Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO on Humanistisen ammattikorkeakoulun eli Humakin opiskelijoiden edunvalvonta- ja palveluorganisaatio. HUMAKOn toiminnan tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsenten etua erityisesti koulutus- ja sosiaalipoliittisissa asioissa sekä toimia yhdyssiteenä Humakin eri toimipisteiden opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä. Näkyvä osa HUMAKOn toimintaa on tutoreiden koulutus ja tutor-toiminnan ylläpitäminen sekä opiskelijakortin tarjoaminen jäsenilleen. HUMAKO toteuttaa myös joka syksy HUMAKO-kiertueen, jonka tarkoituksena on esitellä opiskelijakunnan toimintaa etenkin uusille opiskelijoille.

HUMAKOn toiminta perustuu ammattikorkeakoululakiin ja lain perusteella opiskelijakunnan julkiseen tehtävään kuulu opiskelijoiden edustajien valinta Humakin hallitukseen ja muihin monijäsenisiin toimielimiin. HUMAKOn nimeämät opiskelijaedustajat ammattikorkeakoulun hallinnossa valvovat opiskelijoiden oikeuksien toteutumista Humakissa. Lisäksi HUMAKO tekee yhteistyötä muiden opiskelijakuntien sekä kattojärjestönsä, Suomen Opiskelijakuntien Liitto SAMOK ry:n kanssa, ja pyrkii näin vaikuttamaan ammattikorkeakouluopiskelijoiden asioihin valtakunnallisesti.

Toiminta muokkaa

Opiskelijakunnan päätöksenteosta ja toiminnasta vastaavat opiskelijat. HUMAKO muodostuu Humakin opiskelijoista, jotka ovat maksaneet vuosittaisen jäsenmaksun. Jäseninä HUMAKOlla on noin puolet Humakin opiskelijoista.

Ylintä päätäntävaltaa käyttää yhdeksän henkinen edustajisto, joka valitaan syksyisin vaaleilla. Edustajisto kokoontuu vähintään kolmesti vuodessa ja vastaa opiskelijakunnan suurten linjojen määrittämisestä.

Toimeenpanovaltaa käyttää 7-9 henkinen hallitus. Hallituksen tehtävänä on huolehtia käytännön asioiden ja arjen toimivuudesta sekä edustaa opiskelijakuntaa eri sidosryhmiin päin. Hallituksen valitsee edustajisto järjestäytymiskokouksessaan.

Luottamustoimijoiden lisäksi HUMAKOlla on kaksi työntekijää: pääsihteeri ja jäsenpalvelusihteeri. Työntekijät palvelevat kaikkiin opiskelijakunnan asioihin liittyen HUMAKOn toimistolta käsin. Opiskelijakunnan toimisto sijaitsee Helsingissä, osoitteessa Ilkantie 4, Humakin TKI-keskus Ilkan yhteydessä.

Aiheesta muualla muokkaa