Command & Conquer -pelisarjan ryhmäkunnat

Wikimedia-luetteloartikkeli
(Ohjattu sivulta Nodin veljeskunta)

Command & Conquer on reaaliaikainen strategiapelisarja, joka keskittyy lukuisten kuvitteellisten ryhmäkuntien väliseen kilpailuun maailman hallitsemisesta. Pelisarjassa on kolme eri tarinalinjaa, joissa jokaisessa on kolme pääryhmäkuntaa. Suuri osa näistä perustuu todellisen maailman esikuviin.

Tiberium-pelitMuokkaa

Global Defense InitiativeMuokkaa

Global Defense Initiative eli GDI on Tiberium-jatkumon toinen osapuoli, joka taistelee Nodin veljeskuntaa ja sen johtajaa Kanea vastaan. Command & Conquer 3: Tiberium Warsissa se taistelee myös muukalaisrotu Scriniä vastaan. GDI:n tunnetuimpia yksiköitä ovat muissakin Command & Conquer-peleissä ainakin jossain muodossa esiintyvä mammuttitankki ja maan kiertoradalta ampuva ionikanuuna.

GDI oli aluksi vain salainen YK:n erikoisjoukkojen ryhmittymä nimeltään Operations Group Echo: Black Ops 9. Ryhmittymän tarkoituksena oli estää uusien maailmansotien syttyminen. Kun O.G.E: B.O. 9:n yritys salamurhata Saddam Hussein epäonnistui, tiberium alkoi levitä maapallolla ja Nodin veljeskunta nousi esiin, Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto päätti restrukturoida järjestön vastaamaan uhkiin avoimesti ja suoraan. Syntyi United Nations' Global Defense Initiative eli Yhdistyneiden kansakuntien maailmanlaajuinen puolustusaloite.

Ensimmäistä tiberiumsotaa käsitellään pelissä Command & Conquer: Tiberian Dawn. Sodan aikana Nodin veljeskunnan propaganda yritti mustamaalata GDI:tä. Maailma uskoi ja YK:n täytyi lopettaa GDI:n rahoitus, ettei sen maine menisi. Nod kävi aggressiivisesti hyökkäykseen, kunnes kävi ilmi, että rahoituksen loppuminen oli vain juoni. Nodin hyökkäykset epäonnistuivat ja GDI pääsi kääntämään sodan kulun edukseen. Kaksi vuotta taisteltuaan GDI löysi Nodin päämajan, Nodin temppelin, Sarajevosta. Viimeinen kolme päivää kestänyt taistelu päättyi GDI:n voittoon, kun se ampui kiertoradalta ionikanuunalla temppelin hajalle. Kanen ajateltiin kuolleen ja Nod oli lyöty.

Toinen tiberiumsota on Command & Conquer: Tiberian Sunin aiheena. GDI:n voitettua Nodin ensimmäisessä sodassa se syventyi Nodin tiberiumteknologian tutkimiseen. Suuri virhe tehtiin siinä, että Kanen ruumista ei haettu temppelin raunioista. Maailmassa oli rauha vuoteen 2030 asti, jolloin Nodin veljeskunta nousi jälleen. GDI:ssä ei tajuttu asiaa ennen kuin veljeskunnan johtaja Kane ilmoitti olevansa elossa. GDI:n kenraali James Solomon antoi komentaja Michael McNeilille tehtäväksi Nodin pysäyttämisen. Viimeinen taistelu taisteltiin Kairossa, jossa sijaitsi uusi Nodin temppeli ja Kanen pyramidi. McNeil tappaa Kanen omin käsin. GDI pääsee käsiksi Tacitus-nimiseen laitteeseen, josta arveltiin löytyvän vastaus tiberiumin hävittämiseen.

Kanen "toisen kuoleman" jälkeen Unohdettujen, tiberium-mutaation kohteeksi joutuneiden, johtaja Tratos kehitti rokotteen, jolla tiberium-mutaation voisi pysäyttää. Rokote toimi päinvastoin, kiihdyttäen mutaatiota. GDI keskittyi Tacituksen tutkimiseen tiberiumin leviämisen estämiseksi. Pelaaja Nodin komentajana salamurhaa Tratoksen, mikä pakottaa GDI:n varastamaan Nodin tekoäly CABALin, jonka tiedettiin pystyvän tulkitsemaan Tacitusta. Nodin väliaikainen johtaja Anton Slavik yritti aktivoida CABALia estääkseen veljeskuntaa hajaantumasta uudelleen. CABAL kuitenkin kääntyi sekä GDI:tä että Nodia vastaan. Kaikkein epätodennäköisimpänä ratkaisuna GDI ja Nod liittoutuivat ja tuhosivat CABALin kyborgiarmeijan. CABALin eliminoimisen jälkeen GDI:n tutkijat onnistuivat kehittämään Tacituksen avulla tiberiumin pysäyttäjän, laitteen, joka ääniaalloilla murskaa tiberiumin molekyylirakenteen. Lisäksi Tacitus varoitti tulevasta muukalaisrodun hyökkäyksestä maahan. Mutta se selvisi vasta liian myöhään.

