Hirvelä (Kuusankoski)

Hirvelä on kylä ja asuinalue Kouvolan Kuusankoskella. Se sijaitsee entisen Kuusankosken kaupungin pohjoisosassa Kymijoen varrella, Sompasen lounaispuolella. Hirvelä on osa Voikkaan kaupunginosaa ja Kouvolan keskustaajamaa. Hirvelä on myös entisen Valkealan kunnan rekisterikylä. Siihen kuuluu lisäksi myös Virtakiven ja Verkkosuon alueet sekä muusta kylästä erillään oleva alue Sydänmaan pohjoispuolella, joka rajautuu pohjoisessa Torasjokeen ja Selänpään kylään. Hirvelässä sijaitsee muun muassa Hirvelän kotisatama ja Virtakiven vierasvenesatama Kymijoen rannassa sekä Sompasen uimaranta. Kylän läpi kulkee Kantatie 46. Hirvelä rajautuu pohjoisessa entiseen Valkealan kuntaan eli nykyiseen Valkealan suuralueeseen.