Dikarboksyylihapot

Dikarboksyylihapot ovat orgaanisia yhdisteitä, joissa funktionaalisena ryhmänä on kaksi karboksyyliryhmää -COOH. Molekyylikaavoissa dikarboksyylihapot voidaan ilmaista yleisessä muodossa ”HOOC-R-COOH”, jossa R kuvaa tavallisesti jotain hiilivetyketjua.

Esimerkkejä dikarboksyylihapoistaMuokkaa

Triviaalinimi IUPAC-nimi Kemiallinen kaava Rakenne
Oksaalihappo etaanidihappo HOOC-COOH  
Malonihappo propaanidihappo HOOC-(CH2)-COOH  
Meripihkahappo
Sukkiinihappo
butaanidihappo HOOC-(CH2)2-COOH  
Glutaarihappo pentaanidihappo HOOC-(CH2)3-COOH  
Adipiinihappo heksaanidihappo HOOC-(CH2)4-COOH  
Pimeliinihappo heptaanidihappo HOOC-(CH2)5-COOH  
Suberiinihappo
Korkkihappo
oktaanidihappo HOOC-(CH2)6-COOH  
Atselaiinihappo nonaanidihappo HOOC-(CH2)7-COOH  
Sebasiinihappo dekaanidihappo HOOC-(CH2)8-COOH  
dodekaanidihappo HOOC-(CH2)10-COOH  
Fumaarihappo (E)-buteenidihappo
trans-1,2-etyleenidikarboksyylihappo
HOOC-(CH)2-COOH  
Maleiinihappo (Z)-buteenidihappo
cis-1,2-etyleenidikarboksyylihappo
HOOC-(CH)2-COOH  
Ftaalihappo 1,2-bentseenidikarboksyylihappo
orto-ftaalihappo
C6H4(COOH)2  
Isoftaalihappo 1,3-bentseenidikarboksyylihappo
meta-ftaalihappo
C6H4(COOH)2  
Tereftaalihappo 1,4-bentseenidikarboksyylihappo
para-ftaalihappo
C6H4(COOH)2