Command & Conquer 3: Tiberium Warsissa käsitellään kolmatta tiberiumsotaa. Firestormin tapahtumien jälkeen GDI sulki yli 60% kaikista tukikohdistaan ympäri maailmaa. Toisen tiberiumsodan aikaan käytetty kävelijä-ajoneuvo-teknologia hylättiin ja korvattiin parannelluilla versioilla alkuperäisistä ajoneuvoista. Virallisesti tämä tehtiin kulujen leikkaamiseksi. Tiberium oli valtaamassa alaa maapallolla ja ihmiskunta oli jakaantumassa pienempiin saarekkeisiin tiberiumalueiden keskelle. Monet valtiot romahtivat ja GDI:n oli toimittava sekä asevoimina että hallintoelimenä.

Seitsemäntoista vuotta kestäneen rauhan jälkeen Nodin veljeskunta rikkoi sen lamauttamalla GDI:n A-SAT-puolustusjärjestelmän avaruudessa. Nod tuhosi GDI:n avaruusasema "Philadelphian" ydinohjuksella juuri silloin, kun GDI:n johto oli pitämässä kokousta. Syntyy kaaos, kun Nod hyökkää sinisille alueille suurella voimalla. GDI saa kuitenkin vakautettua tilanteen ja työntämään Nodin pois. Se hyökkää Nodin tutkimuslaitoksen kimppuun Egyptissä ja saa selville aikeen kehittää nestemäistä tiberiumia sisältävän pommin kehittämishankkeen. Nodin ydinasevalmiudet tuhotaan. Sarajevossa on entisen temppelin raunioille noussut uusi Nodin temppeli. GDI ampuu ionikanuunalla, mutta ei tiedä, että nestemäinen tiberium on varastoitu temppelin alle. Valtava ketjureaktio tuhoaa suuren osan kaakkois-Euroopasta.

Räjähdyksen havaitsi muukalaisrotu Scrin, joka hyökkää maapallolle. Rotu rakentaa suuria "Threshold"-torneja, joiden tarkoitusta ei tiedetä. GDI hyökkää tornien kimppuun, tuhoten kaikki paitsi yhden. Viimeinen torni on osittain juuttunut toiseen ulottuvuuteen, joten mikään tunnettu ase ei pysty vahingoittamaan sitä. GDI on taas kerran voittanut, Kane on kuollut, Nodin veljeskunta on lyöty hajalle ja Scrinien Italiassa sijainnut komentotorni on tuhottu, lamauttaen muukalaisrodun joukot.

Global Defense Initiative toimii Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston alaisuudessa. Kolmannen tiberiumsodan aikaan Tiberium Warsissa monet valtiot olivat kuitenkin niin hajalla, että GDI:n täytyi sulauttaa niiden hallinto itseensä. GDI olikin vuoteen 2047 mennessä enemmän suuri valtio kuin YK:n sotilaallinen osasto. Missään pelissä Global Defense Initiativen koko organisaatiota ei käsitellä yhtä aikaa. Tunnettuja GDI:n osastoja ovat

Global Defense Initiativen sotilaallinen doktriini on rakennettu korkeateknologisen konventionaalisen sodankäynnin ympärille. Tarkoituksena on taistella uhkaa vastaan avoimesti ja suoraan. GDI:n yksiköt peleissä ovat kalliita mutta vahvoja, ja niiden tuotanto on hitaampaa kuin Nodin veljeskunnan ja Scrinien. Ilmavoimat käyttävät kehittyneitä VTOL-koneita, Orca-aluksia. Tykistö on tarkoitettu tuottamaan suurta tuhoa vahvoja vihollisasemia vastaan. Tavanomaisten aseiden lisäksi GDI:llä on käytössään raidetykkejä ja ääniaaltoihin perustuvia aseita. Maan kiertoradalta voidaan ampua ionikanuunalla.

