Pilpasuo on Oulun laajin, 367 hehtaarin suuruinen suoalue Sanginsuun suuralueella Lapinkankaan, Sanginsuun ja Sanginjoen kaupunginosissa.

Pilpasuo
Natura 2000 -alue: FI1103001
Suota Pilpakankaan taukopaikalta pohjoiseen.
Suota Pilpakankaan taukopaikalta pohjoiseen.
Suojelun perusteet
Aluetyyppi SCI[1]
Luontodirektiivin
luontotyypit
Humuspitoiset lammet ja järvet, Vaihettumissuot ja rantasuot, Lähteet ja lähdesuot, Puustoiset suot
Suojelutilanne 45 % yksityisesti suojeltu
Sijainti ja koko
Kunta Oulu
Kartta Pilpasuo (PDF)
Pinta-ala 367 ha
Suojellut lajit
Lintudirektiivin
liite I
kurki,
liro
Luontodirektiivin
liitteen II lajit
lapinleinikki

Sijainti ja yhteydet muokkaa

Pilpasuo sijaitsee Oulun kaupungissa keskustan itäpuolella, Oulujoen pohjoispuolella siihen laskevan Sanginjoen suusta viitisen kilometriä linnuntietä koilliseen. Pilpasuolle on yhteys Sanginjoen varresta Sanginjoentieltä eroavalta metsäautotieltä, johon suon länsiosassa yhtyy myös suota kiertävä luontopolku.

Luonto muokkaa

Suon syntyminen ja kehitys muokkaa

Pilpasuo on pääosin kehittynyt liki 3 000 vuotta vanhan merenrantaniityn, muinaisen Oulujoen suistohaaran eli jokiuoman alueelle. Suon laidalla olevan Pilpakankaan reunamilla näkyy yhä rantadyynivalleja, ja kankaalta sekä suota ympäröiviltä moreenikumpareilta purkautuu siihen paljon pohjavettä. Suolta virtaa Suo-oja -niminen puro Sanginjokeen Vääräkosken kohdalle. Suoluonnon kehittyminen ei ole pysähtynyt, vaan osa siitä muuttuu aapasuoksi ja osa keidassuoksi ja suolle jää yhä vähemmän rimpiä. Tätä nykyä suon keskustan yleisin suotyyppi on neva, laidoilla on sekä korpia että rämeitä. Sieltä on löydetty yhteensä peräti 23 erilaista suotyyppiä, kuten isovarpuräme, tupasvillaräme, ruohokorpi, nevakorpi, keskiravinteinen saraneva, lyhytkorsineva, luhtaneva ja letto.

Suojelualue muokkaa

Suon pohjoisin Pahalammen tienoon kolkka ja itäinen Pilpakankaan ja Ala-Korkiakankaan välinen alue ovat Natura-aluetta, joka on merkitty suojelualueeksi sekä Pohjois-Pohjanmaan seutukaavassa että Oulun yleiskaavassa. Suota kiertää noin seitsemän kilometrin mittainen luontopolku. Sen varrella suon länsilaidalla olevan lähteen kohdalla Pilpakankaalla on nuotiopaikka ja laavu. Telttailu alueella on kielletty, mutta laavulla yöpyminen on sallittu. Suojelualueeseen sisältyvän Pilpasuota idässä rajaavan Ala-Korkiakankaan keskellä on lapinraunio. Luontopolku ylittää suon pitkospuita Pilpakankaan ja Ala-Korkiakankaan välisen pienen Siltasaaren kautta.

Kasvit ja eläimet muokkaa

Suon kasveihin kuuluvat muun muassa lapinleinikki ja lettorikko. Suolla voi nähdä lentelevän kurkia ja liroja sekä vaeltelevan hirviä.

Lähteet muokkaa

  1. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus: Pilpasuo 20.10.2003 (Päivitetty). ymparisto.fi. Viitattu 18.6.2013.