Kouvolan alueellinen jako

(Ohjattu sivulta Kouvolan kaupunginosat)

Kouvolan aluejako tarkoittaa Kouvolan kaupungin alueella olevia pienempiä alueita. Kaupunginosat ovat kaupungin hallinnollisista ja tilastollisista syistä ylläpitämiä aluehallinnollisia yksiköitä. Vaikka suuraluejako on Kouvolassa kaupunginosajakoa merkittävämpi, pienempiä alueita hyödynnetään sijaintitietona muun muassa kaavoituksessa, kiinteistötunnuksissa, lupa-asioissa ja inventoinneissa.[1][2]

Osa-alueiden ja kaupunginosien lisäksi Kouvola on vuodesta 2018 lähtien jakautunut myös viiteen aluetoimikuntaan. Niiden tarkoituksena on turvata hyvät ja toimivat kunnallispalvelut nykyisen Kouvolan entisten kuntien alueilla. Aluetoimikuntien tehtäviä ovat mm. alueen palvelutarpeen arviointi ja kehittämissuunnitelman laatiminen, kaupungin myöntämän vuosittaisen kehittämisrahan käytöstä päättäminen, lausuntojen antaminen, verkostoituminen eri toimijoiden kanssa sekä osallistuminen alueen palveluiden ja hankkeiden suunnitteluun yhdessä kaupungin kanssa. Aluetoimikuntien toiminta-alueet ovat Anjalankoski, Valkeala, Elimäki (ml. Koria), Kouvolan keskusta-alue ja Kuusankoski (ml. Jaala). Aluejaon lähtökohtana on käytetty tilastollisia suuralueita. Kouvolan seudun entisistä kunnista eli nykyisistä suuralueista vain Jaala ei muodosta omaa aluetoimikuntaa, vaan on osa Kuusankosken aluetoimikuntaa.

Kouvola on jaettu kolmeen osa-aluetasoon eli suuralueisiin, kaupunginosiin eli tilastoalueisiin ja pienalueisiin. Kaupunginosia on yhteensä 43 ja jokainen niistä kuuluu yhteen kuudesta suuralueesta. Suuralueet ovat samat kuin entisten Kouvolan, Anjalankosken ja Kuusankosken kaupunkien sekä Elimäen, Jaalan ja Valkealan kuntien alueet. Pienalueita on yhteensä 193.[3]