Nodin veljeskuntaMuokkaa

 
Nodin veljeskunnan logo

Nodin veljeskunta (engl. Brotherhood of Nod) on yksi "tiberium-jatkumon" kolmesta osapuolesta. Sarjan kuvitteellisessa maailmassa Nodin veljeskunta on maailmanlaajuinen ja syvästi uskonnollinen terroristijärjestö, jonka johtaja on karismaattinen, sosiopaattinen ja salaperäinen mies nimeltä Kane.

Nodin veljeskunta on ikivanha järjestö. Sen perustamisen tarkka päivämäärä ei ole tiedossa, mutta Command & Conquer: Tiberian Dawnin ohjekirjan mukaan järjestö on ollut olemassa jo 1700-luvulla eaa., vaikka ohjekirja myös väittää näitä raportteja "liioitelluiksi". Nodin veljeskunnan perustaja on salaperäinen Kane, jonka on peleissä viitattu olevan ikääntymätön ja mahdollisesti jopa kuolematon. Peleissä on myös esitelty yhteys Kanen ja Raamatun Vanhan testamentin Kainin välille; esimerkiksi Command & Conquer: Renegadessä pelaajahahmo "Havoc" Parker löytää egyptiläisestä Nodin temppelistä ikivanhan haudan, joka Kanen mukaan kuuluu Kainin murhaamalle veljelle Abelille. Nodin veljeskunnan nimi on myös lähtöisin maasta, johon ensimmäisen Mooseksen kirjan mukaan Jumala karkotti Kainin rangaistuksena Abelin murhasta.

Ennen ensimmäisen tiberiumsodan alkua Nodin luultiin olevan pieni terroristijärjestö muiden joukossa. Pian kuitenkin huomattiin Nodilla olevan suuret sotavoimat käytössään. Johtaja Kane tunnettiin Interpolissa Jacob Caine -nimellä. Nodin joukot koostuivat sissitaistelijoista, palkkasotilaista, Nodin hallitsemilta alueilta värvätyistä sotilaista ja Nodin oppeja fanaattisesti kannattavista Kanen seuraajista. Ennen kuin Sarajevo paljastui järjestön keskuspaikaksi, luultiin, että Nodilla ei ole keskitettyä komentopaikkaa.

Tiberiumin saavuttua 1995 Nod hallitsi noin puolta maailman tiberiumvarannoista ja näin myös maita, jotka olivat saaneet kärsiä pahiten tiberiumin leviämisestä. Toisin kuin muussa maailmassa, Nodin asenne tiberiumiin oli erilainen. Se näki tiberiumin uuden aikakauden alkuna ja oli valmis käyttämään sitä erilaisissa sovelluksissa, kuten aseissa.

Nodin veljeskunta esiteltiin ensimmäisessä Command & Conquer -pelissä, Command & Conquer: Tiberian Dawnissa, jossa veljeskunta kamppailee Yhdistyneiden kansakuntien alaisuudessa toimivan sotilasorganisaation, Global Defense Initiativen, kanssa Maahan ulkoavaruudesta saapuneen tiberium-mineraalin hallinnasta. Nodin veljeskunta aloittaa Kanen johdolla ensimmäisen tiberiumsodan kukistaakseen GDI:n ja miehittää Afrikan, kunnes GDI käynnistää oman vastahyökkäyksensä ja veljeskunta kokee pahoja tappioita. Tappion kokenut Nodin veljeskunta luhistuu Kanen "kuoleman" myötä. Vaihtoehtoisessa loppuratkaisussa veljeskunta kuitenkin voittaa sodan ja kaappaa ionikanuunan tuhotakseen joko Lontoon parlamenttitalon ja Big Benin, Brandenburgin portin, Eiffelin tornin tai Valkoisen talon.

Toinen tiberiumsota on Command & Conquer: Tiberian Sunin aiheena. Nod oli jakautunut häviönsä jälkeen pieniin palasiin, jotka sotivat toisiaan vastaan, kunnes 2030 Kane nousi uudestaan esiin. Jos pelaaja läpäisee Nodin kampanjan, GDI:n avaruusasema tuhotaan ydinohjuksella ja Kane pääsee toteuttamaan suunnitelmansa: laukaisemaan tiberiumohjuksen, joka muuttaa kaiken maapallon elämän hiilipohjaisesta tiberiumpohjaiseksi. Kanen "kuoltua toisen kerran" Nodin veljeskunnan johtoon nousee Anton Slavik. Välttääkseen Nodin hajoamisen uudestaan Slavik päättää aktivoida tekoäly CABALin (Computer Assisted Biologically Augmented Lifeform). CABAL kuitenkin kääntyy Nodia vastaan ja ottaa kaikki sen kyborgit hallintaansa. Slavik ehdottaa väliaikaista liittoa GDI:n ja Nodin välille CABALia vastaan. Liitto muodostetaan ja CABALin kyborgiarmeija eliminoidaan. Havaitaan kuitenkin, että CABAL itse on vielä hengissä. Se on liittynyt kryogeeniseen arkkuun, joka pitää Kanea elossa. CABAL sulauttaa itsensä Kanen mieleen.

