LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta KOE (engl. The Student Union of LAB University of Applied Sciences KOE) on LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoita edustava lakisääteinen opiskelijakunta, joka edustaa opiskelijoita päätöksenteossa, vastaa opiskelijatutoroinnista sekä järjestää erilaisia vapaa-ajan tapahtumia. KOE perustettiin tammikuussa 2020 Lahden (LAMKO) ja Saimaan (SAIKO) ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien yhdistymisen seurauksena.[1]

LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta KOE
Perustettu 2020
Edustajiston puheenjohtaja Ilona Onnila-Ranta
Hallituksen puheenjohtaja Jenny Hieto
Kattojärjestö Suomen opiskelijakuntien liitto
Aiheesta muualla
koe.fi

KOE on Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n sekä Opiskelijoiden liikuntaliitto ry:n (OLL) jäsen. SAMOK vastaa opiskelijoiden edunvalvonnasta valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla, ja OLL on valtakunnallinen opiskelija- sekä korkeakoululiikunnan edunvalvonta- ja palvelujärjestö.[2]

Jäsenyys muokkaa

Jäseneksi voivat liittyä kaikki LAB-ammattikorkeakoulussa opiskelevat tutkinto- ja polkuopiskelijat. Merkkinä opiskelijakunnan jäsenyydestä toimii opiskelijakortti, jolla opiskelija saa erilaisia etuja ja alennuksia niin Lahdessa, Lappeenrannassa kuin valtakunnallisestikin. Jäsenenä opiskelija saa myös etuja KOEn omissa tapahtumissa sekä myytävissä tuotteissa. Polkuopiskelijat saavat jäsenyyden myötä käyttöönsä sähköisen opiskelijakortin tarjoamat yritysten edut, mutta eivät KELAn, VR:n tai Matkahuollon etuja.[3]

Jotta opiskelija voi tilata opiskelijakortin, tulee häneen täyttää opiskelijakortin myöntämisehdot, joita ovat ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen, ilmoittautuminen läsnäolevaksi lukukaudelle ja oman opiskelijakunnan jäseneksi liittyminen.[3]

Edustajisto muokkaa

Edustajisto käyttää opiskelijakunnassa ylintä päätäntävaltaa, sillä he päättävät opiskelijakunnan toiminnan suurista linjoista. Edustajiston tehtävänä on muun muassa hyväksyä toimintasuunnitelmat ja talousarviot, nimittää hallitus sekä valvoa hallituksen toimintaa.[4]

Vuonna 2022 edustajistossa toimii 20 jäsentä. Edustajiston toimintaa johtaa puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja. Edustajiston toimintakausi on kalenterivuosi ja uusi edustajisto valitaan aina syksyisin vaaleilla. Edustajisto kokoontuu noin 6-9 kertaa toimintakautensa aikana. Kaikki KOEn jäsenet voivat asettua ehdolle edustajistovaaleissa, ja kaikilla jäsenillä on myös oikeus äänestää vaaleissa.[4]

Vuonna 2023 edustajiston puheenjohtajana toimii Ilona Onnila-Ranta.[5]

Hallitus muokkaa

Hallitus on KOEn näkyvin toimija ja se vastaa opiskelijakunnan päivittäisistä aktiviteeteista. Hallituksen tehtävä on toteuttaa toimintasuunnitelmaan kirjattuja suuntaviivoja ja tehdä käytännön toimintaan liittyviä päätöksiä edustajiston antamien ohjeiden mukaan. Hallitus seuraa ammattikorkeakoulukentän tapahtumia paikallisesti ja valtakunnallisesti sekä tiedottaa, raportoi ja ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin.[6]

Hallitus koostuu puheenjohtajasta, kahdesta kampuspuheenjohtajasta sekä hallituksen jäsenistä. Kaikki hallituksen jäsenet ovat opiskelijoita. Puheenjohtajisto vastaa hallituksen toiminnasta, ylläpitää suhteita kampuksilla toimiviin ainealayhdistyksiin, koulun johtoon, kaupunkien ja maakuntien vaikuttajiin sekä kansallisiin sidosryhmiin.[6]

