Kemihaaran suot

Natura 2000 -alue Lapin maakunnassa

Kemihaaran suot on Natura 2000 -suojelualue Vuotosjoen itäpuolella Pelkosenniemen ja Savukosken kuntien alueella. Suojellut suot ovat toisitaan erillään ja ovat tyypiltään muun muassa aapasoita, lettoja ja korpia. Ne ovat pääosin luonnontilassa. Vuotosjoen latvapurot, lähteet ja suppalammet ovat arvokkaita pienvesiä. Siellä pesii merkittävässä määrin metsähanhia, joutsenia ja kahlaajia kuten kurkia. Natura-alueen pinta-ala on yhteensä 14 060 hehtaaria.[1] Kemihaaran suoalueella on kaksi lintutornia.[2]

Kemihaaran suot
Natura 2000 -alue: FI 130 0907
Suojelun perusteet
Aluetyyppi SCI ja SPA[1]
Luontodirektiivin
luontotyypit
Aapasuot 74 %
Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit 9 %
Humuspitoiset lammet ja järvet 2 %
Boreaaliset luonnonmetsät 2 %
Sijainti ja koko
Kunta Pelkosenniemi, Savukoski
Pinta-ala 14 060 ha
Suojellut lajit
Lintudirektiivin
liite I
Ampuhaukka
Kaakkuri
Kalatiira
Kuikka
Kurki
Laulujoutsen
Metso
Pohjantikka
Sinirinta
Sinisuohaukka
Suokukko
Teeri
Uivelo
Luontodirektiivin
liitteen II lajit
Saukko
Kiiltosirppisammal
Lettorikko
Laaksoarho
Muuttolinnut Jänkäsirriäinen
Kiuru
Metsähanhi
Mustalintu
Mustaviklo
Naurulokki
Pilkkasiipi
Muuta eläinlajistoa Ahma
Ilves
Karhu
Susi
Muuta kasvilajistoa Kullero
Lapinkämmekkä

Lähteet muokkaa

  1. a b Kemihaaran suot 15.8.2013. Lapin Ely-keskus. Viitattu 24.1.2015.
  2. Pelkosenniemen aapasuot Pelkosenniemen kunta. Arkistoitu 28.1.2015. Viitattu 24.1.2015.