Kolmas tiberiumsota, jota käsitellään pelissä Command & Conquer 3: Tiberium Wars, alkoi Nodin onnistuneella iskulla, joka lamautti GDI:n avaruuspuolustusjärjestelmän. Kolmannen tiberiumsodan jälkeen Nod oli enää vain varjo siitä, mikä se ennen oli, mutta juuri näin Kane halusikin. Onnistuakseen suunnitelmassaan hän tarvitsi arvoituksellisen artefaktin nimeltä Tacitus. GDI onnistui saamaan Tacituksen itselleen toisen tiberiumsodan päätyttyä Nodilta. Kane käskee uutta CABALin tapaista tekoälyä LEGIONia kaappaamaan Tacitus takaisin käyttämällä salaista kyborgiarmeijaa nimeltä Kanen Lapset. LEGION onnistui kaappaamaan Tacituksen ja Kanen suunnitelma onnistui viimeinkin.

Nodin veljeskunta on aina pitänyt yhteyttä ääri- ja terroristijärjestöihin. Se yrittää saada kaikki "yhteiskunnan ulkopuoliset" saman lipun ja ideologian alle, vastustamaan länsimaita. Nod ei epäröi käyttää tiberiumia tarkoitusperiensä toteuttamiseen. Nodin vastustajat, pääasiassa GDI luokittelevat veljeskunnan terroristijärjestöksi, joka yrittää saada kolmannen maailman valtiot tukemaan sen imperialistisia pyrkimyksiä. Tiberium Warsissa GDI laajentaa kantaansa sanomalla Nodin olevan "vaarallinen, laajalle levinnyt terroristijärjestö, joka syyllistyy suurimman mahdollisen ekokatastrofin kiihdyttämiseen". Nodilla on myös monia tunnuslauseita, jotka kertovat heidän tavoitteensa. Nodin ensimmäinen tehtävä on rauhan tuonti ja tätä kuvaa tunnuslause "Peace Through Power!" eli "Rauhaa vallan kautta!". Tunnuslause, joka kuvaa Kanen näkemystä tiberiumista kuuluu lyhyesti "One vision, One purpose!" eli "Yksi visio, yksi tarkoitus!".

Nodin eliittijoukkoja kutsutaan Mustaksi kädeksi. Nimi viittaa ensimmäisen maailmansodan aloittaneeseen Musta käsi -järjestöön, jonka jäsen Gavrilo Princip ampui Franz Ferdinandin, Itävalta-Unkarin kruununprinssin. Sattumalta Nodin päämaja, Nodin temppeli, sijaitsee useimmiten Sarajevossa. Mustan käden johtajana toimii Anton Slavik. Kolmannen tiberiumsodan aikaan Mustan käden sotilaat pukeutuivat vahvaan panssariin ja kaapuihin. Varsinaisesti koko Musta käsi -osasto on ensimmäistä kertaa pelattavana Kane's Wrath -lisäosassa. Kane's Wrath -peli esittelee myös toisen Nodin alaisuudessa toimivan järjestön, Kanen lapset (The Marked of Kane) joka on kyborgeihin ja tiberium-aseisiin erikoistunut osasto.

