Kajaanin ammattikorkeakoulu

suomalainen ammattikorkeakoulu

 

Kajaanin ammattikorkeakoulu
Motto Pieni suuri ammattikorkeakoulu
Perustettu 1992
Rehtori Matti Sarén
Toimipaikat Kajaani
Opiskelijamäärä 2 210[1]
Kotisivu kamk.fi

Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) on Kajaanissa sijaitseva korkeakoulu. Kajaanin ammattikorkeakoulu valittiin vuoden 2011 maaliskuussa Suomen parhaaksi ammattikorkeakouluksi Talouselämä-lehden mittariston perusteella.[2] KAMK:issa on noin 2 500 opiskelijaa ja 220 työntekijää. Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n omistaa Kajaanin kaupunki.[3] Yhtenäinen kampusalue sijaitsee lähellä keskustaa Vimpelinlaaksossa.[4] Vuokatti on noin puolen tunnin ajomatkan päässä.[5]

Kajaanin lisäksi koulutusta järjestetään eri hankkeiden ja yhteistyökorkeakoulujen kanssa myös muun muassa Kuusamossa,[6][7] Raahessa[8] ja Pyhäjärvellä.[9]

Ammattikorkeakoulututkinto on korkeakoulututkinto, jonka laajuus on alasta riippuen 210–240 opintopistettä. Opiskelu kestää noin 3,5–4 vuotta. Opintoihin kuuluu työharjoittelua.[10]Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kelpoisuusvaatimuksina on ammattikorkeakoulun perustutkinto tai alempi korkeakoulututkinto ja vähintään kahden vuoden työkokemus alalta ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon jälkeen. Ylemmän ammattikorkeakoulun laajuus on 60–90 opintopistettä.[11]

Tutkintoihin sisältyy myös englanninkielisiä koulutusohjelmia.[12] Ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen lisäksi järjestetään ammatillisia erikoistumisopintoja, täydennyskoulutusta[13] ja avointa ammattikorkeakouluopetusta.[14]

KAMK'30-strategian vision mukaisesti KAMK on vuonna 2030 pieni suuri korkeakoulu.[15]

Osan opinnoista voi suorittaa myös ulkomailla joko harjoittelussa tai opiskelemalla yhteistyökorkeakouluissa. Normaalin opiskelijavaihdon lisäksi tradenomi- ja restonomiopiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteistyökorkeakoulussa Saksassa. Tällöin voidaan suorittaa osa opinnoista Hochschule Heilbronnissa ja opiskelija saa valmistuttuaan tradenomi- tai restonomitutkinnon lisäksi myös Bachelor of Arts- tai Bachelor of Arts in Tourism Management -tutkinnon Saksasta.

Koulutusohjelmat muokkaa

Engalnninkieliset tutkinnot:

 • Bachelor´s Degree In International Business
 • Bachelor´s Degree in Sports and Leisure Management
 • Bachelor´s Degree in Tourism
 • Bachelor´s Degree in Esports Business
 • Master´s Degree in International Business

Suomenkieliset tutkinnot:

Ensihoitajakoulutus muokkaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi alkuvuodesta 2023 oikeuden KAMK:ille käynnistää ensihoitajakoulutuksen Kajaanissa.[16]

Insinöörikoulutus muokkaa

Insinöörikoulutusta on tarjolla kone- ja tuotantotekniikan, rakennustekniikan tai tietotekniikan koulutusohjelmassa.

Kone- ja tuotantotekniikassa suuntautumismahdollisuuksina ovat robotiikka, kaivostuotanto, koneensuunnittelu, kunnossapito, numeerisesti ohjattu tuotanto, tuotannon johtaminen sekä virtuaalituotanto.

Rakennustekniikan koulutusohjelmassa perehdytään rakennustuotantoon, kiinteistöjen kunnossapitoon ja korjausrakentamiseen. Suuntautumisvaihtoehtoja ovat tuotantotekniikka, isännöinti ja puunrakentaminen. Valmistuneilla opiskelijoilla on rakennustöiden vastaavan työnjohtajan pätevyys.

Tieto- ja viestintätekniikan koulutusohjelmassa opiskelija valitsee suuntautumisvaihtoehdokseen älykkäät järjestelmät tai peliteknologian. Älykkäät järjestelmä -koulutuksessa painotetaan älykkäisen järjestelmien elektroniikan, tietoliikenteen, tietokantojen ja käyttöliittymien suunnittelu ja toteutusta. Peliteknologian opinnoissa erikoistutaan ohjelmistosuunnitteluun ja opintojen pääpaino on 3D-reaaliaikagrafiikan, pelimoottoreiden ja sulatettujen järjestelmien ohjelmoinnissa. Tieto- ja viestintätekniikan insinööriopintoja voi opiskella myös Datasta tekoälyyn -koulutuksessa. Koulutuksessa perehdytään tekoälyyn liittyvien työkalujen ja järjestelmien sovellusalueelle. Opintojen pääpaino on tekoälyn käytännön toteutuksessa ja hyödyntämisessä.

