Kouvolan alueellinen jako

Kouvolan alueellinen jako tarkoittaa Kouvolan kaupungin alueella olevia pienempiä alueita. Kaupunginosat ovat kaupungin hallinnollisista ja tilastollisista syistä ylläpitämiä aluehallinnollisia yksiköitä. Vaikka suuraluejako on Kouvolassa kaupunginosajakoa merkittävämpi, pienempiä alueita hyödynnetään sijaintitietona muun muassa kaavoituksessa, kiinteistötunnuksissa, lupa-asioissa ja inventoinneissa.[1][2]

Kouvolan suuralueet ja kaupunginosat

Kouvolassa on 39 kaupunginosaa. Niistä 11 sijaitsee vanhan Kouvolan alueella, 5 Kuusankoskella, 7 Anjalankoskella, 10 Valkealassa, 4 Elimäellä ja 2 Jaalassa.

Kouvola on kaupunginosajaon lisäksi jaettu kolmeen tilastolliseen osa-aluetasoon eli suuralueisiin, tilastoalueisiin ja pienalueisiin. Näitä alueita hallinnoi ja ylläpitää Tilastokeskus. Tilastoalueita on yhteensä 43 ja jokainen niistä kuuluu yhteen kuudesta suuralueesta. Suuralueet ovat samat kuin entisten Kouvolan, Anjalankosken ja Kuusankosken kaupunkien sekä Elimäen, Jaalan ja Valkealan kuntien alueet. Pienalueita on yhteensä 193.[3]

Osa-alueiden ja kaupunginosien lisäksi Kouvola on vuodesta 2018 lähtien jakautunut myös viiteen aluetoimikuntaan. Niiden tarkoituksena on turvata hyvät ja toimivat kunnallispalvelut nykyisen Kouvolan entisten kuntien alueilla. Aluetoimikuntien tehtäviä ovat mm. alueen palvelutarpeen arviointi ja kehittämissuunnitelman laatiminen, kaupungin myöntämän vuosittaisen kehittämisrahan käytöstä päättäminen, lausuntojen antaminen, verkostoituminen eri toimijoiden kanssa sekä osallistuminen alueen palveluiden ja hankkeiden suunnitteluun yhdessä kaupungin kanssa. Aluetoimikuntien toiminta-alueet ovat Anjalankoski, Valkeala, Elimäki (ml. Koria), Kouvolan keskusta-alue ja Kuusankoski (ml. Jaala). Aluejaon lähtökohtana on käytetty tilastollisia suuralueita. Kouvolan seudun entisistä kunnista eli nykyisistä suuralueista vain Jaala ei muodosta omaa aluetoimikuntaa, vaan on osa Kuusankosken aluetoimikuntaa.

Kouvolan kaupunginosat

muokkaa

Kouvolan keskusta-alue

muokkaa

Kuusankoski

muokkaa

Anjalankoski

muokkaa

Valkeala

muokkaa

Elimäki

muokkaa

Tilastolliset osa-alueet

muokkaa
Suuralueet Tilastoalueet Pienalueet
Nro Suuralue Väkiluku Pinta-ala km² Väestötiheys Nro Tilastoalue Väkiluku Lukumäärä Pienalueiden numerointi
1 Kouvola (Keskusta) 30 185 44,88 672,57 1 Kangas 4 835 9 73, 75-77, 86-89, 98
2 Kaunisnurmi 2 432 7 74, 84-85, 94-97
3 Sarkola 2 184 4 103-105, 111
4 Vahtero 2 485 5 106, 113, 116, 118, 122
5 Käpylä 2 723 4 78, 90-91, 99
6 Tornionmäki 3 451 8 68, 70, 79-82, 92, 100
7 Lehtomäki 5 176 5 65-67, 69, 120
8 Kankaro 5 700 7 109-110, 112, 114-115, 117, 119
9 Mielakka 1 048 3 101, 107-108
10 Tykkimäki 56 3 71-72, 121
11 Korjala 95 4 64, 83, 93, 102
2 Kuusankoski 18 944 128,53 147,39 18 Mäyrämäki 1 946 8 33, 42-48
19 Ruotsula 965 6 49-54
20 Rantakulma 2 378 5 37-41
21 Voikkaa 1 541 6 1-6
22 Mattila 1 063 5 7-11
23 Pilkanmaa 1 509 3 12-14
24 Tähtee 1 243 2 15-16
25 Mäkikylä 2 763 6 17-22
26 Naukio 2 496 4 23-26
27 Kuusaa 2 877 5 27-31
28 Kuusaanniemi 4 1 32
29 Keltti 159 3 34-36
3 Anjalankoski 15 000 752,92 19,92 31 Myllykoski 6 618 5 130-134
32 Inkeroinen 5 539 4 135-138
33 Sippola 1 498 6 139-144
34 Kaipiainen 645 4 145-148
35 Muhniemi 700 4 149-152
4 Valkeala 11 433 1 003,72 11,39 41 Niinistö 2 964 3 170-172
42 Valkealan kirkonkylä 2 554 3 173-175
43 Jokela 1 609 4 176-179
44 Kiehuva 440 2 180-181
45 Aitomäki 547 3 182-184
46 Utti 1 083 7 185-191
47 Selänpää 785 2 192-193
48 Tuohikotti 449 3 194-196
49 Vekaranjärvi 1 002 6 197-202
5 Elimäki 7 900 391,74 20,17 51 Koria 4 154 3 230-232
52 Vilppula 1 025 4 233-236
53 Elimäen kirkonkylä 2 049 4 237-240
54 Villikkala 672 4 241-244
6 Jaala 1 703 563,54 3,02 61 Jaalan kirkonkylä 1 298 3 260-262
62 Karijärvi 405 2 263-264
6 suuraluetta 85 165 2 885,33 29,52 43 tilastoaluetta 193 pienaluetta

