Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA on Metropolia Ammattikorkeakoulussa toimiva opiskelijakunta.

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA
   
Perustettu 2007
Edustajiston puheenjohtaja Lauri Kanerva (2024)
Edustajiston varapuheenjohtaja Juuli Ärttö (2024)
Hallituksen puheenjohtaja Juuso Jaakkola (2024)
Hallituksen varapuheenjohtaja Lilli Rissanen (2024)
Pääsihteeri Pekka Petäkoski
Jäseniä 70
Osoite Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
Kattojärjestö Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry
Aiheesta muualla
metkaweb.fi

METKAn tehtävänä on valvoa opiskelijoiden etuja muun muassa tuomalla opiskelijoiden näkemykset esille ammattikorkeakoulun hallinnossa sekä järjestää erilaisia palveluja Metropolian opiskelijoille (esimerkiksi tutorointi ja liikunta).

METKA edustaa kaikkia Metropolian opiskelijoita (noin 16 000[1]), heistä vuonna 2018 noin 7 000 oli opiskelijakunnan jäseniä.

METKA vaikuttaa valtakunnallisesti ammattikorkeakouluopiskelijoiden edunvalvonnassa Suomen opiskelijakuntien liiton (SAMOK) kautta.

Historia muokkaa

Opiskelijakunta on perustettu nimellisesti jo syksyllä 2007, kun tuli tieto Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian ja EVTEK-ammattikorkeakoulun yhdistymisestä. Virallisesti opiskelijakunta aloitti toimintansa 2008, kun Stadian opiskelijakunta HAMOKin ja Evtekin opiskelijakunta Kolmiraudan toiminnot yhdistettiin.[2]

Tehtävät muokkaa

Opiskelijakunnan pääasiallisena tehtävänä on toimia opiskelijoiden edunvalvojana. Edunvalvonta voidaan jakaa koulutus- ja sosiaalipoliittiseen edunvalvontaan, jonka lisäksi opiskelijakunnan työntekijä toimii myös opiskelija-asiamiehenä.

Koulutuspoliittiseen edunvalvontaan kuuluu opiskelijoiden äänen esiin tuominen Metropolia Ammattikorkeakoulun eri toimielimissä, heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tiedottaminen sekä heidän avustamisensa erilaisissa koulutukseen liittyvissä ongelmatapauksissa. Sosiaalipoliittiseen edunvalvontaan taas voidaan laskea asumiseen, viihtyvyyteen, hyvinvointiin, yhteisöllisyyteen sekä kerho- ja kurssitoimintaan liittyvät asiat.

Päätöksenteko muokkaa

Metkassa ylintä päätäntävaltaa käyttää 25-henkinen edustajisto, joka valitaan syksyisin vaaleilla yhden vuoden toimikaudeksi. Edustajistoon voidaan valita myös 25 varajäsentä. Edustajistovaaleissa ovat äänioikeutettuja kaikki opiskelijakunnan jäsenet. Kaikilla Suomen opiskelijakunnilla on yhteinen vaalipäivä ja se on 6.11.2019.[3]

Metkassa on palkkiollinen työhallitus (6–10 henkilöä) sekä 5 työntekijää tukemassa hallituksen työskentelyä.

Palvelut muokkaa

Metka ohjaa Zone Liikuntapalvelujen toimintaa, joka tuottaa ammattikorkeakoulujen liikuntapalvelut. Se omistaa myös Opiskelijapalvelut Oy:n joka tuottaa kahvila- ja cateringpalveluita sekä opiskelijaristeily Kaljaasin.[4]

Lähteet muokkaa

Aiheesta muualla muokkaa