Liikunnanohjaajakoulutus muokkaa

Liikunnanohjaajakoulutus tarjoaa liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelman liikunta-alan koulutus-, suunnittelu- ja kehittämistehtäviin. Koulutusohjelman syventävistä opintokokonaisuuksista on mahdollista valita opintoja terveysliikuntaan, lasten ja nuorten liikuntaan, hyvinvointimatkailun tai liiketoimintaosaamiseen liittyen. Koulutuksessa opitaan vuorovaikutustaitoja, viestintää ja yrittäjyyttä sekä perehdytään motoriseen oppimiseen ja liikuntakasvatukseen sekä matkailuun. On myös mahdollista opiskella englanninkielisessä koulutuksessa Sports and Leisure Management.

Restonomikoulutus muokkaa

Restonomikoulutuksen suuntautumisvaihtoehtona ovat aktiviteettimatkailu sekä matkailupalvelujen tuottaminen ja kehittäminen. Matkailun koulutusohjelmassa on lisäksi mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto ulkomailla.

Aktiviteettimatkailussa perehdytään erityisesti luontopohjaisiin ulkoilma-aktiviteetteihin sekä matkailijan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja sen huomioimiseen. Aktiviteettimatkailun suuntautumisvaihtoehto toteutetaan yhteistyössä liikunnanohjaajakoulutuksen kanssa

Matkailupalvelujen tuottamisen ja kehittämisen suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään majoitus- sekä ravitsemistoimintaan ja opitaan hyödyntämään kansallisen ja paikallisen kulttuurin ominaispiirteitä. Opintojen aikana kehitetään osaamista muun muassa suunnittelemalla, toteuttamalla ja arvioimalla monenlaisia matkailutuotteita. Matkailua on myös mahdollista opiskella englanninkielisessä Tourism -koulutuksessa

Sairaanhoitajakoulutus muokkaa

Sairaanhoitajakoulutus koostuu terveyden edistämisen, sisätauti-kirurgisen hoitotyön, perhehoitotyön, ikääntyneen hoitotyön, mielenterveys- ja päihdeasiakkaan hoitotyön sekä palliatiivisen hoidon kokonaisuuksista. Hoitotyön vaihtoehtoiset ammattiopinnot valitaan opintojen loppuvaiheessa.[17]

Sosionomikoulutus muokkaa

Sosionomiopinnoissa painopiste on varhaiskasvatuksessa ja sosiaalipedagogiikkassa, kuntouttavassa työoteeessa sekä palveluohjaus eri elämänvaiheissa. Koulutuksen yhteydessä on mahdollisuus hakkia varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden. Tämän jälkeen pystyy toimimaan sosiaalialan yksikkötason johtotehtävissä.[18]

Terveydenhoitajakoulutus muokkaa

Terveydenhoitajat saavat valmistuttuaan oikeuden käyttää myös sairaanhoitajan tutkintonimikettä.[19] Terveydenhoitajien ammatillinen osaaminen koostuu terveyttä edistävästä terveydenhoitajatyöstä, yksilön, perheen ja yhteisön asiakaslähtöisestä terveydenhoitajatyöstä, terveellisen ja turvallisen ympäristön edistämisestä, yhteiskunnalliseta terveydenhoitajatyöstä sekä terveydenhoitajatyön johtamisesta ja kehittämisestä.[20]

Tradenomikoulutus muokkaa

Tradenomikoulutuksessa on liiketalouden ja tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. Liiketalouden koulutusohjelmasta opiskelijat valitsevat markkinoinnin tai taloushallinnon suuntautumisvaihtoehdon. Liiketalouden koulutusohjelmassa opiskelija kehittää kielitaitoa sekä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja. Taloushallinnon opinnot tähtäävät yritysten taloushallinto-, verotus- ja sopimusoikeuden hallintaan. Liiketalouden koulutusohjelmassa on mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto ulkomailla tai opiskella englanninkielisessä koulutuksessa Degree Programme in International Business.

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa suuntaudutaan Datacenter ratkaisuihin (ent. järjestelmän ylläpito) tai pelialaan. Osan opinnoista voi suorittaa projektiopintoina, joihin kuuluvat kiinteästi toimeksiannot työelämästä.

Datacenter ratkaisuissa erikoistutaan palvelinten, työasemien ja verkkopalveluiden suunnitteluun, rakentamiseen ja tietoturvalliseen ylläpitoon. Opintojen keskeisenä sisältönä ovat pilvipalvelut sekä virtualisoidun käyttöympäristön suunnittelu ja toteutus tietojärjestelmälaboratoriossa sekä tämän kokonaisuuden hallinta. Opiskelujen yhteydessä on mahdollisuus suorittaa koulun tukemana muun muassa Microsoftin, VMwaren ja Linux-sertifikaatteja. Ainutlaatuista KAMKin DC-opinnoissa on oma konesali, jota opiskelijat käyttävät ja ylläpitävät opintojensa aikana.

