Aiolialainen murre

yksi muinaiskreikan murreryhmistä

Aiolialainen murre (m.kreik. ἡ αἰολικὴ διάλεκτος, hē aiolikē dialektos) oli yksi muinaiskreikan päämurteista tai oikeammin murreryhmistä. Aiolialaisia murteita puhuttiin aiolialaisten heimojen alueilla, ja ne ovat saaneet nimensä Aioliin alueesta Vähässä-Aasiassa.[1][2][3]

Antiikin Kreikan murrealueet Egeanmeren alueella. Aiolialaisten murteiden alueet merkitty keltaisella.

Historia muokkaa

Aiolialaisia murteita puhuttiin alun perin Thessalian ja Boiotian alueilla Attikan luoteispuolella. Näiltä alueilta lähteneet asuttajat perustivat siirtokuntia Aioliin alueelle Vähän-Aasian luoteisosaan noin 1000-luvulta eaa. alkaen, ja näin murre levisi myös sinne. Lesbos oli merkittävin Aioliin saarista.[1][2]

Lesboksella aioliin murretta käyttivät runoudessaan muun muassa Alkaios ja Sapfo, Boiotiassa puolestaan Korinna.[2]

Alaryhmät muokkaa

Aiolialaisten murteiden alaryhmiä olivat:[1][2]

Piirteitä muokkaa

Yhteisiä[1]

 • Labiovelaarien muuttuminen labiaaleiksi ennen vokaalia, *kw, *gw, *gwh > π, β, φ.
 • Perfektin partisiipin pääte -ων (-ōn), -οντος (-ontos).
 • Kolmannen deklinaation datiivin monikon pääte -εσσι (-essi).
 • Lukusanan 'yksi' feminiinimuoto ἴα (ia) = μία (mia).
 • Patronyymien adjektiivipääte -(ε)ιος (-(e)ios).

Boiotian murteessa[1]

 • Vokaalit ja diftongit muuttuivat nykykreikassakin esiintyvään suuntaan suhteellisen varhain, esim. [ai] > [ē], [ei]/[ey] > [ē] > [ī], [oi] > [ȳ] > [ī].

Thessalian murteessa[1]

 • Muutoksia aksentoinnissa, muun muassa aksentin muuttuminen painoon perustuvaksi.
 • Atemaattisen infinitiivin pääte -μεν (-men) myös temaattisissa verbeissä.

Lesboksen murteessa[1]

 • Muutoksia aksentoinnissa.
 • Pääte -τι (-ti) > -σι (-si) kuten jooniassa.

Lähteet muokkaa

 1. a b c d e f g h Bakker, Egbert J.: A Companion to the Ancient Greek Language, s. 200–212. Blackwell companions to the ancient world. Wiley-Blackwell, 2010. ISBN 978-1-4051-5326-3. Teoksen verkkoversio. [vanhentunut linkki]
 2. a b c d Aeolic dialect Encyclopaedia Britannica. Viitattu 15.1.2018.
 3. Méndez Dosuna, J.: ”The Aeolic dialects”. Teoksessa Christidis, A.-F. (toim.): A History of Ancient Greek. From the Beginnings to Late Antiquity, s. 460–474. Cambridge University Press, 2007. ISBN 978-0-521-83307-3.