Kouvolan tilastoalueiden ja suuralueiden väkiluku ja väestörakenne 2015

muokkaa
Alue Väestö
Nro Alueen nimi Yhteensä (0-6) (7-14) 0-14 v 15-29 v (0-29) 30-64 v yli 65 v
1 Keskustan suuralue 30 185 1 736 1 941
1 Kangas 4 835 114 122 236 4,88 % 1 021 21,12 % 1 257 1 596 33,01 % 1 982 40,99 %
2 Kaunisnurmi 2 432 115 111 226 9,29 % 640 26,32 % 866 1 019 41,90 % 547 22,49 %
3 Sarkola 2 184 153 165 318 14,56 % 332 15,20 % 650 1 002 45,88 % 532 24,36 %
4 Vahtero 2 485 184 206 390 15,69 % 352 14,16 % 742 1 234 49,66 % 509 20,48 %
5 Käpylä 2 723 90 106 196 7,20 % 617 22,66 % 813 1 096 40,25 % 814 29,89 %
6 Tornionmäki 3 451 196 238 434 12,58 % 711 20,60 % 1 145 1 526 44,22 % 780 22,60 %
7 Lehtomäki 5 176 356 353 709 13,70 % 1 001 19,34 % 1 710 2 443 47,20 % 1 023 19,76 %
8 Kankaro 5 700 405 484 889 15,60 % 1 014 17,79 % 1 903 2 412 42,32 % 1 385 24,30 %
9 Mielakka 1 048 118 135 253 24,14 % 130 12,40 % 383 547 52,19 % 118 11,26 %
10 Tykkimäki 56 3 7 10 17,86 % 8 14,29 % 18 26 46,43 % 12 21,43 %
11 Korjala 95 2 14 16 16,84 % 12 12,63 % 28 48 50,53 % 19 20,00 %
2 Kuusankosken suuralue 18 944
18 Mäyrämäki 1 946 142 161 303 15,57 % 295 15,16 % 598 1 047 53,80 % 301 15,47 %
19 Ruotsula 965 63 107 170 17,62 % 137 14,20 % 307 523 54,20 % 135 13,99 %
20 Rantakulma 2 378 163 208 371 15,60 % 332 13,96 % 703 1 154 48,53 % 521 21,91 %
21 Voikkaa 1 541 103 123 226 14,67 % 208 13,50 % 334 734 47,63 % 373 24,21 %
22 Mattila 1 063 78 110 188 17,69 % 160 15,05 % 348 506 47,60 % 209 19,66 %
23 Pilkanmaa 1 509 96 157 253 16,77 % 225 14,91 % 478 785 52,02 % 246 16,30 %
24 Tähtee 1 243 80 127 207 16,65 % 166 13,35 % 373 608 48,91 % 262 21,08 %
25 Mäkikylä 2 763 189 238 427 15,45 % 348 12,60 % 775 1 303 47,16 % 685 24,79 %
26 Naukio 2 496 75 127 202 8,09 % 369 14,78 % 571 988 39,58 % 937 37,54 %
27 Kuusaa 2 877 105 147 252 8,76 % 401 13,94 % 653 1 078 37,47 % 1 146 39,83 %
28 Kuusaanniemi 4 0 2 2 50% 0 0% 2 2 50% 0 0%
29 Keltti 159 15 20 35 22,01 % 16 10,06 % 51 75 47,17 % 33 20,75 %
3 Anjalankosken suuralue 15 000
31 Myllykoski 6 618 437 529 966 14,60 % 923 13,95 % 1 889 3 067 46,34 % 1 662 25,11 %