Nodin veljeskunnan sotilaallinen doktriini nojaa paljolti nopeuteen, häiveteknologiaan, iske ja pakene-taktiikkaan ja yleensäkin epäsuorempaan sodankäyntiin kuin sen vastustaja Global Defense Initiative. Suuri poikkeus tähän on suuri ja raskas Avatar-mecha. Nodin ajoneuvot ovat useimmiten kevyitä ja keskinkertaisesti aseistettuja, näin ollen yllätyshyökkäyksissä hyvin käyttökelpoisia. Pitkän kantaman aseet, esimerkiksi tykistö on myös suosittua Nodissa. Nodin veljeskuntaa eivät sido minkäänlaiset eettiset säännöt. Siviilikuolemat eivät ole mitään. Se on käyttänyt ydinaseita ja tiberiumpohjaisia aseita, kuten kemikaaliohjuksia. Parempaa teknologiaa edustavat laseraseet, kuten valtava Nodin obeliski. Nodin veljeskunta on joillakin teknologian aloilla GDI:tä edellä. Alun perin teknologinen etu tulee ensimmäisen tiberiumsodan aikana vallinneesta Nodin tiberium-monopolista, josta se sai paljon vaurautta. Nod on kehittänyt muun muassa laseraseita, kemiallisia aseita, ydinaseita, tekoälyä ja kybernetiikkaa. Tämän kaiken lisäksi Nodin tiberiumtutkimus on paljon edellä GDI:n tutkimusta, erityisesti tiberiumin asekäytössä.

ScrinMuokkaa

Scrin on kuvitteellinen muukalaisrotu tiberium-jatkumossa ja kolmas osapuoli GDI:n ja Nodin lisäksi. Scrinejä voidaan pitää tiberiumin alkuperäisinä haltijoina. Scrinit eivät kutsu tiberiumia tiberiumiksi vaan Ichoriksi. Tiberium on ihmiskunnan käyttämä nimitys mineraalista. Scrinit ovat täysin erilaisia kuin ihmiset. Tiberium on scrineille välttämätöntä, jotta he voivat pitää rotunsa elossa eikä tiberiumin mutageeniset- tai säteilyvaikutukset vaikuta niihin ollenkaan. Sen sijaan tiberium parantaa niitä, toisin kuin ihmisiä. Heidän geneettinen rakennekin on tiberium-pohjainen eli osa heidän ruumistaan on puhdasta tiberiumia. Siksi tietyn taajuiset ääniaallot vaikuttavat niihin samalla tavalla kuin tiberiumiin itsessään. Myös heidän teknologiansa on kehittyneempää kuin ihmisillä. Heillä on kyky luoda paikallisia ionimyrskyjä joko myrskykolumnista tai Planeettojen valtausaluksesta. Ja heillä on myös portaaliteknologia, jota he hyödyntävät, kun he keräävät tiberiumia muilta planeetoilta kuin kotiplaneetaltaan.

Scrineistä saatiin ensimmäiset merkit jo Command & Conquer: Tiberian Sunissa, kun GDI löysi Pohjois-Amerikasta oudon avaruusaluksen. Heillä oli epäilynsä että kyseisen aluksen rakensi jokin muu rotu kuin ihmiset. GDI ei saanut asiasta sen enempää todisteita, ei edes aluksesta löytyneestä esineestä, Tacituksesta. Kuitenkin Nodin veljeskunnan johtaja Kane onnistui analysoimaan sen, mitä Tacituksessa kerrottiin. GDI sai asian selville vasta kun oli liian myöhäistä. Sen jälkeen kun Command & Conquer 3: Tiberium Warsissa Sarajevossa räjähti nestemäinen tiberiumpommi, Scrin hyökkäsi maapallolle, tavoitteenaan rakentaa 19 tornia, joita scrinit kutsuivat kynnyksiksi, joiden tarkoitus oli toimia portaalina, jotta scrinit voisivat imeä tiberiumia maapallolta ja lähettää joukkoja maahan ilman kuljetusaluksia. Pelissä Scrinien kampanjassa Scrinit epäilevät, että heidät houkuteltiin ansaan, koska Maapallolla oleva tiberiummäärä oli pienempi kuin he olettivat. Kerrotaan, että he lähettivät tiberiumia Maapallolle ja odottavat siihen asti kunnes se olisi levinnyt tarpeeksi laajalle. Tällöin olisi syntynyt luonnollinen nestemäisen tiberiumin räjähdys, joka toimisi Scrineille merkkinä, että on aika aloittaa keruu Maapallolta. Mutta pelissä tapahtunut räjähdys ei ollut luonnollinen vaan Kanen juoni saada Scrin Maapallolle. Kampanjassa Scrineille selviää, että Kane ilmeisesti on kaiken takana ja mikä yllättävintä, Kane esiintyy heidän tietomatriiseissaan, mutta Kanen geneettinen materiaali on heille tuntematonta, sillä minkäänlaista vastausta ei löydy heidän suuresta tietomäärästä. Kampanjassa esiintyvä Valvoja käskee Työnjohtaja 371:stä hankkimaan enemmän tietoa Kanesta, mutta Työnjohtajan apuri saa Työnjohtajan puolustamaan viimeistä tornia ja katkaisee yhteyden Valvojaan. Lopuksi Valvoja raportoi Scrinien "Yliherralle"(Overlord) mitä tapahtui ja Yliherra käskee valmistautua täydelliseen Maapallon invaasioon luvaten, että Maa kaatuu.