Kouvolan osa-alueetMuokkaa

Suuralueet Tilastoalueet Pienalueet
Nro Suuralue Väkiluku Pinta-ala km² Väestötiheys Nro Tilastoalue Väkiluku Lkm Nro Pienaluelähde? Väkiluku Ajankohta ja lähde
1 Kouvola (Keskusta) 30 185 44,88 672,57 1 Kangas 4 835 9 73 Kotiharju
75 Marjoniemi
76 Putkinotko
77 Palomäki
86 Länsi-Keskusta
87 Keski-Keskusta
88 Urheilupuisto-Jaakonpuisto
89 Itä-Kangas
98 Etelä-Kangas
2 Kaunisnurmi 2 432 7 74 Itä-Kasarminmäki
84 Länsi-Kasarminmäki
85 Etelä-Kasarminmäki
94 Kellomäki (ei asutusta)
95 Länsi-Kaunisnurmi
96 Keski-Kaunisnurmi
97 Itä-Kaunisnurmi
3 Sarkola 2 184 4 103 Töröstinmäki
104 Pohjois-Sarkola
105 Länsi-Kotkankallio
111 Etelä-Sarkola
4 Vahtero 2 485 5 106 Kotkankallio
113 Ojaniitty
116 Pappikallio
118 Etelä-Vahtero (ei asutusta)
122 Vahteronmäki
5 Käpylä 2 723 4 78 Pikku-Palomäki
90 Länsi-Käpylä
91 Itä-Käpylä
99 Etelä-Käpylä
6 Tornionmäki 3 451 8 68 Viitakumpu
70 Itä-Tornionmäki
79 Palokangas
80 Länsi-Tornionmäki
81 Keski-Tornionmäki
82 Itä-Tehola (ei asutusta)
92 Etelä-Tornionmäki
100 Länsi-Tehola (ei asutusta)
7 Lehtomäki 5 176 5 65 Ravikylä
66 Länsi-Lehtomäki
67 Itä-Lehtomäki
69 Utumäki (vain yksi talous, Valtatien 15 varrella)
120 Tyttilampi (ei asutusta)
8 Kankaro 5 700 7 109 Vataja
110 Rekola
112 Haanoja
114 Kankaronmäki
115 Eskolanmäki
117 Pyydysmäki
119 Alakylä 71 31.12.1990 [4]
9 Mielakka 1 048 3 101 Mielakka
107 Mielakanrinne
108 Niinimäki
10 Tykkimäki 56 3 71 Käyrälampi-Tykkimäki
72 Kullasvaara
121 Itä-Tykkimäki (ei asutusta)
11 Korjala 95 4 64 Tanttari n. 90 2015
83 Koillis-Korjala (ei asutusta)
93 Pohjois-Korjala (ei asutusta)
102 Etelä-Korjala (vain muutama talous)
2 Kuusankoski 18 944 128,53 147,39 18 Mäyrämäki 1 946 8 33 Kymintehdas (ei asutusta)
42 Öljymäki
43 Mörkölinja
44 Kolarinmäki
45 Mäyrämäki
46 Kasakkakallio-Pokinpelto
47 Lamminranta
48 Kuusaanlampi (ei asutusta)
19 Ruotsula 965 6 49 Puhjonmäki
50 Katajaharju
51 Tervaskangas
52 Kytöaho
53 Etelä-Niskala
54 Ruotsula-Tammiranta
20 Rantakulma 2 378 5 37 Rantakulma
38 Kinnas
39 Rauhanharju
40 Pilkka
41 Niskala
21 Voikkaa 1 541 6 1 Länsi-Hirvelä
2 Itä-Hirvelä
3 Sikomäki
4 Voikkaa Keskus
5 Voikkaantehdas (vain muutama talous)
6 Sipilänniemi
22 Mattila 1 063 5 7 Mäentausta
8 Multahovi
9 Pohjois-Mattila
10 Etelä-Mattila
11 Pessa
23 Pilkanmaa 1 509 3 12 Suur-Pilkanmaa
13 Pilkanmaa Keskus
14 Markankylä
24 Tähtee 1 243 2 15 Tähtee
16 Väkkärä
25 Mäkikylä 2 763 6 17 Rekola
18 Pohjankorpi
19 Mäkikylä
20 Maunuksela
21 Punakallio
22 Heinharju (ei asutusta)
26 Naukio 2 496 4 23 Länsi-Naukio
24 Itä-Naukio
25 Kunnanpelto
26 Pappilanpelto