32 Inkeroinen 5 539 336 435 771 13,92 % 729 13,16 % 1 500 2 535 45,77 % 1 504 27,15 %
33 Sippola 1 498 86 121 207 13,82 % 149 9,95 % 356 692 46,19 % 450 30,04 %
34 Kaipiainen 645 31 47 78 12,09 % 99 15,35 % 77 288 44,65 % 180 27,91 %
35 Muhniemi 700 39 50 89 12,71 % 84 12,00 % 173 345 49,29 % 182 26,00 %
4 Valkealan suuralue 11 433
41 Niinistö 2 964 235 314 549 18,52 % 427 14,41 % 976 1 448 48,85 % 540 18,22 %
42 Valkealan kirkonkylä 2 554 194 282 476 18,64 % 331 12,96 % 807 1 114 43,62 % 633 24,78 %
43 Jokela 1 609 168 217 385 23,93 % 183 11,37 % 568 821 51,03 % 220 13,67 %
44 Kiehuva 440 44 66 110 25,00 % 44 10,00 % 154 207 47,05 % 79 17,95 %
45 Aitomäki 547 46 37 83 15,17 % 73 13,35 % 156 272 49,73 % 119 21,76 %
46 Utti 1 083 71 98 169 15,60 % 143 13,20 % 312 494 45,61 % 277 25,58 %
47 Selänpää 785 54 74 128 16,31 % 103 13,12 % 231 379 48,28 % 175 22,29 %
48 Tuohikotti 449 27 31 58 12,92 % 38 8,46 % 96 227 50,56 % 126 28,06 %
49 Vekaranjärvi 1 002 44 76 120 11,98 % 108 10,78 % 228 484 48,30 % 290 28,94 %
5 Elimäen suuralue 7 900
51 Koria 4 154 350 407 757 18,22 % 674 16,23 % 1 431 1 963 47,26 % 760 18,30 %
52 Vilppula 1 025 83 113 196 19,12 % 110 10,73 % 306 511 49,85 % 208 20,29 %
53 Elimäen kirkonkylä 2 049 101 131 232 11,32 % 246 12,01 % 478 891 43,48 % 680 33,19 %
54 Villikkala 672 38 78 116 17,26 % 87 12,95 % 203 318 47,32 % 151 22,47 %
6 Jaalan suuralue 1 703
61 Jaalan kirkonkylä 1 298 73 115 188 14,48 % 110 8,47 % 298 590 45,45 % 410 31,59 %
62 Karijärvi 405 18 23 41 10,12 % 25 6,17 % 66 204 50,37 % 135 33,33 %

Lähde: Väestötiedot on otettu Kouvola sanomien lehdestä, joka julkaistiin 9.1.2017 uutisesta jonka nimi on "Muuttoliike voi vaihtaa lähikoulun". [4]

Aluetoimikunnat

muokkaa
 
Kouvolan aluetoimikunnat.
Aluetoimikunta Väkiluku Pinta-ala km² Väestötiheys
Keskustan aluetoimikunta 30 185 44,88 672,57
Kuusankosken aluetoimikunta 20 647 692,07 29,83
Anjalankosken aluetoimikunta 15 000 752,92 19,92
Valkealan aluetoimikunta 11 433 1003,72 11,39
Elimäen aluetoimikunta 7 900 391,74 20,17
5 aluetoimikuntaa 85 165 2 885,33 29,52

Tilastotiedot ovat vuoden 2015 mukaiset.

