Asunnanjärvi [2][1] on Keski-Suomessa Keuruun Asunnalla sijaitseva järvi, joka kuuluu Kokemäenjoen vesistöön.[2][1]

Asunnanjärvi
Valtiot Suomi
Maakunnat Keski-Suomi
Kunnat Keuruu
Koordinaatit 62°14′07″N, 24°53′39″E
Vesistöalue ja valuma-alueen tietoja
Päävesistöalue Kokemäenjoen vesistö (35)
Valuma-alue Asunnanjärven valuma-alue (35.68)
Laskujoki Myllylänjoki [1]
Järvinumero 35.682.1.002
Mittaustietoja
Pinnankorkeus 127,8 m [1]
Rantaviiva 16,4599 km [2]
Pinta-ala 2,68613 km² [2]
Tilavuus 0,00717295 km³ [2]
Keskisyvyys 2,67 m [2]
Suurin syvyys 8,9 m [2]
Saaria 9 [2]
Kartta
Asunnanjärvi

Maantietoa muokkaa

Järven pinta-ala on 270 hehtaaria eli 2,7 neliökilometriä. Se on 3,0 kilometriä pitkä ja 1,8 kilometriä leveä. Järvellä on selkeä järvenselkä, mutta Talasniemi ja Selkäniemi kaventavat sitä. Talasniemi suojaa Rimminlahtea, joka on yli puoli kilometriä pitkä ja lahdenpohjalla sijaitsee järven luusua, mistä alkaa Rimminjoki. Rimminlahden suulla sijaitsee Hemminkisaari (1,2 hehtaaria), joka suojaa viereistä Seiväslahtea. Itäpuolella sijaitsee Selkäniemim jonka itäpuolelle jää Kamppilanlahti. Lahdensuu on nimeltään Uittosalmi ja lahti haarautuu pohjoiseen Halkolahdeksi ja etelään Kalliolahdeksi. Järvenselän luoteispäässä on Hietalahti ja sen eteläpuolella saaristo ja edelleen vielä Myllylahti.[2][1]

Järvessä on laskettu olevan yhdeksän saarta. Niiden yhteispinta-ala on 4,0 hehtaaria, mikä on noin 1,6 % järven kokonaispinta-alasta. Saarista kaksi eli Vasikkasaari (1,7 hehtaaria) ja Hemminkisaari ovat yli hehtaarin suuruisia, kuusi yli aarin ja yksi on alle aarin kokoinen. Muita nimettyjä saaria ovat Myllysaari (0,8 hehtaaria) ja Valakkasaari. Kalliosaari on nimestään huolimatta niemi.[2][1]

Järvi on luodattu ja siitä on julkaistu syvyyskartat. Sen tilavuus on 7,2 miljoonaa kuutiometriä eli 0,0072 kuutiokilometriä. Järven keskisyvyys on 2,7 metriä ja suurin syvyys on 8,9 metriä. Syvin kohta sijaitsee aivan Kalliosaaren itäpuolella ja sen edustalla olevasa syvänteessä. Toinen syvänne sijaitsee Hietalahden edustalla, missä on 8,0 metriä syvää.[2][1]

Järven rantaviivan pituus on 16 kilometriä, josta saarten rantaviivan yhteispituus on 2,0 kilometriä. Rannat ovat metsämaata, vaikka rannan tuntumassa on kaksi peltopalstaa. Järven kaakkoispäässä on metsä soistunutta. Asutus on järvellä haja-asutusta, mutta sen pohjoisosassa asutus muodostaa Asunnan kulmakunnan. Rannoille on rakennettu lähes 40 vapaa-ajan asuntoa. Niille johtaa tiet valtatieltä 23 tai Havunkylälle menevältä tieltä. Valtatien ja järven välissä kulkee Haapamäki–Jyväskylä-rautatie. Junat näkyvät järvelle Puutelahdella, Hietalahdella ja Pajalahdella.[2][1][3]

Vesistösuhteet muokkaa

Järvi sijaitsee Kokemäenjoen vesistössä (vesistöaluetunnus 35) Keuruun reitin valuma-alueen (35.6) Asunnanjärven valuma-alueella (35.68), jonka Asunnanjärven alueeseen (35.682) järvi kuuluu. Järven vedenpinnan korkeus on 127,8 metriä mpy.[1][4]

Järvi saa pääosan vedestään Kolonjärven alueelta (35.683), jonka pääjärvi on Kolonjärvi (240 ha). Sen laskujoki on vain 400 metriä pitkä. Myös idästä tulee Vähä-Asunnan (8 ha) laskuoja, johon laskee myös Vähä-Asunnan valuma-alueen (35.687) laskupuro Lempaatpuro. Järvee tulee etelästä Havunjoen valuma-alue (35.688), jonka laskujoki on Havujoki. Havunjoen pääjärvi on Havunjärvi (92 ha).[4]

Asunnanjärven alueella on kolme yli hehtaarin kokoista järveä tai lampea, jotka laskevat suoraan tai välillisesti järveen. Ne ovat Vuorenalanen (3 ha), Virkalampi (2 ha) ja Päijänteenlampi (1 ha).[4]

Järven laskujoki on Myllylänjoki. Joen nimi on yläjuoksulla Rimminjoki, sen jälkeen Myllylänkoski, keskijuoksulla Myllylänjoki ja alajuoksulla Hirvonjoki. Joki laskee Pohjoisjärveen (305 ha), joka on Pohjoisjärven alueen (35.681) pääjärvi. Viimeinen laskuosuus Hoskarinjoki laskee Pohjoisjärven vedet KeurusselkäUkonselkään, jonka pinta-ala on molemmat järvenosat yhdessä 11 822 ha.[4]

Lähteet muokkaa

  1. a b c d e f g h i Asunnanjärvi, Keuruu (sijainti maastokartalla) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 14.9.2019.
  2. a b c d e f g h i j k l Ympäristö- ja paikkatietopalvelu Syke (edellyttää rekisteröitymisen) Helsinki: Suomen Ympäristökeskus. Viitattu 10.3.2018.
  3. Asunnanjärvi, Keuruu (sijainti ilmavalokuvassa) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 143.9.2019.
  4. a b c d Asunnanjärvi (35.682.1.002) Järvi-meriwiki. Suomen ympäristökeskus. Viitattu 10.3.2018.