27 Kuusaa 2 877 5 27 Sairaalanmäki 69 * 31.12.2017 [5]
28 Melkunmäki
29 Puistomaa
30 Kuusaankeskus
31 Koskenranta
28 Kuusaanniemi 4 1 32 Kuusaanniemi 4 2015
29 Keltti 159 3 34 Keltti
35 Länsi-Keltti (vain muutama talous)
36 Inginmaa
3 Anjalankoski 15 000 752,92 19,92 31 Myllykoski 6 618 5 130 Myllykoski Keskus
131 Keltakangas 575 * 31.12.2017 [5]
132 Sorsajoki
133 Ummeljoki
134 Pohjois-Ummeljoki
32 Inkeroinen 5 539 4 135 Inkeroinen Keskus
136 Marinkylä-Korjärvi
137 Anjala
138 Etelä-Anjala
33 Sippola 1 498 6 139 Sippolan kirkonkylä 201 ** 31.12.2018[6]
140 Suur-Sippola
141 Liikkala
142 Mataroja
143 Savero 184 * 31.12.2017 [5]
144 Itä-Sippola
34 Kaipiainen 645 4 145 Kaipiainen Keskus 236 ** 31.12.2018[6]
146 Suur-Kaipiainen
147 Enäjärvi 164 * 31.12.2017 [5]
148 Saaramaa 40 * 31.12.2017 [5]
35 Muhniemi 700 4 149 Itä-Muhniemi
150 Pohjois-Muhniemi
151 Muhniemi-Korvenkylä 309 * 31.12.2017 [5]
152 Etelä-Muhniemi 62 * 31.12.2017 [5]
4 Valkeala 11 433 1 003,72 11,39 41 Niinistö 2 964 3 170 Niinistö-Jokelantörmä
171 Saarenmaa
172 Puhjo-Jyrää
42 Valkealan kirkonkylä 2 554 3 173 Valkealan kirkonseutu
174 Rapojärvi-Aholanjärvi
175 Multamäki-Hautala
43 Jokela 1 609 4 176 Jokela
177 Lautaro
178 Riihikallio-Mieho
179 Harju-Saarento
44 Kiehuva 440 2 180 Kiehuva-Ojamaa
181 Lopotti
45 Aitomäki 547 3 182 Aitomäki-Sydänmaa
183 Hyppälä
184 Karhula-Häkämäki
46 Utti 1 083 7 185 Utti Keskus
186 Tyrri-Kattilaharju
187 Ranta-Utti
188 Haimila
189 Kuivala
190 Kipparila
191 Kaakkois-Valkeala 31.12.2017 [5]
47 Selänpää 785 2 192 Suur-Selänpää 31.12.2017 [5]
193 Oravala 295 * 31.12.2017 [5]
48 Tuohikotti 449 3 194 Tuohikotti Keskus
195 Inkerilä 31.12.2017 [5]
196 Suur-Tuohikotti
49 Vekaranjärvi 1 002 6 197 Vekaranjärvi-Kääpälä 141 * 31.12.2017 [5]
198 Anttila-Kangaslampi 31.12.2017 [5]
199 Pihjalasaari-Haukjärvi 31.12.2017 [5]
200 Vuohijärvi 246 * 31.12.2017 [5]
201 Repovesi-Hillosensalmi 29 * 31.12.2017 [5]
202 Voikoski
5 Elimäki 7 900 391,74 20,17 51 Koria 4 154 3 230 Koria Keskus
231 Nappa
232 Värälä
52 Vilppula 1 025 4 233 Kukonoja
234 Takamaa
235 Teuroinen
236 Löytty 92 * 31.12.2017 [5]
53 Elimäen kirkonkylä 2 049 4 237 Elimäen kirkonkylä 1 297 ** 31.12.2018[6]
238 Elimäen kirkonseutu
239 Moisio-Haapala
240 Länsi-Elimäki
54 Villikkala 672 4 241 Villikkala 31.12.2017 [5]
242 Teutjoki
243 Raussila 153 * 31.12.2017 [5]
244 Joensuu
6 Jaala 1 703 563,54 3,02 61 Jaalan kirkonkylä 1 298 3 260 Jaalan kirkonseutu 597 ** 31.12.2018[6]
261 Kaakkois-Jaala
262 Kimola 201 * 31.12.2017[5]
62 Karijärvi 405 2 263 Pohjois-Jaala
264 Keski-Jaala
6 suuraluetta 85 165 2 885,33 29,52 43 tilastoaluetta 193 pienaluetta