Scrinien oli tarkoitus esiintyä myös videopelissä Tiberium, jossa on kulunut 11 vuotta Scrinien ensimmäisestä invaasiosta ja että silloin heidän valloitusjoukkonsa ovat lähteneet Maata kohti. Tiberium peruttiin koska se ei täyttänyt EA Gamesin laatuvaatimuksia.

Scrinien yhteiskuntarakenne koostuu erilaisista kulteista, joista suurimmat ovat Sadonkorjurien kultti, Kiertolaisten kultti ja Noutajien kultti. Sadonkorjurien kultti on yleisin ja suurin kultti, koska Scrinien suurin tehtävä on tiberiumin keruu. Tämä kultti sisältää Scrinien tavallisimmat sotajoukot. Kiertolaisten kultti on sen sijaan paljon salamyhkäisempi ja maltillisempi kuin Sadonkorjurien kultti. Sen sotajoukot keskittyvät nopeuteen ja mielenhallintaan. Mutta kaikki Scrinit eivät ole aivan maltillisia. Kun puhutaan raivosta ja välinpitämättömyydestä, sitä ei voi olla huomaamatta Noutajien kultista. Heidän intohimonsa tiberiumiin voi olla yksi syy tähän, sillä he hyödyntävät tiberiumia sodankäyntiin jopa aseiden muodossa.

Red Alert -pelitMuokkaa

Red Alert-sarja sijoittuu vaihtoehtoiseen historiaan, jossa toista maailmansotaa ei koskaan tapahtunut, kun Albert Einstein matkusti vuoteen 1924 ja poisti aika-avaruusjatkumosta Adolf Hitlerin. Jatkumossa keskitytään vaihtoehtoisiin maailmansotiin Yhdysvaltojen ja Länsi-Euroopan muodostamien Liittoutuneiden ja Neuvostoliiton välillä. Command & Conquer: Red Alert 3:ssa historia muuttuu uudestaan, kun Neuvostoliitto rakentaa oman aikakoneensa ja he matkustavat vuoteen 1927 ja poistavat Einsteinin aika-avaruusjatkumosta. Tämän seurauksena historiaan ilmestyy uusi supervalta, Japanista kotoisin oleva, teknologisesti kehittynyt Nousevan Auringon Imperiumi (Empire of the Rising Sun.)

LiittoutuneetMuokkaa

Liittoutuneet ovat länsimaisten valtojen muodostama koalitio, johon kuuluu mm. Iso-Britannia, Ranska, Saksa ja Yhdysvallat. Command & Conquer Red Alert-pelissä heidän sotajoukkonsa koostuu kevyemmistä ja nopeammista maataistelujoukoista ja voimakkaasta laivastosta. Heidän ylivomasesti vahvin yksikkö on Ristelijä, joka kykenee tuhoamaan kokonaisen vihollistukikohdan erittäin pitkän kantaman päästä. Liittoutuneiden ilmajoukot ovat erittäin vähäiset, he käyttävät ainoastaan Longbow-helikopteria. Heidän superaseensa on Chronosphere, jolla voi teleportata mekaanisen yksikön mihin tahansa kartalla.

Command & Conquer: Red Alert 2-pelissä liittoutuneiden teknologia ottaa harppauksen eteenpäin. Heidän sotajoukot koostuvat edelleen nopeista yksiköistä, ja tehokkaasta laivastosta mutta he ovat saaneet käyttöönsä mm. Prisma-teknologian, joka voi lähettää voimakkaita energiasäteitä, ja Kangastustankin (Mirage Tank), joka paikallaan ollessaan näyttää viholliosen silmissä puulta. Lisäksi he ovat saaneet myös Säänhallintalaitteen, jolla voi aiheuttaa voimakkaita ukkosmyrskyjä.

Liittoutuneiden tekniikka ei eroa paljon Command & Conquer: Red Alert 3:ssa Red Alert 2:een verrattuna. Säänhallintalaitteen sijaan heillä on nyt käytössä Protonitörmäyttäjä.

NeuvostoliittoMuokkaa

Nousevan Auringon ImperiumiMuokkaa

Generals-pelitMuokkaa