,7 kilometriä pitkä ja 1,1 kilometriä leveä. Järven pohjoispäässä on leveän salmen takana laajeveva lahdenpohjukka. Järven eteläosassa sijaitsee 750 metriä pitkä lahti, jonka koillisranta muodostuu Ormbackenin niemestä. Lahden pohjukassa on yli 150 metriä pitkä patovalli. Toinen patovalli sijaitsee järven länsirannalla tehdasalueen koillisrannassa ja se on 350 metriä pitkä. Kolmas on järven pohjoispäässä sijaitseva 150-metrinen patovalli. Järven kaakkoispäässä sijaitsee usealla padolla rajattu 500 metriä pitkä ja alle 400 metriä pitkä allas, jossa vedenpinta on 0,70 metriä korkeammalla muuhun Pilvilampeen verrattuna.[2][1]

Järvessä on kartan mukaan 14 saarta, joista vain salmen pohjoispään kohdalla sijaitseva Brudholmarna-saariryhmä on nimetty karttaan. Suurin saari on 250 metriä pitkä ja se sijaitsee pitkän lahden suulla. Järvi on luodattu ja siitä on julkaistu syvyyskartat. Syvin kohta on 3,4 metriä syvä ja se sijaitsee järven pohjoisosan salmessa, missä on pieni kolmimetrinen syvänne. Myös järven keskiosassa on yli kolmen metrin syvänne ja sen syvin kohta on 3,3 metriä.[2][1]

Järven rantaviivan pituus on 17 kilometriä ja sen rannat ovat kivikkoista metsämaata. Järvi on autio lukuun ottamatta sen länsirantaan rajoittuvaa tehdasaluetta.[2][1][7]

Säännöstely muokkaa

Järven vedenpinnan korkeus on 8,6 metriä mpy. Järvi on säännöstely siten, että vedenpinnan korkeudeksi on määrätty raja-arvot 7,70 metriä ja 8,70 metriä mpy. Säännöstelyn ainoa tarkoitus on ylläpitää vesilaitokselle suotuisaa vedenkorkeutta.[1][5]

Vesistösuhteet muokkaa

Järvi sijaitsee Laihianjoen vesistössä (vesistöaluetunnus 41), jonka Laihianjoen alaosan alueeseen (41.001) järvi kuuluu. Järven oma valuma-alue saa pääosan vedestään lähialueensa pohjoisosasta ja järveen näyttää laskevan kartan mukaan vain muutama metsäoja. Ympäristön muut ojat on ohjattu kulkemaan järven ohitse. Järvellä ei näytä olevan luontaista laskuojaa, mutta järven lähellä oleva Pilvilammen vesilaitos käyttää järven vettä hyväkseen.[8][4]

Vaasan kaupunki ottaa Kyrönjoen vettä Båskaskoskelta, jota se johtaa Kalliolampeen. Lampea käytetään saostumien erottamiseen ja kirkastunutta vettä johdetaan seuraavaksi avo-ojaa myöten Pilvilammen kaakkoispään padottuun altaaseen. Altaassa oleva vesi päästetään viipymän jälkeen Pilvilammen pääaltaaseen, jossa se sekoittumisen jälkeen imetään järven pohjoispuoliskon kanavaa myöten Pilvilammen vesilaitokselle puhdistettavaksi.[5][4][6]

Luontoarvoja muokkaa

Pilvilampi on Vaasan kaupungin retkeilyalueen keskiössä. Alue on noin 800 hehtaarin kokoinen, ja se sijaitsee yhdeksän kilometriä Vaasan kaupungin keskustasta itään. Retkeilyalueelle on viitoitettu kävely- ja pyöräilyreittejä. Niiden varrella sijaitsee pysähdyspaikkoja, joissa osassa on mahdollisuus tulentekoon ja yöpymiseen. Lammen ympäristössä on havumetsää, jota ryydittävät entisen merenpohjan kivikot. Järvellä ja sen lähiympäristössä pesivät monet herkätkin linnut.[9][10]

Lähteet muokkaa

  1. a b c d e f g h i j Pilvilampi, Vaasa (sijainti maastokartalla) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 24.10.2019.
  2. a b c d e f g Ympäristö- ja paikkatietopalvelu Syke (edellyttää rekisteröitymisen) Helsinki: Suomen Ympäristökeskus. Viitattu 23.10.2017.
  3. a b Länsi-Suomen Ympäristökeskus: RANNIKKOVESIEN JA PIENTEN VESISTÖJEN VESIENHOIDON TOIMENPIDEOHJELMA VUOTEEN 2015(PDF), 27.11.2009, viitattu 23.10.2017
  4. a b c Vaasan Vesi: Pilvilammen vesilaitos, 9.11.2015, viitattu 23.10.2017
  5. a b c Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintavirasto: Pilvilammen eteläisen osan ruoppaaminen, padon rakentaminen, ruoppausmassojen läjittäminen ja valmistelulupa(Päätös 110/2013/2), Vaasa, 20.12.2013, viitattu 23.10.2017
  6. a b Vaasan Vesi: Raakaveden pumppaus, 10.07.2017, viitattu 23.10.2017
  7. Pilvilampi, Vaasa (sijainti ilmavalokuvassa) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 24.10.2019.
  8. Pilvilampi (41.001.1.001) Järvi-meriwiki. Suomen ympäristökeskus. Viitattu 23.10.2017.
  9. Vaasan kaupunki: Pilvilampi(retkeilyalue), viitattu 23.10.2017
  10. Vaasan latu ry: Laavut ja majat(valokuvia), viitattu 23.10.2017