Virallisesti itse pienalueiden väkilukuja ei ole julkaistu, joten luettelossa olevat tiedot on kerätty eri aluemääritelmillä:

* = postinumeroalue (postitoimipaikka), joka käsittää täysin tai lähes saman alueen kuin tilastollinen pienalue

** = taajama, joka käsittää täysin tai lähes saman alueen kuin tilastollinen pienalue


Myös tietojen ajankohdat vaihtelevat ja 11 pienalueella ei ole ollenkaan asutusta.


Alakylän väkiluku perustuu vuoden 1991 alussa Valkealasta Kouvolaan liitetyn alueen väkilukuun, sillä liitetyllä alueella on asutusta vain Alakylässä. [7]

Tanttari väkiluku on lähimpään kymmeneen pyöristetty epätarkka luku Korjalan kaupunginosan väkiluvusta, sillä Tanttarin lisäksi tässä teollisuusaluevaltaisessa kaupunginosassa on asutusta vain Etelä-Korjalassa ja siellä vain yksi talous Kellomäentiellä.

Kuusaanniemen pienalueen väkiluku perustuu samannimisen kaupunginosan väkilukuun, sillä kaupunginosassa on vain yksi pienalue.


Kouvolan tilastoalueiden ja suuralueiden väkiluku ja väestörakenne 2015Muokkaa

Alue Väestö
Nro Alueen nimi Yhteensä (0-6) (7-14) 0-14 v 15-29 v (0-29) 30-64 v yli 65 v
1 Keskustan suuralue 30 185 1 736 1 941
1 Kangas 4 835 114 122 236 4,88 % 1 021 21,12 % 1 257 1 596 33,01 % 1 982 40,99 %
2 Kaunisnurmi 2 432 115 111 226 9,29 % 640 26,32 % 866 1 019 41,90 % 547 22,49 %
3 Sarkola 2 184 153 165 318 14,56 % 332 15,20 % 650 1 002 45,88 % 532 24,36 %
4 Vahtero 2 485 184 206 390 15,69 % 352 14,16 % 742 1 234 49,66 % 509 20,48 %
5 Käpylä 2 723 90 106 196 7,20 % 617 22,66 % 813 1 096 40,25 % 814 29,89 %
6 Tornionmäki 3 451 196 238 434 12,58 % 711 20,60 % 1 145 1 526 44,22 % 780 22,60 %
7 Lehtomäki 5 176 356 353 709 13,70 % 1 001 19,34 % 1 710 2 443 47,20 % 1 023 19,76 %
8 Kankaro 5 700 405 484 889 15,60 % 1 014 17,79 % 1 903 2 412 42,32 % 1 385 24,30 %
9 Mielakka 1 048 118 135 253 24,14 % 130 12,40 % 383 547 52,19 % 118 11,26 %
10 Tykkimäki 56 3 7 10 17,86 % 8 14,29 % 18 26 46,43 % 12 21,43 %
11 Korjala 95 2 14 16 16,84 % 12 12,63 % 28 48 50,53 % 19 20,00 %
2 Kuusankosken suuralue 18 944
18 Mäyrämäki 1 946 142 161 303 15,57 % 295 15,16 % 598 1 047 53,80 % 301 15,47 %
19 Ruotsula 965 63 107 170 17,62 % 137 14,20 % 307 523 54,20 % 135 13,99 %
20 Rantakulma 2 378 163 208 371 15,60 % 332 13,96 % 703 1 154 48,53 % 521 21,91 %
21 Voikkaa 1 541 103 123 226 14,67 % 208 13,50 % 334 734 47,63 % 373 24,21 %
22 Mattila 1 063 78 110 188 17,69 % 160 15,05 % 348 506 47,60 % 209 19,66 %
23 Pilkanmaa 1 509 96 157 253 16,77 % 225 14,91 % 478 785 52,02 % 246 16,30 %
24 Tähtee 1 243 80 127 207 16,65 % 166 13,35 % 373 608 48,91 % 262 21,08 %
25 Mäkikylä 2 763 189 238 427 15,45 % 348 12,60 % 775 1 303 47,16 % 685 24,79 %
26 Naukio 2 496 75 127 202 8,09 % 369 14,78 % 571 988 39,58 % 937 37,54 %
27 Kuusaa 2 877 105 147 252 8,76 % 401 13,94 % 653 1 078 37,47 % 1 146 39,83 %
28 Kuusaanniemi 4 0 2 2 50% 0 0% 2 2 50% 0 0%
29 Keltti 159 15 20 35 22,01 % 16 10,06 % 51 75 47,17 % 33 20,75 %
3 Anjalankosken suuralue 15 000
31 Myllykoski 6 618 437 529 966 14,60 % 923 13,95 % 1 889 3 067 46,34 % 1 662 25,11 %
32 Inkeroinen 5 539 336 435 771 13,92 % 729 13,16 % 1 500 2 535 45,77 % 1 504 27,15 %
33 Sippola 1 498 86 121 207 13,82 % 149 9,95 % 356 692 46,19 % 450 30,04 %
34 Kaipiainen 645 31 47 78 12,09 % 99 15,35 % 77 288 44,65 % 180 27,91 %
35 Muhniemi 700 39 50 89 12,71 % 84 12,00 % 173 345 49,29 % 182 26,00 %
4 Valkealan suuralue 11 433
41 Niinistö 2 964 235 314 549 18,52 % 427 14,41 % 976 1 448 48,85 % 540 18,22 %
42 Valkealan kirkonkylä 2 554 194 282 476 18,64 % 331 12,96 % 807 1 114 43,62 % 633 24,78 %
43 Jokela 1 609 168 217 385 23,93 % 183 11,37 % 568 821 51,03 % 220 13,67 %
44 Kiehuva 440 44 66 110 25,00 % 44 10,00 % 154 207 47,05 % 79 17,95 %
45 Aitomäki 547 46 37 83 15,17 % 73 13,35 % 156 272 49,73 % 119 21,76 %
46 Utti 1 083 71 98 169 15,60 % 143 13,20 % 312 494 45,61 % 277 25,58 %
47 Selänpää 785 54 74 128 16,31 % 103 13,12 % 231 379 48,28 % 175 22,29 %
48 Tuohikotti 449 27 31 58 12,92 % 38 8,46 % 96 227 50,56 % 126 28,06 %
49 Vekaranjärvi 1 002 44 76 120 11,98 % 108 10,78 % 228 484 48,30 % 290 28,94 %
5 Elimäen suuralue 7 900
51 Koria 4 154 350 407 757 18,22 % 674 16,23 % 1 431 1 963 47,26 % 760 18,30 %
52 Vilppula 1 025 83 113 196 19,12 % 110 10,73 % 306 511 49,85 % 208 20,29 %
53 Elimäen kirkonkylä 2 049 101 131 232 11,32 % 246 12,01 % 478 891 43,48 % 680 33,19 %
54 Villikkala 672 38 78 116 17,26 % 87 12,95 % 203 318 47,32 % 151 22,47 %
6 Jaalan suuralue 1 703
61 Jaalan kirkonkylä 1 298 73 115 188 14,48 % 110 8,47 % 298 590 45,45 % 410 31,59 %
62 Karijärvi 405 18 23 41 10,12 % 25 6,17 % 66 204 50,37 % 135 33,33 %

