Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta LAMKO (engl. Student Union of Lahti University of Applied Sciences) on Lahden ammattikorkeakoulussa toimiva opiskelijakunta.

Opiskelijakunnan tehtävätMuokkaa

Ammattikorkeakoululain 42 a § mukaan ”opiskelijakunnan tehtävänä on omalta osaltaan valmistaa opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. Opiskelijakunnan tehtävänä on myös toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään.”

Opiskelijakunta muun muassa valitsee opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen sekä muihin monijäsenisiin toimielimiin ja työryhmiin.

Organisaatio ja hallintoMuokkaa

Opiskelijakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää edustajisto. Edustajisto valitaan vaaleilla, ja ehdolle voi asettua kuka tahansa opiskelijakunnan jäsen. Edustajiston tehtäviin kuuluu muun muassa hallituksen nimittäminen sekä tämän toiminnan valvominen.

Hallituksen valitsee edustajisto vuosittain. Hallituksessa toimiminen ei edellytä opiskelijakunnan jäsenyyttä. LAMKOn hallitus jakautuu kahdeksaan (8) sektoriin ja puheenjohtajistoon. Kukin hallituksen jäsen vastaa omasta sektoristaan ja edunvalvonnasta kyseisellä osa-alueella. Osalla sektorivastaavista on tukenaan jaostot, jotka koostuvat ammattikorkeakoulun opiskelijoista.

LAMKOn sektorit ovat liikunta, huvi, kulttuuri, viestintä, kansainvälisyys, tutor, sosiaalipolitiikka ja koulutuspolitiikka. Sektorikentän uusin tulokas on kulttuurisektori, joka perustettiin vuonna 2014 laajentamaan tapahtumatarjontaa ja edistämään Lahden paikallista opiskelijakulttuuria.

Opiskelijakunnan arkea ja taloutta pyörittävät kaksi työntekijää, tutorsihteeri ja pääsihteeri. Tutorsihteeri koordinoi tutorointia yhteistyössä tutor- ja kansainvälisyysvastaavan kanssa, kun taas pääsihteeri vastaa opiskelijakunnan hallinnollisten ja taloudellisten asioiden hoidosta.

JäsenyysMuokkaa

Opiskelijakunnan jäsenyys on vapaaehtoinen, ja jäseneksi voi lain nojalla liittyä kaikki Lahden ammattikorkeakoulussa tutkintoon opiskelevat opiskelijat. Lisäksi opiskelijakunta voi valita jäsenyyden tarjoamisesta myös muille korkeakoulun opiskelijoille. Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunnassa jäseneksi voivat liittyä kaikki ammattikorkeakoulun opiskelijat. Vuonna 2014 Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta LAMKOon kuului noin 42 % Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijoista.

Edunvalvonta ja sidosryhmäsuhteetMuokkaa

LAMKO on poliittisesti sitoutumaton järjestö. Se kuuluu Suomen opiskelijakuntien liittoon, SAMOK ry:hyn, jonka kautta opiskelijakunta pääsee vaikuttamaan valtakunnallisesti opiskelijoita koskeviin asioihin. LAMKO on myös Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL:n jäsen.

Lahden ammattikorkeakoulu on osa Hämeen ammattikorkeakoulun, Laurea ammattikorkeakoulun kanssa muodostettua FUAS –liittoumaa (Federation of Universities of Applied Sciences). Ammattikorkeakoulun FUAS –liittouman myötä Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta LAMKO kuuluu FUAS-opiskelijakuntiin.

HistoriaMuokkaa

Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta LAMKOn voidaan katsoa saaneen alkunsa vuonna 1996 kun Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijat ry perustettiin. Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijat ry:n tehtävät siirrettiin opiskelijakunnalle vuonna 2005, kun silloinen AMK-laki astui voimaan.

Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta LAMKOn puheenjohtajina ovat toimineet

 • 2005 Jasser Anoschkin
 • 2006 Tuomas Niemeläinen
 • 2007 Sanna Koskimäki
 • 2008 Jukka Åhman
 • 2009–2011 Marianna Rantanen
 • 2012 Eero Leinonen
 • 2013 Pasi Toivonen
 • 2014 Miika Mäkitalo
 • 2015 kevät Heidi Lindström
 • 2015 syksy Monna Salmi
 • 2016 Camilla Pulkkinen
 • 2017 Joel Ollikainen
 • 2018 Tiia Kettunen

Aiheesta muuallaMuokkaa


Tämä järjestöön, yhdistykseen tai organisaatioon liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.