Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, lyh. SAVOTTA, on lakisääteinen julkisyhteisö, joka koostuu Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoista. Opiskelijakunta osallistuu ammattikorkeakoulun toimintaan ja edustaa sisäisesti sekä julkisuudessa kaikkia sen opiskelijoita. Opiskelijakunnan päätehtävät on määritelty ammattikorkeakoululaissa. Näitä ovat opiskelijoiden etujen valvominen, opiskelijoiden yhteiskunnallisten pyrkimysten tukeminen, sekä opiskelijaedustajien valinta ammattikorkeakoulun hallintoelimiin. Jäsenilleen opiskelijakunta järjestää erilaisia palveluita, kuten opiskelijatapahtumia ja opiskelija-alennuksia.

Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Perustettu 1996
Edustajiston puheenjohtaja Julia Perälä
Hallituksen puheenjohtaja Anna Soukkamäki
Hallituksen varapuheenjohtaja Miisa Pelkonen
Toiminnanjohtaja Juha Asikainen
Jäseniä 5219 (helmikuu 2023)
Osoite Microkatu 1
Kattojärjestö Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry
Aiheesta muualla
Opiskelijakunta Savotta

Ylintä päätösvaltaa opiskelijakunnassa käyttää vuosittain vaaleilla valittava edustajisto. Edustajiston puheenjohtaja on opiskelijakunnan puheenjohtaja. Päivittäinen päätöksenteko pyörii hallituksen ja työntekijöiden varassa. SAVOTTAn toimisto sijaitsee Kuopiossa Savonia-ammattikorkeakoulun Microkadun kampuksella.[1] Opiskelijakunnalla on kaksi kahvilaa Microkadun kampuksella: cafeSAVOTTA ja bar&cafeSAVOTTA.

SAVOTTA on Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOKin jäsen. SAVOTTA on myös yhtenä viidestä opiskelijakunnasta osakkaana Suomen järjestöpalvelut SJP Oy:ssä, joka tuottaa erilaisia järjestöpalveluita ja Wäkipyörä-henkilöstöpalvelut nimellä henkilöstövuokrauspalveluita.[2]

Historia muokkaa

Ammattikorkeakoulutaipaleen alun opiskelijatoiminnasta vastasi 17. joulukuuta 1991 perustettu Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun oppilaskuntien neuvottelukunta. Neuvottelukunnassa vaikuttivat entisten opistojen oppilasyhdistykset, joita ei jaettu va. ammattikorkeakoulun aikana kahtia kokeiluun osallistuvien ja sen ulkopuolelle jäävien opiskelijoiden kesken. Tämä ja ylläpitorakenne, jossa Pohjois-Savon va. ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Savon ammatillinen instituutti kuuluivat samaan ylläpitäjäorganisaatioon – Pohjois-Savon koulutuskuntayhtymään, huomioiden neuvottelukunta edusti nimestään huolimatta myös toisen asteen ammatillisia opiskelijoita.

Ammattikorkeakoulun vakinaistamisen myötä syntyi ensimmäinen varsinainen opiskelijayhdistys, Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun opiskelijat - PSAKO ry. PSAKO:n perustamispäiväksi merkittiin 31. tammikuuta 1996. PSAKO edusti edelleen sekä toisen asteen että ammattikorkeakoulun opiskelijoita.

Nimenmuutos, toisen asteen opiskelijaedustus loppui muokkaa

PSAKO:sta nimi muuttui Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat - Savotta ry:ksi vuonna 2004. Pohjana oli nimenvaihdos, jossa Pohjois-Savon ammattikorkeakoulusta tuli Savonia-ammattikorkeakoulu. Merkittävin muutos tapahtui kuitenkin taustalla oppilaitosten ylläpitorakenteissa, jossa koulutuskuntayhtymä jaettiin kahtia. Ammattikorkeakoulun ylläpitäjäksi jäi Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä ja nimensä yhdistymisien kautta Pohjois-Savon ammatillisesta instituutista Savon ammatti- ja aikuisopistoksi muuttaneen toisen asteen oppilaitoksen taustalle muodostui Savon koulutuskuntayhtymä. Ylläpitorakenteen muutos johti siihen, että uuden nimen saanut opiskelijayhteisö, SASVOTTA ei enää edeltäjiensä tavoin edustanut toisen asteen opiskelijoita.

Suora henkilöjäsenyys poisti viimeisen neuvottelukunnan ajan perinnön muokkaa

Aivan viime vuosiin asti SAVOTTAlla ei ollut suoria henkilöjäseniä, vaan se muodostui yksikkökohtaisista koulutusalajärjestöistä (alkuperäisen neuvottelukunnan perustajayhteisöt, jotka käyttivät valtaa esimerkiksi hallitusvalinnoissa omien jäsenmääriensä mukaisesti). Tässä mallissa opiskelija liittyi koulutusalajärjestöönsä ja sitä kautta Savottaan. Nykyään opiskelijakunnassa on henkilöjäsenyys, eli opiskelija liittyy halutessaan suoraan SAVOTTAn jäseneksi. Tämän yhteydessä opiskelija liittyy myös omassa yksikössä toimivaan koulutusalajärjestöön, jotka toimivat edelleen varsin itsenäisesti.