Lähde: Väestötiedot on otettu Kouvola sanomien lehdestä, joka julkaistiin 9.1.2017 uutisesta jonka nimi on "Muuttoliike voi vaihtaa lähikoulun". [8]

AluetoimikunnatMuokkaa

Aluetoimikunta Väkiluku Pinta-ala km² Väestötiheys
Keskustan aluetoimikunta 30 185 44,88 672,57
Kuusankosken aluetoimikunta 20 647 692,07 29,83
Anjalankosken aluetoimikunta 15 000 752,92 19,92
Valkealan aluetoimikunta 11 433 1003,72 11,39
Elimäen aluetoimikunta 7 900 391,74 20,17
5 aluetoimikuntaa 85 165 2 885,33 29,52

Tilastotiedot ovat vuoden 2015 mukaiset.

Kouvolan taajamatMuokkaa

# Taajama Väkiluku
(31.12.2018)[6]
1 Kouvolan keskustaajama 47 863
2 Valkeala 5 895
3 Myllykoski 5 835
4 Inkeroinen 4 788
5 Koria 3 943
6 Elimäen kirkonkylä 1 297
7 Jaalan kirkonkylä 597
8 Utti 395
9 Kaipiaisten asemanseutu 236
10 Sippola 201

Kaupungin keskustaajama on lihavoitu. Vuonna 2016 määritellyistä taajamista Sippola lakkasi olemasta taajama vuoden 2017 taajamarajauksessa, mutta palasi takaisin taajamien joukkoon vuoden 2018 rajauksessa. Entisen vuonna 2009 lakkautetun Kuusankosken kaupungin keskuspaikka, Kuusankoski ja Voikkaa eivät enää nykyisin muodosta omia taajamiaan, vaan ovat osa Kouvolan keskustaajamaa.