Opiskelijakunta KOEn hallitus työskentelee tiimimuotoisesti. Edunvalvontatiimi huolehtii muun muassa opiskelijoiden koulutuksen kehittämisestä, työllistymisestä, toimeentulosta ja hyvinvoinnista. Opiskelijan ohjaus -tiimi puolestaan vastaa LABille tuotettavasta tutoroinnista, ja opiskelijaelämätiimi vastaa KOEn järjestämistä tapahtumista sekä opiskelijakunnan palveluiden parantamisesta.[6]

Vuonna 2023 hallituksen puheenjohtajana toimii Jenny Hieto.[7]

Tutorointi muokkaa

KOEssa toimii vuosittain noin 200 tutoria. Tutoriksi voi päästä tutorhaun kautta, joka järjestetään kaksi kertaa lukuvuodessa. KOE kouluttaakin vuodessa noin 100 uutta tutoria. Koulutuksessa tutorit saavat tarvitsemansa tiedot ja taidot tutorointiin, minkä jälkeen he ovatkin valmiita tehtäväänsä eli auttamaan uusia opiskelijoita. Jokaisella yksiköllä, kummallakin kampuksella on omat päätutorinsa. KOEn tutorit tunnistaa keltaisesta tutorpaidasta, tutorhaalarimerkistä tai tutorkaulanauhasta.[8]

Tutoroinnissa on kolme eri muotoa. Vertaistutorit ovat mukana pääsykokeissa, orientaatioviikolla, esittelevät koulun tiloja ja kampusta, neuvovat mistä mitäkin löytyy, ryhmäyttävät ja vastaavat kysymyksiin. Tutoreiden tehtävät jatkuvat koko ensimmäisen opiskeluvuoden ajan muun muassa tutorvarttien muodossa, ja he ovat usein osana ryhmien viestintäkanavia.[8]

Exchange-tutorit eli vaihtari-tutorit ovat apuna LABiin saapuville vaihto-opiskelijoille. Vaihtari-tutor pitää yhteyttä vaihto-opiskelijaan jo ennen Suomeen saapumista ja onkin usein ensimmäinen suomalainen kaveri vaihto-opiskelijalle. Tutori on usein vaihto-opiskelijaa vastassa opiskelukaupungissa ja auttaa esimerkiksi avainten noudossa. Hän myös auttaa vaihto-opiskelijaa Suomeen kotiutumisessa, opastaa käytännön asioissa, neuvoo, ohjaa ja vastaa kysymyksiin.[8]

Degree tutorit ovat yhdistelmä vertais- ja kansainvälistä tutoria. Degree tutorit tutoroivat kansainvälisissä koulutusohjelmissa opiskelevia uusia kansainvälisiä opiskelijoita. He auttavat uusia opiskelijoita käytännön asioissa ja opiskelussa, auttavat heitä tutustumaan ja sopeutumaan uuteen ympäristöön sekä mahdollisesti myös kokonaan uuteen kulttuuriin. Tutorit auttavat myös monikulttuurista ryhmää toimimaan yhdessä ja opiskelijoita tutustumaan toisiinsa.[8]

Päätutori toimii ohjaavassa roolissa oman alansa tutoreille. Joka alalla on oma päätutori (degree-, exchange, suomalaiset tutkinnot eriteltynä). Päätutorin tehtäviin kuuluu muun muassa tutoropettajien kontaktoiminen, orientaatioviikkojen aktiviteettien suunnittelu sekä tutoreiden jakaminen aloittaviin ryhmiin. Myös kuukausittaiset päätutori-palaverit Opiskelijan Ohjaus -tiimiläisten kanssa ja oman alan tutoreiden opastaminen kuuluvat päätutorin tehtäviin.[8]

Tapahtumat muokkaa

Opiskelijakulttuuriin kuuluu keskeisesti myös opiskelijatapahtumat. Opiskelijatapahtumia järjestää niin opiskelijakunta KOE kuin myös ainealayhdistykset sekä LUT-yliopiston ylioppilaskunta LTKY. Opiskelijakunnan suurimpia tapahtumia ovat esimerkiksi fuksiaiset ja approt. Opiskelijakunta järjestää myös tapahtumia esimerkiksi hyvinvointiviikon yhteydessä, jotka keskittyvät erityisesti opiskelijoiden jaksamiseen ja hyvinvointiin, sillä vapaa-ajan harrastukset ovat tärkeä osa opiskelijan hyvinvointia. Liikunta- ja hyvinvointitapahtumien lisäksi kampuksilta löytyy erilaisia toimijoita sekä kerhoja, joiden kautta opiskelijat pääsevät harrastamaan ja liikkumaan.[9][10]

