Avaa päävalikko

Karelia-ammattikorkeakoulu (englanniksi Karelia University of Applied Sciences; vuoteen 2013 saakka Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu[2]) on suomalainen Joensuussa toimiva ammattikorkeakoulu.

Karelia-ammattikorkeakoulu
Perustettu 1992
Rehtori Petri Raivo
Toimipaikat Joensuu
Opiskelijamäärä 4000 [1]
Kotisivu karelia.fi

Karelia-ammattikorkeakoulu tarjoaa korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta nuorille ja aikuisille ja osallistuu aktiivisesti aluekehitystyöhön sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Käytännönläheinen yhteistyö ulottuu alueen elinkeinoelämästä kansainvälisten korkeakoulujen ja eri organisaatioiden aktiivisiin verkostoihin. Maakuntakorkeakoulu toimii maakunnan alueella ja virtuaaliopetus tekee mahdolliseksi opintojen suorittamisen myös etäopiskeluna ja työn ohessa. Kareliassa on opiskelijoita noin 4 000 ja henkilökuntaa noin 350.[1]

Sisällysluettelo

Koulutustarjonta [3]Muokkaa

 • Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
  • Degree Programme in International Business - tradenomi (BBA)
  • Liiketalouden koulutus - tradenomi (AMK)
  • Tietojenkäsittelyn koulutus - tradenomi (AMK)
 • Luonnonvara- ja ympäristöala
  • Maaseutuelinkeinojen koulutus - agrologi (AMK) - ei haussa
  • Metsätalouden koulutus - metsätalousinsinööri (AMK)
 • Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
 • Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
  • Fysioterapeuttikoulutus - fysioterapeutti (AMK)
  • Sairaanhoitajakoulutus - sairaanhoitaja (AMK) tai terveydenhoitaja (AMK)
  • Sosionomikoulutus - sosionomi (amk)
  • Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus; Fysioterapeutti (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Sosionomi (ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
 • Tekniikan ja liikenteen ala
  • Kone- ja tuotantotekniikan koulutus - insinööri (AMK)
  • Rakennustekniikan koulutus - insinööri (AMK)
  • Sähkötekniikan koulutus - insinööri (AMK) - ei haussa
  • Talotekniikan koulutus - insinööri (AMK)
  • Tietotekniikan koulutus - insinööri (AMK)
  • Ympäristöteknologian koulutus - insinööri (AMK)
  • Teknologiaosaamisen koulutus - ylempi AMK
  • Ympäristöteknologian koulutus - ylempi AMK

KampuksetMuokkaa

Ammattikorkeakoulu toimii vuodesta 2016 lähtien kahdella kampuksella Niinivaaralla: Tikkarinteellä ja Wärtsilässä. Mediakoulutus tapahtuu Joensuun Tiedepuistossa.

RehtoritMuokkaa

 • Kasvatustieteen tohtori Pentti Maljojoki - 2006
 • Valtiotieteen tohtori Vesa Saarikoski 2006 - 2011
 • Filosofian tohtori Petri Raivo 2012 -

OpiskelijakuntaMuokkaa

Opiskelijakunta POKA on Karelian opiskelijoiden yhdistys, joka edustaa Karelian opiskelijoita ammattikorkeakoulun toimielimissä. Lisäksi POKA järjestää tuutoritoimintaa ja vapaa-ajan viettomahdollisuuksia opiskelijoille.

Opiskelijakunnan lisäksi opiskelijat voivat liittyä koulutusalakohtaisiin opiskelijayhdistyksiin, joita on mm. Wärtsilän Tekniikan Opiskelijat ry. ja Joensuun Tradenomiopiskelijoiden Kilta ry.

PlagiointitapauksetMuokkaa

Syksyllä 2018 viisi Karelia-ammattikoulussa tehtyä ylemmän amk-tutkinnon opinnäytettä huomattiin osin muista töistä kopioiduiksi, vaikka ne oli tarkastettu plagioinnin varalta Urkund-ohjelmalla. Asian jäljille pääsi ulkopuolinen henkilö.[4] Kolme viidestä epäillystä toimii opettajana pohjoiskarjalaisessa Riveria-ammattioppilaitoksessa, ja heillä tutkinnon suorittaminen johtaa satojen eurojen palkankorotukseen.[5]

Alun perin jo Sanomalehti Karjalaisen artikkelissa 26.5.2018 kerrottiin korkeakouluissa ilmenevästä plagioinnista.[6] Jutun alussa viitataan ylemmän amk-tutkinnon opinnäytetyöhön, joka oli jäänyt kiinni plagiaatintunnistusohjelma Urkundissa kahdesti, mutta joka kuitenkin lopulta hyväksyttiin. Karjalaisen jutusta ilmenee, että alkuperäisen selvitystyön teki plagiointitutkijana esiintyvä entinen Karelia-amk:n yliopettaja. Lisäksi jutussa kerrotaan, että plagiointitutkijalta olisi tulossa muitakin selvityspyyntöjä. Plagiointitutkijan mukaan ”Ei tämä ongelma koske vain Karelia-ammattikorkeakoulua vaan on laajempi”.

Karelia-amk julkaisi 9.11.2018 lehdistötiedotteen, jonka mukaan Kareliasta valmistuneiden opiskelijoiden julkaisemissa opinnäytetöissä on paljastunut plagiointia. Paljastumisesta kiitetään "aktiivista kansalaista".[7] Lisäksi Karelia-amk julkaisi 12.11.2018 uuden tiedotteen, jossa kerrotaan tarkemmin paljastuneiden tapausten seuraamuksista. Karelia-amk:n tiedotteissa ei kerrota, miltä koulutusaloilta opinnäytetyöt ovat tai missä opinnäytetöiden tekijät työskentelevät.[8]

LähteetMuokkaa

Aiheesta muuallaMuokkaa