Kouvolan postinumeroalueetMuokkaa

Asteriskilla (*) merkityt alueet ulottuvat myös toisen kunnan alueelle. Kahdella asteriskillä (**) merkityt alueet ulottuvat vain pieniltä osin Kouvolan alueelle.

Postinumero ja toimipaikka Alueen nimi Väkiluku Huomautus
45100 Kouvola Kouvola Keskus 9 393
45120 Kouvola Kotkankallio-Vahteronmäki 3 952
45130 Kouvola Korjala-Kaunisnurmi 1 742
45150 Kouvola Kankaronmäki-Eskolanmäki 4 835
45160 Kouvola Lehtomäki 5 066
45200 Kouvola Tornionmäki 5 988
45330 Harju Harju 304
45360 Valkeala Kukkuramäki 3 819
45370 Valkeala Valkeala kk. 2 714
45410 Utti Utti 839
45460 Savero Savero 184
45610 Koria Koria 5 076
45700 Kuusankoski Kuusankoski Keskus 8 925
45720 Kuusankoski Kotiharju-Puhjonmäki 2 700
45740 Kuusankoski Maunuksela 2 778* Suurin osa alueen pinta-alasta sijaitsee Iitin puolella, mutta väestöstä suurin osa Kouvolan puolella.
45750 Kuusankoski Sairaalanmäki (Kuusankoski) 69
45810 Pilkanmaa Pilkanmaa 1 515
45910 Voikkaa Voikkaa 2 650
45940 Oravala Oravala 295
46110 Tuohikotti Tuohikotti 365
46140 Vekaranjärvi Vekaranjärvi 141
46230 Valkeala Aro 491
46400 Kaipiainen Kaipiainen 472
46430 Tirva Tirva-Inkerilä 270
46450 Enäjärvi Enäjärvi 164
46530 Kannuskoski Kannuskoski 166* Suurin osa alueesta sijaitsee Luumäen puolella.
46570 Saaramaa Saaramaa 40
46710 Sippola Sippola 739
46730 Ruotila Ruotila 114
46750 Liikkala Liikkala 288
46800 Myllykoski Myllykoski 4 714
46810 Ummeljoki Ummeljoki 1 406
46860 Keltakangas Anjalankoski Keskus (Keltakangas) 575
46900 Inkeroinen Inkeroinen 3 644
46910 Anjala Anjala 1 888
46950 Ahvio Ahvio 62* Suurin osa alueen pinta-alasta sijaitsee Kotkan puolella, mutta väestöstä suurin osa Kouvolan puolella.
46960 Muhniemi Muhniemi 309
47110 Löytty Löytty 92
47150 Raussila Raussila 153
47200 Elimäki Elimäki kk. 2 330
47260 Ratula Ratula 131
47540 Löyttilä Löyttilä 178** Alueesta suurin osa on Iitin puolella. Kouvolan puolella on vain muutama talous.
47650 Kimola Kimola 201* Alue ulottuu myös Iitin puolelle.
47710 Jaala Jaala kk. 1 101
47760 Huhdasjärvi Huhdasjärvi 122
47810 Selänpää Selänpää 292
47830 Hasula Hasula 116
47850 Verla Verla 137
47900 Vuohijärvi Vuohijärvi 246
47910 Hillosensalmi Hillosensalmi 29
52920 Voikoski Voikoski 133* Suurin osa alueen pinta-alasta sijaitsee Mäntyharjun puolella, mutta väestöstä suurin osa Kouvolassa.

[9][5]

LähteetMuokkaa

  1. Kaupunginosajakoesitys (archive.org) Kouvolan kaupunki. Viitattu 17.3.2015.
  2. Kartta, Kaupunginosajakoehdotus
  3. Kouvolan karttapalvelu
  4. Valkealan historia III / s. 163-164
  5. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u Postinumeroalueittainen avoin tieto 2019. Tilastokeskus.
  6. a b c d e Taajama- ja haja-asutusväestö iän ja sukupuolen mukaan kunnittain 31.12.2018. StatFin.
  7. Valkealan historia III / s. 163-164
  8. Kouvolan Sanomat 9.1.2017 s. 2.
  9. Tilastolliset postinumeroalueet. Tilastokeskus.