Pelialan opetuksen keskeisenä teemana on tekemällä oppiminen, joka ilmenee opetuksen integrointina tuotantotiimeissä tapahtuvaan pelikehitykseen. Yhteisissä ammattiopinnoissa opiskellaan muun muassa yleistä pelisuunnittelua, pelianalyysia, peliprojektien hallintaa ja pelien testausta. Erikoistumisopinnoissa opiskellaan erikoistumisesta riippuen pelituotantoa ja liiketoimintaa, pelisuunnittelua ja käsikirjoitusta, 2D/3D-mallinnusta ja peligrafiikkaa sekä pelimekaniikka-, verkko- ja mobiilipeliohjelmointia.

Vuonna 2018 Kajaanin ammattikorkeakoulu aloitti ensimmäisen e-urheilun liiketoimintaan keskittyvän koulutuksen. Englanninkielinen Bachelor´s Degree in Esports Business -koulutuksessa voi opiskella kansainvälistä liiketoimintaa e-urheilun näkökulmasta ja harjoitella mm. tapahtumien, sponsoroinnin ja projektien kautta.

Opiskelijakunta KAMO muokkaa

Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden edunvalvonnasta ja yhteisestä toiminnasta vastaavana opiskelijakuntana toimii Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta KAMO. Se antaa lausuntoja sekä ottaa kantaa opiskelua koskeviin päätöksiin ja toiminnan lähtökohtana on ammattikorkeakouluopiskelijoiden etu ja hyvinvointi.[21] KAMO on Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry:n jäsen.[22]

Yrittäjyysopinnot muokkaa

Kajaanin ammattikorkeakoulu kannustaa opiskelijoita yrittäjyyteen ja tukea nuorten yritysten toimintaa. Innovan toiminnan lähtökohtana on opiskelun ja työelämän taitojen yhdistäminen parhaimmalla mahdollisella tavalla. Opiskelijat voivat suorittaa osan yrittäjyysopinnoistaan NY Start UP-opinnoissa, jossa opitaan yrittäjämäistä toimintaa ryhmätyöskentelyn ja käytännön kehittämistehtävien kautta. Yritysideoita voi jatkokehittää KAMK Yrityskiihdyttämössä, jossa annetaan sparrausta ja ohjeita yrityksen perustamista ja pyörittämistä varten.

Tutkimus- ja kehitystoiminta muokkaa

Ammattikorkeakoulu on kohdentanut kehittämistoimintaansa erityisesti Kainuun kasvualoille, kuten elektroniikka- ja ohjelmistoteollisuuteen, matkailuun ja muihin palveluihin sekä terveyden edistämiseen. Tutkimus- ja kehitysyksikkö johtaa hankkeita, ja niiden toteutuksesta vastaavat pääosin koulutusalojen asiantuntijat.

Lähteet muokkaa

 1. Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 (Suomen virallinen tilasto, pdf) Tilastokeskus, stat.fi
 2. Suomen paras amk![vanhentunut linkki] talouselama.fi
 3. Toiminta KAMK. Viitattu 19.11.2023.
 4. Kampus KAMK. Viitattu 19.11.2023.
 5. Saapuminen | Vuokatti vuokatti.fi. 4.10.2022. Viitattu 19.11.2023.
 6. Kuusamoon sosionomikoulutusta syksyllä 2023 KAMK. Viitattu 19.11.2023.
 7. Tradenomi, liiketalous monimuoto (Kuusamo) KAMK.
 8. Opiskele AMK-tutkinto Raahessa! www.brahe.fi. Viitattu 19.11.2023.
 9. https://www.kamk.fi/news/KAMK-aloittaa-sairaanhoitajakoulutuksen-Pyhajarvella-ensi-syksyna/a2gmougm/eb1e6239-5715-4366-ad7c-98ac871fee0a KAMK. Viitattu 19.11.2023.
 10. AMK-tutkinnot päivätoteutuksena KAMK. Viitattu 19.1.2023.
 11. KAMK: Ylempi AMK-koulutus kamk.fi. Viitattu 19.11.2023.
 12. Kevään ensimmäinen yhteishaku 2024, Haku englanninkielisiin koulutuksiin 3.1. – 17.1.2024 KAMK. Viitattu 19.11.2023.
 13. Erikoistumiskoulutukset ja täydennyskoulutukset KAMK. Viitattu 19.11.2023.
 14. Avoimet opinnot - Täydennä osaamistasi KAMKissa KAMK. Viitattu 19.11.2023.
 15. Strategiea KAMK. Viitattu 20.1.2023.
 16. Kajaanin ammattikorkeakoulu alkaa kouluttaa ensihoitajia 28.2.2023. KAMK. Viitattu 19.11.2023.
 17. KAMK: Sairaanhoitaja kamk.fi.
 18. Sosionomi, monimuoto, haussa keväällä 2024 KAMK. Viitattu 19.11.2023.
 19. Terveydenhoitajakoulutus - Opinto-opas opinto-opas.kamk.fi. Viitattu 19.11.2023.
 20. Terveydenhoitajakoulutus - Opinto-opas opinto-opas.kamk.fi. Viitattu 19.11.2023.
 21. Edunvalvontatyö Opiskelijakunta KAMO. Viitattu 19.11.2023. (englanniksi)
 22. Opiskelijaedunvalvonta Opiskelijakunta KAMO. Viitattu 19.11.2023. (englanniksi)

Aiheesta muualla muokkaa