Opiskelijakunnat perustetaan muokkaa

Vakiintumisen merkkinä ammattikorkeakoulujen opiskelijatoiminta kirjattiin ammattikorkeakoululakiin (§42a, ns. opiskelijakunta-pykälä). Lainmuutoksen astuttua voimaan 1. lokakuuta 2006, syntyi ammattikorkeakouluihin julkisoikeudelliset opiskelijakunnat. Laissa opiskelijakunnat saivat yliopistojen ylioppilaskuntia vastaavat tehtävät – merkittävimmäksi poikkeukseksi jäi opiskelijaterveydenhuollon organisointi, sillä yliopistopuolen YTHS:ää ei laajennettu, eikä vastaavaa perustettu ammattikorkeakoulujen keskuuteen. Opiskelijakuntien toimintaedellytykset jäivät kuitenkin lain pohjalta heikommaksi kuin ylioppilaskunnissa, sillä opiskelijakuntiin ei tullut automaatiojäsenyyttä, vaan jäsenmaksun maksaminen jäi vapaaehtoiseksi. Käytännössä vuosittaisen jäsenrekrytoinnin tarve sitoo opiskelijakunnalta resursseja, sekä jättää toiminnan rahoituksen epävarmemmaksi kuin ylioppilaskunnissa.

Ammattikorkeakoululain muutoksen siirtymäajan kuluessa Savotta ry purettiin ja sen toiminta sekä varat siirrettiin 1. tammikuuta 2007 aloittaneelle Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – SAVOTTA:lle.

Organisaatio muokkaa

Opiskelijakunnassa on vuosittain valittavat luottamustoimijoista koostuvat edustajisto ja hallitus, sekä palkattua henkilöstöä.

Edustajisto muokkaa

Edustajiston vuosittaisissa syysvaaleissa ehdokkaina voivat olla Savonia-ammattikorkeakoulun läsnäolevat opiskelijat, jotka ovat myös opiskelijakunnan jäseniä. Äänioikeus on kaikilla vaalikelpoisilla opiskelijakunnan jäsenillä. Edustajisto valitsee opiskelijakunnan hallituksen ja määrittää sen tehtävät. Muita edustajiston tehtäviä ovat muun muassa opiskelijaedustajien nimeäminen ammattikorkeakoulun lakisääteisiin toimielimiin (ammattikorkeakoulun hallitus, opintotukilautakunta ja tutkintolautakunta) sekä toimintasuunnitelman ja budjetin hyväksyminen.

Hallitus muokkaa

Edustajiston vuodeksi kerrallaan valitsemaan hallitukseen kuuluu puheenjohtajisto sekä 6 muuta hallituksen jäsentä. Hallitus on työhallitus, mutta siitä huolimatta kaikki opiskelevat päätoimisesti. Hallituksen jäsenet ovat valintahetkellä olleet Savonia-ammattikorkeakoulun läsnäolevia opiskelijoita, mutta hallituskausi jatketaan loppuun vaikka valmistuisi keskellä kautta.

Henkilöstö muokkaa

Opiskelijakunnan toimistolla on 4 palkattua työntekijää ja opiskelijakunnan kahviloissa on 9 työntekijää, lisäksi 20-25 liikunnanohjaajaa SYKETTÄ-liikuntapalveluissa.

Vuosittaiset tapahtumat muokkaa

Kauppakadun Improbatur, Itä-Suomen syksyn suurin vuosittainen opiskelijatapahtuma. Improssa haalarikansa kiertää Kauppakadun ravitsemusliikkeitä päätyen lopulta Albatrossin iltabileisiin. Järjestetty vuodesta 2006.[3]

Winterfest on vuosittainen opiskelijoiden poikkitieteellinen talviliikuntarieha Kuopion Savilahdella, joka järjestetään yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) kanssa, järjestämiseen osallistuu myös paikallisyhditykset sekä ainejärjestöt. Winterfestiä edelsi SAVOTTAn, KYY:n sekä Opiskelijoiden liikuntaliiton yhdessä järjestämä vuosittainen opiskelijoiden liikuntatapahtuma Poltetta Puntissa.

Tahkofest, on tapahtuma joka kerää opiskelijoita ympäri suomen Tahkolle alkuvuodesta. Tapahtumaa on järjestetty vuodesta 2018 lähtien. Tapahtuma sisältää monia eri aktiviteetteja esim. beer pongia, sitsit, hankifutista yms.

Kuopion opiskelijabileet (KOB) on muutaman kerran vuodessa järjestettävä tapahtuma, joka järjestetään Kuopion kaikkien opiskelijayhdistysten kanssa yhteistyössä. Paikan päältä löytyy haalarimerkkimyyntiä, sekä vaihtelevaa oheisohjelmaa illan teemasta riippuen. Toisinaan bileillan huipentaa live-esiintyjä.

Puijonkadun Approt on SAVOTTAn vuosittain keväällä järjestämä appro-tapahtuma, jossa opiskelijat kiertävät yhteistyöravintoloita keräten leimoja. Puijonkadun Approilla leimojen määrä määrittelee "tutkinnon" jonka suoritat. Tutkintoja on 4 ja pääset suorittamaan seuraavaa tutkintoa jos sinulla on edellisen tutkinnon haalarimerkki kiinni haalareissasi.

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa

  • SavottaWiki Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Viitattu 1.12.2008.

Viitteet muokkaa

  1. Yhteystiedot Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Viitattu 16.6.2009.
  2. Jarjestopalvelut.fi/ Suomen järjestöpalvelut SJP Oy. Viitattu 16.6.2009. [vanhentunut linkki]
  3. Kauppakadun Improbatur 2010 Savotta. Viitattu 4.7.2010.

Aiheesta muualla muokkaa