MOVEO muokkaa

MOVEO on LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston yhteinen hyvinvointi- ja liikuntapalvelu kaikille korkeakouluopiskelijoille ja henkilöstölle. Se toimii sekä Lahden että Lappeenrannan kampuksilla tarjoten kuntosalin lisäksi myös muita liikuntapalveluita. MOVEOn jäsenyys maksaa lukukaudelta 30 euroa, sisältäen kuntosalin, pallovuorot, sekä ryhmäliikuntatunnit. Syyslukukauden liikuntapassi on voimassa tammikuun loppuun, ja kevätlukukauden liikuntapassi on voimassa elokuun loppuun asti.[10]

Harrasteyhdistykset muokkaa

Lappeenrannassa toimii useita erilaisia kerhoja ja harrasteyhdistyksiä. Toimintaa löytyy niin liikunnan ja urheilun kuin esimerkiksi musiikin ja taiteenkin ystäville. LUT-yliopiston ylioppilaskunnan harrasteyhdistyksistä löytyy myös esimerkiksi pelikerho ja grilliseura. Kaikki harrasteyhdistykset ovat opiskelijoiden pyörittämiä ja ylläpitämiä.[10]

Ainealayhdistykset muokkaa

Opiskelijakunnan lisäksi kampuksilla toimii yhteensä 12 ainealayhdistystä, joiden tarkoituksena on yhdistää saman alan opiskelijoita, ajaa heidän etujaan ja järjestää toimintaa tiiviissä yhteistyössä opiskelijakunnan kanssa.[11][12]

Lahden kampus muokkaa

 • LASOLA ry - sosiaali- ja terveysala
 • Linkki ry - liiketalous
 • LIRO ry - insinöörit
 • Lymo ry - energia- ja ympäristötekniikka
 • MIO ry - muotoilu ja visuaalinen viestintä
 • PINO ry - puutekniikka
 • ReLa ry - matkailu- ja tapahtumaliiketoiminta

Lappeenrannan kampus muokkaa

 • LaGeR ry - hotelli- ja ravintola-ala
 • LaKOSTE ry - sosiaali- ja terveysala
 • LaKu ry - kuvataide
 • LapIO - rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, konetekniikka
 • LapTOp ry - liiketalous

Lähteet muokkaa

 1. koe.fi Opiskelijakunta KOE. Viitattu 13.11.2022.
 2. KOE koe.fi. Opiskelijakunta KOE. Viitattu 13.11.2022.
 3. a b Jäsenyys koe.fi. Opiskelijakunta KOE. Viitattu 13.11.2022.
 4. a b Edustajisto koe.fi. Opiskelijakunta KOE. Viitattu 3.2.2023.
 5. Edustajiston yhteystiedot koe.fi. Opiskelijakunta KOE. Viitattu 13.11.2022.
 6. a b c Hallitus koe.fi. Opiskelijakunta KOE. Viitattu 13.11.2022.
 7. Hallituksen yhteystiedot koe.fi. Opiskelijakunta KOE. Viitattu 3.2.2023.
 8. a b c d e Tutorointi koe.fi. Opiskelijakunta KOE. Arkistoitu 12.11.2022. Viitattu 13.11.2022.
 9. Uudelle opiskelijalle koe.fi. Opiskelijakunta KOE. Viitattu 13.11.2022.
 10. a b c Vapaa-ajan toiminta koe.fi. Opiskelijakunta KOE. Arkistoitu 13.11.2022. Viitattu 13.11.2022.
 11. Ainealayhdistykset elab.lab.fi. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 13.11.2022.
 12. Ainealajärjestöt koe.fi. Opiskelijakunta KOE. Viitattu 13.11.2022.

Aiheesta muualla muokkaa