Paimionlahti

Saaristomeren lahti

Paimionlahti on Saaristomerellä Varsinais-Suomessa Paimiossa sijaitseva kapea, pitkä ja syvälle sisämaahan ulottuva merenlahti. Lahden aivan uloimmat osat kuuluvat Kaarinaan ja Sauvoon. Paimionlahteen laskeva Paimionjoki on Saaristomereen laskevista joista suurin sekä valuma-alueeltaan että virtaamaltaan.[1] Lahden perukka eli pohjoisosa johon Paimionjoki laskee on Natura-aluetta 221 hehtaarin laajuudelta ja se kuuluu siihen lintudirektiivin mukaisena linnuston erityissuojelualueena. Valtakunnallisen lintuvesien suojeluohjelmassa Paimionlahti on luokiteltu kansainvälisesti arvokkaaksi kohteeksi.[2]

Paimionlahti on ruovikoitunut, mutta umpeenkasvavia rantaniittyjä löytyy vielä. Lahtea ympäröivät metsäsaarekkeet ja laajat pellot. Lahdella on runsas pesimälinnusto ja se on tärkeä muuttoaikainen levähdysalue.[1]

Linnusto muokkaa

Linnuille Paimionlahti on erittäin tärkeä muuttoaikainen levähdysalue ja pesimäpaikka. Lahdenperukka kuuluu lintuvesien suojeluohjelmaan. Lahden itä- sekä pohjoisrannalla sijaitsee lintutorni. Toukokuun alussa pidettävässä Tornien taistossa Paimionlahden lintutornista on havaittu 56–85 lajia päivän aikana.[1]

Pesimälajeja on yli 30, joista yleisimmät ovat sinisorsa, silkkiuikku, telkkä, tavi, haapana ja lapasorsa. Alueella pesii myös harmaa- ja kaulushaikaroita sekä kyhmyjoutsenia ja kurkia. Laajoissa ruovikkoalueissa pesivät muun muassa ruoko-, ryti- ja rastaskerttunen sekä naurulokki, luhtakana, luhtahuitti ja viiksitimali.[1]

Lahdella ruokailee muuttoaikoina runsaasti vesilintuja kuten isokoskeloita, jouhisorsia, punasotkia, uiveloita ja lapasorsia. Myös hanhia voi nähdä satoja yksilöitä kerralla. Lahdella saalistavat petolinnuista muun muassa nuoli-, tuuli- ja ampuhaukka.[1]

Lähteet muokkaa

  1. a b c d e Laaksonen, Juha & Lumiaro, Riku: ”Luku 4. Varsinais-Suomi ja Ahvenanmaa: Paimionlahti”, Suomen 100: Lintukohteet, s. 51. Karttakeskus Oy, 2011. ISBN 978-951-593-438-3.
  2. VELHO: Paimionlahti ymparisto.fi. 27.1.2012. Varsinais-Suomen ELY. Viitattu 10.3.2012.

Aiheesta muualla muokkaa