Kouvolan taajamat

muokkaa
# Taajama Väkiluku
(31.12.2018)[5]
1 Kouvolan keskustaajama 47 863
2 Valkeala 5 895
3 Myllykoski 5 835
4 Inkeroinen 4 788
5 Koria 3 943
6 Elimäen kirkonkylä 1 297
7 Jaalan kirkonkylä 597
8 Utti 395
9 Kaipiaisten asemanseutu 236
10 Sippola 201

Kaupungin keskustaajama on lihavoitu. Vuonna 2016 määritellyistä taajamista Sippola lakkasi olemasta taajama vuoden 2017 taajamarajauksessa, mutta palasi takaisin taajamien joukkoon vuoden 2018 rajauksessa. Entisen vuonna 2009 lakkautetun Kuusankosken kaupungin keskuspaikka, Kuusankoski ja Voikkaa eivät enää nykyisin muodosta omia taajamiaan, vaan ovat osa Kouvolan keskustaajamaa.

Kouvolan postinumeroalueet

muokkaa

Asteriskilla (*) merkityt alueet ulottuvat myös toisen kunnan alueelle. Kahdella asteriskillä (**) merkityt alueet ulottuvat vain pieniltä osin Kouvolan alueelle.

Postinumero ja toimipaikka Alueen nimi Väkiluku (31.12.2017) Huomautus
45100 Kouvola Kouvola Keskus 9 393
45120 Kouvola Kotkankallio-Vahteronmäki 3 952
45130 Kouvola Korjala-Kaunisnurmi 1 742
45150 Kouvola Kankaronmäki-Eskolanmäki 4 835
45160 Kouvola Lehtomäki 5 066
45200 Kouvola Tornionmäki 5 988
45330 Harju Harju 304
45360 Valkeala Kukkuramäki 3 819
45370 Valkeala Valkeala kk. 2 714
45410 Utti Utti 839
45460 Savero Savero 184
45610 Koria Koria 5 076
45700 Kuusankoski Kuusankoski Keskus 8 925
45720 Kuusankoski Kotiharju-Puhjonmäki 2 700
45740 Kuusankoski Maunuksela 2 778* Suurin osa alueen pinta-alasta sijaitsee Iitin puolella, mutta väestöstä suurin osa Kouvolan puolella.
45750 Kuusankoski Sairaalanmäki (Kuusankoski) 69
45810 Pilkanmaa Pilkanmaa 1 515
45910 Voikkaa Voikkaa 2 650
45940 Oravala Oravala 295
46110 Tuohikotti Tuohikotti 365
46140 Vekaranjärvi Vekaranjärvi 141
46230 Valkeala Aro 491
46400 Kaipiainen Kaipiainen 472
46430 Tirva Tirva-Inkerilä 270
46450 Enäjärvi Enäjärvi 164
46530 Kannuskoski Kannuskoski 166* Suurin osa alueesta sijaitsee Luumäen puolella.
46570 Saaramaa Saaramaa 40
46710 Sippola Sippola 739
46730 Ruotila Ruotila 114
46750 Liikkala Liikkala 288
46800 Myllykoski Myllykoski 4 714
46810 Ummeljoki Ummeljoki 1 406
46860 Keltakangas Anjalankoski Keskus (Keltakangas) 575
46900 Inkeroinen Inkeroinen 3 644
46910 Anjala Anjala 1 888
46950 Ahvio Ahvio 62* Suurin osa alueen pinta-alasta sijaitsee Kotkan puolella, mutta väestöstä suurin osa Kouvolan puolella.
46960 Muhniemi Muhniemi 309
47110 Löytty Löytty 92
47150 Raussila Raussila 153
47200 Elimäki Elimäki kk. 2 330
47260 Ratula Ratula 131
47540 Löyttilä Löyttilä 178** Alueesta suurin osa on Iitin puolella. Kouvolan puolella on vain muutama talous.
47650 Kimola Kimola 201* Alue ulottuu myös Iitin puolelle.
47710 Jaala Jaala kk. 1 101
47760 Huhdasjärvi Huhdasjärvi 122
47810 Selänpää Selänpää 292
47830 Hasula Hasula 116
47850 Verla Verla 137
47900 Vuohijärvi Vuohijärvi 246
47910 Hillosensalmi Hillosensalmi 29
52920 Voikoski Voikoski 133* Suurin osa alueen pinta-alasta sijaitsee Mäntyharjun puolella, mutta väestöstä suurin osa Kouvolassa.

[6] [7]

Rekisterikylät

muokkaa

Tässä on lueteltu nykyisen Kouvolan alueen entisten kuntien rekisterikylät ennen vuotta 1920. Kouvolan kyläjako poistui käytöstä vuonna 2015, kun kaupunginosajako uusittiin.

Anjala

muokkaa


Elimäki

muokkaa

Sippola

muokkaa

Valkeala

muokkaa

Lähteet

muokkaa